Hur du stimulerar ditt barns intelligens under graviditeten

Hur du stimulerar ditt barns intelligens under graviditeten
María Alejandra Castro Arbeláez

Granskad och godkänd av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Forskning har visat en nära förbindelse mellan fosterstimulering och ett barns intelligens, motorik, språk och sociala förmågor. Allt detta är viktigt när du vill utveckla ditt barns intelligens och talanger.

Vilken slags stimulans främjar ett barns intelligens?

I dessa dagar är det vanligt att se en gravid kvinna med hörlurar på magen. Forskning bekräftar att genom att spela musik för barnet i magen ökar barnets inlärningsförmåga och intelligensen utvecklas mycket snabbare efter födseln.

Samma argument kan tillämpas för de mammor som läser för sitt barn under graviditeten. Så fort barnets hörsel har utvecklats kan mamman, genom läsning, hjälpa sitt barn att tidigt utveckla språket.

Annat som främjar fostrets intelligens och inlärning under graviditeten är att lära barnet ord genom handling.

Ett exempel är att du uttalar ett ord klart och tydligt och samtidigt utföra handlingen. Det hjälper barnet att associera ordet med handlingen och när det är fött kan barnet lära sig snabbare.

Många spädbarn har visat att de känner igen röster eller musik som de hört under fosterstadiet. När mamman vill lugna sin bebis håller hon barnet med huvudet på sin vänstra sida där bebisen kan lyssna till hennes hjärta och lugna sig. Det är ett ljud som bebisen känner igen och lugnar den.

gravid kvinna läser

Genom att stimulera sinnena utvecklar du ditt barns intelligens

Fosterstimulering har blivit mycket populärt. Fostret utsätts för en stor variation av stimulering i magen och när bebisen känner igen dessa lär den sig att reagera på var och en av dem.

Denna återkommande exponering stimulerar det centrala nervsystemet och hjälper barnet att öka sin intelligens under fosterstadiet.

Spädbarn som stimuleras under graviditeten utvecklar bättre motorik, syn, hörsel och språk. Dessa barn får också större självförtroende och är mer alerta och mer tillfreds med sig själva jämfört med barn som inte stimuleras under graviditeten.

Musik och röster som används för att stimulera barnet under graviditeten har vanligtvis en lugnande effekt på barnet efter födseln. Studier har visat att fosterstimulering har en positiv verkan på barnets inlärningsförmåga efter födseln och att det fortsätter under hela barndomen.

Det finns också bevis på att barn som stimulerats under graviditeten kan hantera stress på ett bättre sätt, och det visar på ett mer utvecklat centralt nervsystem. När mamman smeker sin mage lugnar hon både sig själv och sitt barn. Det lindrar oro och stärker bandet mellan dem.

Det finns många underverk i universum, men skapelsens mästerverk är en moders hjärta.

-Ernest Bersot-

graviditet

När kan man börja stimulera sitt barn under graviditeten?

Den bästa tiden för att börja stimulera ditt barn är under tredje graviditetsmånaden. Även om hörseln inte utvecklas förrän i femte månaden kan du använda känselstimulering, ljus och vibrationer, och med start i femte månaden kan du börja använda musik och sång.

Fostret påverkas också av din sinnesrörelse. När mamman kan koppla av underlättar det för barnet att göra samma sak. Avkoppling minskar stress och utvecklar barnets hjärna.

Hur föräldrarna samspelar med fostret i magen kan ha långtgående effekter på barnet. Barnet känner sig älskat och därmed också tryggt.

Det är viktigt att stimuleringen görs på ett ordnat sätt; det gör det mycket lättare för ditt barn att organisera informationen i sin hjärna. Det är viktigt att inte överstimulera ditt barn, då det kan frambringa stress. Barnet kan ännu  inte hantera all information ordentligt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Parra, A. C. (2003). Programa de estimulación prenatal del quinto al noveno mes de gestación: desarrollo de la capacidad cerebral y de la inteligencia promoviendo el aprendizaje de los bebés en el útero (Bachelor’s thesis). https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/14257
  • Flores Revelo, K. E. (2012). Guía de estimulación intrauterina basada en el método Tomatis para desarrollar la inteligencia intra e interpersonal del bebé durante los primeros seis meses de vida (Bachelor’s thesis). https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/3430

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.