6 symptom på emotionella brister hos barn

6 symptom på emotionella brister hos barn
María Alejandra Castro Arbeláez

Granskad och godkänd av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Det börjar bli allt mer vanligt med emotionella brister hos barn i dagens samhälle. Föräldrarna arbetar mycket och spenderar inte lika mycket tid med familjen som förr. Hur kommer detta påverka de små?

Det kan vara väldigt skadligt för barnens emotionella utveckling om man försummar dem under denna period. Det är viktigt att de har hälsosamma relationer med andra människor, för detta är lika viktigt för deras utveckling som mat och utbildning.

Ditt barn är en människa som behöver omtanke, pussar och kramar. Om man visar barnen att man bryr sig kommer de att utvecklas emotionellt.

Emotionella brister hos barn är inte alltid så tydliga

Du kanske tror att ditt barn inte löper risk för att utveckla emotionella brister eftersom det befinner sig i ett hem där det träffar föräldrarna varje dag och inte genomlider några övergrepp. Detta stämmer dock inte alltid.

Mor och dotter.

Du kanske undrar vad du kan göra för att detta problem inte ska drabba dina barn. Det bästa sättet är att spendera tid med dem. Försök att inkludera dem i familjens vardagsaktiviteter.

Spel, läxor och lekar är andra bra aktiviteter. Kom ihåg att det inte är antalet minuter man spenderar tillsammans som har betydelse utan tidens kvalitet, och vad de får ut av situationen emotionellt.

Symptom på emotionella brister hos barn

Ett barn med emotionella brister kan uppvisa vissa symptom och psykologiska mönster:

 • Ångest. Ångest är ett symptom på en emotionell brist, och det drabbar både barn och vuxna. Koncentrationssvårigheter, ätstörningar och otålighet är tydliga symptom.
 • Bristande språkutveckling och social interaktion. Språkbruket utvecklas till största del med hjälp av den inlärning som barnet får ta del av under barndomen, men interaktionen med andra personer spelar också en roll. Om ett barn inte lär sig hälsosamma sociala förmågor i hemmet kommer han eller hon ha svårigheter med att interagera med andra barn, vilket kommer leda till en försämrad språkutveckling.
 • Att inte veta hur man kontrollerar impulser och aggressivt beteende. Om ett barn har svårigheter med att kontrollera sina responser så är det ditt ansvar att reda ut om barnet har några emotionella brister och vidta åtgärder för att hjälpa barnet under detta stadium.
 • Brist på förtroende för andra. Det är inte lätt för ett barn med emotionella brister att lita på andra. Barnet känner sig missförstått och föredrar social isolering för att inte behöva lida emotionellt.
Mor som kramar dotter.
 • Koncentrationssvårigheter. Om man visar omtanke för barnet tidigt under utvecklingen kommer det att kunna koncentrera sig på vad man säger. Barnet förstår att det som framförs är något viktigt. Men om barnet inte kan koncentrera sig kan detta bero på en emotionell brist.
 • Att inte veta hur man uttrycker känslor på ett hälsosamt sätt. Det är inte lätt att uttrycka känslor, och ännu mindre för ett barn med emotionella brister. Det kommer inte kunna uttrycka sig på rätt sätt eftersom ingen vuxen har hjälpt till med inlärningen av sådana verktyg.

Om detta mönster inte rättas till i tid kan problemen kvarstå under resten av livet. Ett barn som inte vet hur man uttrycker känslor kommer växa upp och bli en självcentrerad och emotionellt beroende person med försämrade sociala förmågor.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Vilaltella, J. T. (1994). Bowlby: vínculo, apego y pérdida CARENCIA AFECTIVA.
 • Hernández, I. C. S., & Palacio, H. L. (2014). Acciones de orientación familiar para prevenir la carencia afectiva en los niños mediante la comunicación. Razón y palabra, 18(88). https://www.redalyc.org/pdf/1995/199532731033.pdf
 • Bielsa, A. Carencia afectiva. Centre Londres, 94, 1-19. http://www.centrelondres94.com/files/carencia_afectiva_1.pdf
 • Contreras, G. (2010). “La Carencia Afectiva Intrafamiliar en niños y niñas de 5 años” (Tesis.) Retrieved from http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/2338
 • Jaar, H. E., & Córdova, V. M. (2017). “Prevención de la carencia afectiva crónica: nuevos paradigmas en el modelo de familia de acogida temporal”, Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría, 71. 55 (1): 44-51.
 • Papalia, D. (2003). Desarrollo humano. México: McGraw-Hill.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.