Fysisk bestraffning påverkar ditt barns IQ

· 1 april, 2018

Fysisk bestraffning och verbala angrepp kan leda till lättsårade vuxna med låg självkänsla. De har ökad risk för drogberoende och självmord.

När vi föds svarar vi ungefär likadant på de stimuli vi upplever genom resten av livet: behag, förvåning, ilska, förtvivlan, skam och liknande. När vi blir äldre smälter alla gensvar till dessa känslor samman med de upplevelser som sedan formar vårt komplexa känsloliv.

Barns känslomässiga välmående försämras när de blir misshandlade. I de flesta fall kommer fysisk bestraffning och elaka ord påverka deras självkänsla. De blir deprimerade och undviker kontakt med familjemedlemmar och vänner. Barn kan utveckla en oro och negativ självuppfattning som påverkar hur de ser sig själva som person.

Osäkerhet leder i sin tur till att barn presterar sämre i skolan, inte hänger med i ämnena och skapar ett allvarligt kunskapsglapp. Det gör föräldrarna arga och cirkeln av misshandel och fysisk bestraffning fortsätter.

Även i utvecklade länder är det fortfarande en stor andel vuxna som tillåter och använder sig av fysisk bestraffning. Trots att all forskning pekar på att det inte bara är meningslöst och icke-fungerande, det gör även saker värre. Dessutom finns det mycket mer effektiva metoder.

Fysisk bestraffning innefattar tvång, smärta och obehag på barnet i ett försök att korrigera deras beteende.

Det är viktigt att man uppmärksammar att den övervägande majoriteten av föräldrar som slår sina barn också blev misshandlade av sina egna föräldrar.

Alla straff gör skada: bestraffningar är av sig självt något ont.

-Jeremy Bentham- 

Fysisk bestraffning leder inte bara till en tillfällig smärta hos barnen; det kan också utvecklas till ett trauma som kommer att följa dem genom livet. En sida av det här, enligt en studie utförd av forskare i USA, är en minskad IQ. Detta försämrar prestationerna i allt de tar sig för i sitt vuxna liv.

fysisk bestraffning

Effektiva alternativ till fysisk bestraffning

Det finns många olika sätt för föräldrar att få en bra insikt i sitt barns utveckling. Det kan i vissa fall minska frustration och en känsla av hjälplöshet som ofta leder till fysiskt våld.

Ett av de mest användbara sätten att göra det är att främja ord istället för handling.

Låt oss titta närmare på några sätt att göra det på:

  • Du kan använda ord istället för handling genom att prata med ditt barn. Ta upp vilka beteenden som är acceptabla och inte, och vad som är farligt och inte.
  • Lyssna på ditt barn när de förklarar varför de gjorde någonting, eller slutade att göra det. Om man låter dem förklara sina handlingar kommer de bli bättre på att fatta rätta beslut.
  • Ordet ”disciplin” kommer från latinets ”discere” vilket betyder att lära sig. När det kommer till barns beteenden har det en speciell betydelse. Barns beteende är nära kopplade till deras känslor. Därför är disciplin en process som innebär att de lär sig om sitt beteende och vilka känslor som orsakar det. 
  • Förbättra barnets självkänsla genom att belöna dem när de beter sig bra.
  • Ha regler, och upprätthåll dem utan aggressioner eller angrepp.
  • Ge ditt barn massor av kärlek och ömhet.
  • Barn identifierar sig med sina föräldrar, så var ett gott exempel. De tenderar att imitera både handlingar och ord. Hur föräldrarna beter sig, pratar och handlar har en djup påverkan på hur barnen utvecklas.
pappa och son

Fysisk bestraffning har en mycket begränsad effektivitet och kan eventuellt ha mycket skadliga bieffekter. Föräldrar borde bli vägledda och uppmuntrade att utveckla andra metoder än misshandel för att kontrollera oönskade beteenden.

Om vi verkligen vill ha ett samhälle med mindre våld och angrepp är ett bra sätt att börja på att motsätta oss fysisk bestraffning.