Ditt barns personlighet påverkar vad det äter

Ditt barns personlighet påverkar vad det äter
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 31 oktober, 2018

Barns personlighet har visat sig påverka vad de äter. Vi diskuterar hur nedan.

Vi ser ofta barn som är petiga och kräsna under måltiden. Middagsbordet kan ibland bli ett veritabelt slagfält.

När ett barn inte vill smaka vissa livsmedel eller har en favorit, behöver detta inte bara ha att göra med vanor eller personlig smak, utan även med personlighet.

Alla barn har unika egenskaper och karaktärsdrag som gör dem annorlunda än alla andra. Vid någon tidpunkt i deras utveckling är det ganska vanligt att de är ovilliga att acceptera vissa sorters mat eller att de beter sig på ett visst sätt när de erbjuds en viss mat.

Men dessa beteenden förklaras inte bara av att de är barn. De kan bero på deras personlighet.

Det fina med att veta om detta är att det kan hjälpa dig att fatta bättre beslut som förälder och lära dig att hantera dessa situationer.

Bebis äter

Ett barns personlighet och hur den kommer att spela in under måltiderna

När de blir äldre kommer barnen i kontakt med mat på många olika sätt. I början av deras liv är deras huvudsakliga föda bröstmjölk eller ersättning. Detta förändras när de växer, och det är viktigt att införliva nya smaker och matvanor i deras repertoar.

Det förhållande som barn etablerar med mat är vad vi kallar deras matbeteende.

Det har att göra med flera aspekter: hur de observerar sin familjs relation till mat, tillgången till mat, social status, kärlek från föräldrarna och kulturella traditioner.

Således kan flera faktorer påverka barnets beteende kring mat.

Barnens personlighetstyper

Låt oss titta på olika typer av personligheter och egenskaper:

  • Vi har barn som anpassar sig lätt till olika situationer och de förändringar de upplever. Dessa barn är lyckliga och har normala vanor och ett förutsägbart beteende. Det är lätt för dem att interagera med andra och de har lätt för att fokusera och vara uppmärksamma.
  • Sedan finns det barn som är väldigt aktiva och distraherade. De drar sig undan när de ställs inför nya situationer och de kan ofta vara tjuriga. Det är svårare för dem att upprätthålla normala vanor och raseriutbrott är vanliga när det gäller att sova eller äta. De kallas ofta för “svåra” barn.
  • Slutligen har vi barn med låg aktivitet, som har svårt att anpassa sig till nya situationer och förändringar. Dessa barn kan vara sällskapliga och alltid söka sina föräldrars acceptans.

Vilken påverkan har barns personlighet på hur de äter?

Det finns studier som visar att både barns personlighet och känslor påverkar deras ätande.

Ilska och raseri, som vanligtvis ses hos “svåra” barn, gör att barnet blir mer petigt när det gäller att provsmaka mat.

Sorg eller ångest kan få vem som helst att tappa aptiten. Å andra sidan gör lyckan och lugnet som kännetecknar “lätta” barn, att dessa barn lättare kan ta till sig ett brett utbud av livsmedel.

Barns personlighet och mat

I allmänhet är problem med aptitlöshet kopplat till barns erfarenheter i samband med sociala samspel och familjeinteraktioner.

De problem som barn upplever i deras förhållande till sina föräldrar eller sin miljö påverkar deras aptit.

Även om detta har att göra med deras känslor, är barnens känslighetsgrad kopplad till deras personlighet, vilket innebär att det ena leder till den andra.

Att vägra att smaka ens en liten bit är å andra sidan associerat med fall av överbeskyddande, curlande och dominerande personligheter. Föräldrar har säkert erfarenhet av det senare.

Barn som avvisar mat kan identifieras enligt följande personlighetsdrag:

  • De som vägrar att äta mat på grund av dess konsistens eller färg anses vara sensoriska barn.
  • De som visar upp en perfektionistisk personlighet vid måltidstiden kräver extra uppmärksamhet. I dessa fall kan en typ av mat inte blandas med de andra.

Vad kan vi nu göra med denna information?

Det som är bra med att känna till förhållandet mellan personlighet och mat är att du kan identifiera ditt barns specifika beteenden.

Personlighet påverkar barns beteende vid måltiden. Ålder spelar också en stor roll i denna dynamik eftersom den gör att barns förhållande till mat blir mer eller mindre extremt.

Lösningen på problematiska beteenden kommer att bero på denna interaktion mellan ditt barns personlighet och mat.

Ett alternativ kan vara att testa en annan strategi. Eller så kan du ändra på en del av din familjs matvanor. I vilket fall som helst är tålamod viktigt.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.