Hur man hanterar bråk framför barn

Barn har en tendens att känna skuld eller ansvar för saker som pågår omkring dem. Därför bör respekt och tolerans komma först när föräldrar hanterar ett bråk framför barn.
Hur man hanterar bråk framför barn
Marisol Rendón Manrique

Skriven och verifierad av förskolepedagogen Marisol Rendón Manrique.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

I alla förhållanden förekommer alltid oenigheter om hur man hanterar vissa situationer. Även om detta är oundvikligt är det viktigt att föräldrar lär sig att hantera bråk på rätt sätt. Om inte kan konflikten förvärras och påverka hela familjen negativt.

Du kanske undrar hur man hanterar ett bråk med sin partner när ens barn är i närheten? I följande artikel hittar du förslag på hur man hanterar meningsskiljaktigheter och konflikter mellan föräldrar.

Använd dessa tips för att förhindra att bråk mellan dig och din partner påverkar era barn emotionellt.

Tips för hur man ska hantera bråk framför barn

1. Kom ihåg att vara empatisk

Öppna dialogen genom att uttrycka respekt för din partner. Erkänn att din partners uppfattningar och känslor är helt giltiga, även om du inte håller med i det här fallet. Att sätta dig själv i din partners situation och erkänna honom eller henne som en person är alltid en bra början.

2. Utgå från att din partner är oskyldig tills motsatsen är bevisad

Utgå alltid ifrån att ingen av de inblandade har dåliga avsikter. Även när stämningen blir obekväm eller fientlig är det viktigt att söka efter balans. Även om ni har olika åsikter bör ni fortfarande behandla varandra med kärlek och respekt.

bråk framför barn: föräldrar bråkar med ett barn mellan sig

3. Tänk på att ni spelar i samma lag

Även när ni inte håller med varandra är det viktigt att komma ihåg att ni båda letar efter en bra lösning. Om det finns ett problem att lösa, lägg alla kort på bordet och sök tillsammans efter den bästa lösningen. Undvik att låta era skillnader söndra er och försätta er i strid med varandra.

4. Uttryck dig positivt

Att kritisera, döma och såra din partner gör bara saken värre. Det bästa exemplet du kan ge dina barn är att visa respekt och tolerans, även när ni är i en spänd situation. Varje oenighet som uppstår bör vara ett verktyg för att förbättra er i framtiden så att ni inte gör om samma misstag.

”Frekventa, olösta bråk framför barn gör att förtroendet urholkas. Det utlöser sorg, ångest och rädsla hos barn i alla åldrar. Å andra sidan kan barn lära sig positiva lärdomar från föräldrarnas bråk. De behöver veta att även lyckliga par kan vara oeniga och att ilska är en normal och legitim känsla.”
Richard Gallagher

Andra viktiga rekommendationer för att hantera bråk framför barn

 • Föräldrarnas meningsskiljaktigheter bör stanna mellan föräldrarna utan att involvera barnen. Föräldrar bör aldrig pressa sina barn att agera som vittnen eller välja sida. Vänta på en bra och lugn stund för att göra eventuella förtydliganden och förklaringar.
 • Om ett bråk av någon anledning blir väldigt upphettat framför era barn, be dem om förlåtelse när ni har lugnat ner er. Förklara för dem att de inte bär skulden för vad som hände.
 • Skriv ner dina tankar och känslor innan du uttrycker dem till din partner. Detta ger dig en mer objektiv och tydlig vision av vad som ligger bakom oenigheten.
 • När oenigheter förekommer ofta eller tenderar att omvandlas till större konflikter är det dags att söka professionell hjälp. I många fall är hjälp från en tredje part nödvändig för att återställa familjens balans och lugna ner situationen. Det kan också hjälpa er båda att lära er att bättre hantera bråk framför era barn.

På vilka sätt kan aggressiva bråk framför barn påverka dem?

 • Barn blir spända, rädda, oroliga och otrygga när föräldrarna bråkar. Kom ihåg att hemmet ska vara deras största källa till vård, skydd och kärlek.
 • Skuldkänslor. Om barnet tror att han eller hon är anledningen till att mamma och pappa bråkar är skuldkänslor oundvikliga.
  kvinna och man bråkar
 • Dåligt självförtroende. Kombinationen av osäkerhet och skuld som barn upplever får dem att känna sig värdelösa och osynliga. Det är viktigt att barn vet hur viktiga de är för sina familjer.
 • Stress. Barn och tonåringar känner ofta att de måste ta sida i föräldrakonflikter och det leder till stress.
 • En skev bild av föräldrar och hur en relation ska se ut. Barn tar till sig allt de ser i sina hem. Om det de ser hemma är två aggressiva vuxna som inte kan uttrycka sig utan att såra varandra tar barnet efter detta exempel.
 • Att vara förälder kräver självkontroll, gott omdöme och god kommunikation. Det är viktigt att föräldrar visar med sina attityder att familjeenheten är tålig och stark.

Alla familjer har sina oenigheter, men det är möjligt att hantera era skillnader på ett konstruktivt sätt. Lär er att hantera era bråk på ett hälsosamt sätt, särskilt framför era barn.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Ramírez, M. A. (2005). Padres y desarrollo de los hijos: prácticas de crianza. Estudios pedagógicos (Valdivia), 31(2), 167-177.
 • Kitzmann, K. (2010). La violencia doméstica y su impacto en el desarrollo social y emocional de los niños pequeños. Enciclopedia sobre el desarrollo de la primera infancia, 1-6.
 • Ferreiro, M. L. P., Santos, E. J., & Ferreira, J. A. (2007). Afecto parental y conducta de los hijos en situaciones de discusiones cotidianas. Psychologica, (46), 167-195. https://estudogeral.sib.uc.pt/handle/10316/12999

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.