När en familj splittras och effekterna det har på barn

När en familj splittras och effekterna det har på barn
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 03 juli, 2019

När en familj splittras har det allvarliga konsekvenser för de mest utsatta medlemmarna: barnen. Dessa effekter är emellertid ofta okända och underskattade. Idag diskuterar vi olika sätt som familjer kan falla sönder på och konsekvenserna av det.

Att en familj splittras är ett stort problem i dagens samhälle. Trots detta är det ett problem som vi ofta tenderar att förbise. Medan familjer som faller sönder har funnits sedan tidernas begynnelse har det blivit allt vanligare på senare år.

Men få känner till de allvarliga effekterna av det. När en familj inte längre håller ihop kan det få stora konsekvenser, särskilt för de minsta, mest utsatta medlemmarna: barnen.

Det är sant att det finns en allmän uppfattning i samhället om vad som sker när en familj splittras, men vi saknar djupare och mer insiktsfull kunskap i ämnet.

När vi talar om en familjs upplösning menar vi inte bara skilsmässa och separationer. Vi menar även familjer som lever under samma tak, men där konflikter är ständigt närvarande till den grad att de inte längre fungerar som en familj.

Många familjer saknar gemensamma mål och klarar inte av att ge varandra näring, omvårdnad, kärlek och uppfostran.

kvinna och man vända från varandra med barn i mitten

Olika sätt som en familj kan splittras på

I dagens samhälle kan en familjeenhet falla sönder på flera olika sätt. Här har vi sammanställt några specifika situationer som kan uppstå inom ramen för en familj.

  • Separation på goda villkor med gemensam vårdnad. När föräldrar skiljer sig på goda villkor och är överens om att dela på vårdnaden lider barnen vanligtvis inte av några allvarliga konsekvenser. Det beror på att splittringen är resultatet av ett beslut som båda föräldrarna är med på. Dynamiken och logistiken i förhållandet mellan föräldrarna kommer naturligtvis att genomgå radikala förändringar. Saker är inte som de var förut. Delad vårdnad minimerar eller kan till och med förhindra trauma helt och hållet, eftersom barnet har exklusiv uppmärksamhet från båda föräldrarna.
  • En komplicerad separation med tvister om vårdnaden. I många fall är föräldrars separation eller skilsmässa en obehaglig upplevelse i dessa fall. Detta gäller särskilt när saker som lögner, otrohet och vårdnadstvister spelar in. När det inträffar är situationen mer smärtsam och skadlig för barnet än om familjen splittras på andra sätt.
  • Skilsmässa efter misshandel och våld. Dessa är de allvarligaste omständigheterna med de mest långtgående konsekvenserna. Barnen har redan emotionella sår av traumatiska situationer på grund av våld i hemmet. Detta våld kan ha varit mellan föräldrarna eller riktat mot barnet. Att leva med skrik, förolämpningar, förnedring eller fysiskt våld påverkar barn på ett radikalt sätt. Därför behöver dessa barn psykologisk hjälp för att ta sig igenom situationen och kunna leva ett sundare liv.

Boten är kärlek

Det är logiskt att, oavsett de bakomliggande orsakerna, så kommer barn att lida när en familj slutar fungera. Barn som befinner sig i mitten av en separation upplever osäkerhet och rädsla för att permanent förlora en av sina föräldrar. De fruktar att deras familj aldrig kommer att kunna läka sina sår igen.

I de flesta fall är detta en tillfällig känsla som man kan bota med kärlek och engagemang från båda föräldrarnas håll. Ofta kan barn gå vidare i sina liv utan att få bestående men för deras psykiska hälsa. Detta beror givetvis mycket på hur väl föräldrarna hanterar situationen.

Det är viktigt att föräldrar undviker att förolämpa varandra och attackera den andra förälderns relation med barnet. Föräldrar ska aldrig manipulera sina barn eller pressa dem att välja sida.

Oavsett hur stor skada din föredetta har orsakat dig bör du aldrig dra in dina barn i den konflikten. Och under inga omständigheter bör du någonsin använda ditt barn som ett verktyg i skilsmässoprocessen.

barn håller för öronen med föräldrar som bråkar i bakgrunden

Hur påverkar det barnen när en familj splittras?

Helst bör föräldrarna sätta sina barns intressen framför allt annat. Det innebär att man försöker minimera effekterna av familjens upplösning för barnen så mycket som möjligt.

Barnen bör kunna upprätthålla ett normalt förhållande med båda föräldrarna om det alls är möjligt. Förändringar i barnens rutiner bör man också hålla till ett minimum.

Om det inte är möjligt kommer familjens sönderfall sannolikt att ha irreversibla och långvariga effekter på barnet. Dessa kan inkludera regressivt beteende, sömnproblem, minskad aptit, stress, ångest och försämrade prestationer i skolan. Faktum är att barnet kan vara benäget att upprepa samma destruktiva beteenden som han eller hon har bevittnat.

“I varje separationsprocess är det viktigaste barnets välbefinnande”

Om man inte tar itu med dessa frågor i tid kan de fortgå långt in i tonåren. Denna ålder leder till en helt ny uppsättning svårigheter. Barnet kan utveckla hatiska känslor mot föräldrarna, särskilt mot den som han eller hon anser bära den största skulden för separationen.

När en familj splittras utgör detta verkligen ett problem. Självklart går inte saker alltid som vi vill, eller som vi förväntat oss. Men trots detta måste vi vara medvetna om att konfliktfyllda separationer kan påverka ett barns utveckling på långtgående sätt. Därför bör det alltid vara vår första prioritering att skydda våra barn.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.