Varför väljer vissa föräldrar att bara skaffa ett barn?

Av en eller annan anledning finns det många familjer som beslutar sig för att bara skaffa ett barn. Det har många praktiska och ekonomiska fördelar, men finns det även andra faktorer som spelar in?
Varför väljer vissa föräldrar att bara skaffa ett barn?

Senaste uppdateringen: 07 februari, 2020

Idag är det många familjer som bestämmer sig för att bara skaffa ett barn. Anledningarna är många och vitt skilda och går utöver kulturella och religiösa gränser. Olika faktorer som ekonomi, tillgänglighet, relationer etc. spelar alla in. Sanningen är att det är ett stort ansvar att skaffa barn och det kräver kontinuerlig utveckling och anpassning.

Fördelar med att bara skaffa ett barn

Det finns vissa fördelar för familjer som beslutar sig för att bara skaffa ett barn. Här kommer några:

Planering och flexibilitet

Föräldrar till ett endabarn har större flexibilitet när det gäller att planera sin vardag och skapa en bra balans mellan olika aktiviteter. Hälsa, skolgång, aktiviteter efter skolan, resor – allt blir lättare.

bara skaffa ett barn: mamma, pappa, barn i soffa
Denna tidsbesparing i väntrum, på skolor eller i andra institutioner innebär att föräldrarna har mer tid att tillbringa med barnet. Det är något som stärker banden mellan dem och därmed banar väg för en lycklig barndom med anmärkningsvärda fördelar för barnets självkänsla.

Större utrymme för investeringar i utbildning

Det finns mer pengar över för extra utbildning, fritidsaktiviteter och till och med underhållning och nöjen. Föräldrarna behöver inte dela upp sina resurser mellan flera syskon, och det finns därför tydliga fördelar här.

Ett endabarn har fler möjligheter att få tillgång till privat utbildning, språkkurser och även framtida yrkesutveckling.

Studier har visat att endabarn har bättre akademiska resultat. För det första beror det på att det är lättare för dem att planera sin tid och skapa bättre studievanor. Att vara ensam, utan syskon omkring sig, gör det lättare för dem att hitta koncentrationen de behöver för att studera.

För det andra kan föräldrarna också erbjuda större ekonomiskt stöd för att täcka extra utbildningskostnader. De har kanske till och med ekonomin för utbyten eller att ge sitt barn tillgång till internationella universitet.

Den enda arvingen

Arv skapar ofta kontroverser i en stor familj. I familjer med en enda arvtagare är de administrativa fördelarna uppenbara. Förfarandet och kostnaderna i samband med arvet minskar avsevärt.

Det faktum att familjen inte behöver dela något mellan flera barn förenklar det hela. Föräldrarna behöver inte ordna med ett testamente specifikt för att dela upp sina tillgångar, eftersom deras enda barn kommer att ärva allt.

Ettbarnspolitik

Kina introducerade 1979 en ettbarnspolitik trots att det var en mycket kontroversiell fråga. Syftet med denna politik var att kontrollera födelsetalen för att undvika överbefolkning.

bara skaffa ett barn: pappa spelar basket med barn
De tillämpade lagen hårdare i städerna, medan kontrollen på landsbygden inte var lika strikt. I det senare tillät de ett andra barn när det första var handikappat eller en flicka. De som inte följde lagen tvingades betala höga böter.

Under många år ifrågasatte man denna ettbarnspolitik. Under 2013 började de revidera lagen och efter flera överläggningar ogiltigförklarades den. I oktober 2015 övergav Kina ettbarnspolitiken och höjde gränsen till två barn per familj.

Mer intressant information om endabarn

Barn som växer upp utan syskon är ofta mer kreativa och mognar ofta tidigare i sin förmåga att resonera samt i språkutvecklingen. Detta kan emellertid skapa problem när de sedan ska umgås med sina kamrater eller samarbeta i en grupp. Ändå är det utbildningen de får från sina föräldrar som avgör hur deras framtida sociala förmågor kommer att utvecklas.

Det finns naturligtvis även många nackdelar med att vara ett endabarn, och du kan läsa mer om detta i följande artikel.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.