Betydelsen av engagemang i relationer

Engagemang i relationer är inte bara ett ord eller en förlovningsring. Det handlar om att samarbeta och respektera varandra varje dag.
Betydelsen av engagemang i relationer
María Alejandra Castro Arbeláez

Granskad och godkänd av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Skriven av Yamila Papa

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Kärlek, respekt och engagemang i relationer är fundamentala värderingar. Engagemang går emellertid ofta obemärkt eller tas för givet av olika skäl. Många tror ofta att en ring eller ett bröllop är vad verkligt engagemang innebär.

I motsats till vad man kanske tror är engagemang ingen garanti bara för att man har en förlovningsring. Ja, det är en mycket trevlig symbol, men det är viktigt att ha en säker och robust grund. Du kan inte förenkla en relation till ett objekt och ett tomt löfte.

Betydelsen av engagemang i relationer

Engagemang i relationen betyder inte att du tappar bort dig själv eller att du älskar dig själv mindre. För att vara bra mot andra är det ju viktigt att vara bra mot sig själv.

För att bygga ett stabilt förhållande behöver du engagera dig genom samarbete samt god och tydlig kommunikation.

Engagemang är inte slutet på en persons frihet.

Engagemang i en relation är inte slutet på en persons frihet. Dessutom hindrar det inte individer från att uppnå sina mål.

Nuförtiden anses engagemang i relationer innebära att man inte får göra “vad man vill”. Människor förvirras ofta av vad frihet, ansvar och andra saker egentligen betyder.

För att en relation ska hålla är det viktigt att det finns engagemang. Detta bör vara en överenskommelse om ömsesidig förståelse, ärlighet, respekt och samarbete som alltid växer. I och med det hjälper engagemang par att förbli lyckliga, även om det finns problem.

Engagemang i relationer är inte bara att sätta en ring på fingret, utan att lära sig att jobba som ett team. Dessutom handlar det om att upprätthålla en gemensan framtidsvision, utan att glömma var och ens individuella behov.

Engagemang i relationer: Mer än bara en ring

Som sagt handlar verkligt engagemang inte bara om att utbyta ringar och ha ett fint bröllop. Inget av det bör betraktas som en uppoffring för att bevisa att ”förhållandet fungerar.”

Om engagemanget bara bygger på förväntningar eller att utöva kontroll över den andra fungerar inte relationen. Om det å andra sidan är ett ömsesidigt avtal, med en vision om framtiden, respekt, god kommunikation och trohet, hjälper det relationen att växa hälsosamt.

Ärlighet och respekt är nycklarna till en bra relation

Ofta tar par värderingar som respekt och ärlighet för givet i relationen, men sanningen är att man måste jobba med dem varje dag. Till exempel kan man öva på dem genom att prata med sin partner varje dag, om vad som helst.

Prata säkert med din partner om vad som helst.

Var inte tyst och gå inte i säng på dåligt humör, oavsett vad bråket handlar om. Vänta inte till senare för att prata om vad som stör dig nu. Du kan alltid prata om det för att uppnå (och upprätthålla) balans i relationen. Det viktiga är att vara positiv, lyssna och alltid samarbeta.

Det är också viktigt att inte hålla dina känslor för dig själv. Uttryck dina känslor högt och prata om dem ansikte mot ansikte.

Tänk aldrig under några omständigheter att din åsikt eller din partners inte spelar någon roll. Inget par får glömma detta, vare sig de är nygifta eller har varit tillsammans i flera årtionden.

Att säga sanningen, inte undvika problem, hitta lösningar och inte dölja känslor visar bra engagemang. Dessutom visar det kärlek.

Engagemang i relationer går utöver löften och sociala förväntningar. Det är en viktig komponent som ni behöver jobba på varje dag som ett par. Det behöver inte vara bara ett ideal. Du kan få det att hända.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.