Trött på att bo ihop: Överväldigad av familjen

Det är inte ovanligt att känna sig överväldigad av familjen. Det är därför viktigt att alla familjemedlemmar följer vissa regler och respekterar varandra så att situationen inte förvärras.
Trött på att bo ihop: Överväldigad av familjen
Natalia Cobos Serrano

Skriven och verifierad av socialpedagogen Natalia Cobos Serrano.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Idag kan det vi kallar hem betraktas som en fristad som erbjuder en lugn och förstående miljö. Men hemmet kan lätt förvandlas till en plats för konfrontation när familjemedlemmarna blir överväldigade och så småningom till och med trötta på att bo ihop. Vad kan man göra åt det? Vi ger dig här några tips för att inte bli överväldigad av familjen.

Trött på att bo ihop

När vi planerar en familjesemester gör vi det med förväntan att kunna koppla av och ha roligt som familj. Det är dock vanligt att bråk och meningsskiljaktigheter uppstår, vilket skapar spänningar, ilska och en viss brist på respekt inom familjen.

Det kan då vara lätt att bli trött på att bo ihop och det beror främst från att man tillbringar mer tid tillsammans, utan att få någon riktig egentid. Intimiteten blir påtvingad och inte spontan, och känns utmattande istället för energigivande.

Gergen (1991) har observerat att många fler nu för tiden blir vad han kallar “utbrända av familjen”. Hemmet är inte längre en källa till lugn och harmoni, utan snarare en plats för konfrontationer mellan människor i olika åldrar och av olika kön.

”Ömsesidig respekt innebär diskretion och finkänslighet även i själva kärleken. Det betyder att bevara så mycket frihet som möjligt för de vars liv vi delar.”

–Henri-Frédéric Amiel–

överväldigad i familjerelationen: familj med basketboll

Kommunikation och respekt för att inte bli överväldigad av familjen

Bra kommunikation mellan föräldrar och barn är en viktig del av familjelivet för inte bli överväldigad. I sin bok Cómo mejorar las relaciones familiares (”Hur man kan förbättra familjerelationer”) föreslår Hernando Duque nödvändigheten i att familjerelationer baserar sig på kompletterande och ömsesidigt stöd. Varje familjemedlem måste känna sig som en del av nästa.

För att undvika framtida missförstånd är det viktigt att öva sig på att föra en dialog och på aktivt lyssnande. När vi befinner oss mitt i en dialog med en annan familjemedlem fokuserar vi ofta bara på vad vi själva vill säga.

Men det är en vana vi måste undvika. Istället bör vi göra ett försök att visa intresse för vad andra säger.

Samtidigt, när vi pratar om respekt inom familjen, är det inte bara acceptans och förståelse vi menar. Vi måste inte bara respektera varje medlems individualitet. Vi måste till exempel även respektera gemensamma utrymmen. Generellt uppstår konflikter på grund av att man inte delar dessa utrymmen på ett fungerande sätt. I utrymmen som sovrum däremot har varje familjemedlem rätt att uttrycka sin egen smak och personlighet.

Dessutom innebär respekt också att visa intresse för att lära känna våra barn och vår partner.

Strategier för att förbättra hemlivet och inte bli överväldigad av familjen

  • Avsätt en speciell tid som ägnas åt familjen och gör den till en del av er rutin. Bestäm en eftermiddag eller kväll varje vecka för att äta något gott, spela spel eller titta på film tillsammans. Det är viktigt att skapa ett utrymme för din familj att interagera som bygger på en känsla av engagemang bland alla medlemmar.
  • Låt hela familjen vara med och planera. Om alla familjemedlemmar deltar i att planera saker som till exempel semestrar och högtider ökar motivationen och intresset avsevärt. Det hjälper alla att känna sig mer nöjda med de planer ni gör och undviker eventuella konflikter och meningsskiljaktigheter.
  • Jobba som ett team. Att till exempel dela på hushållsuppgifter och göra dem tillsammans med dina barn från en tidig ålder kommer att bidra till deras känsla av tillhörighet. Samtidigt hjälper det dem att ta större ansvar i hemmet.
  • Låt dina barn delta i familjediskussioner och beslut. Ge dem möjlighet att uttrycka sina känslor och åsikter. Deras självkänsla kommer öka om de vet att du värdesätter och uppskattar deras åsikter och känslor.
  • Uppmuntra dina barn att fatta sina egna beslut. Förutom att hjälpa dem att stärka sin egen ansvarskänsla kommer dina barn få mer förtroende för dig. Låt dem bestämma hur de ska inreda sina rum, vilka kläder de ska ha på sig osv.
överväldigad i familjerelationen: familj i soffa

Slutsats

Sammanfattningsvis är familjelivet en större utmaning i dagens samhälle än någonsin tidigare. Sociala medier spelar en viktig roll i ens känsla av tillhörighet, och det har en djup inverkan på familjelivet.

Familjerelationer blir mer och mer komplexa, och de bästa ingredienserna för att få dem att fungera är respekt och god kommunikation.

Dessutom måste dina barn och din partner känna ditt stöd, men det är inte allt. De måste känna att de utgör en del av en familj där alla är viktiga och värdefulla. Varje medlem måste känna att han eller hon inte är utbytbar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Gergen, K. J. (1991). La familia saturada. Nueva York, Estados Unidos: Networker.
  • Duque, H. (2007). Cómo mejorar las relaciones familiares. Bogotá, Colombia: Sociedad de San Pablo.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.