Studie säger att endabarn har ett mer flexibelt sinne

Studie säger att endabarn har ett mer flexibelt sinne
María Alejandra Castro Arbeláez

Granskad och godkänd av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Hjärnorna på endabarn skiljer sig från de som växer upp med syskon, enligt en artikel som publicerats i tidningen Brain Imaging and Behavior.

Artikeln hänvisar till en kinesisk studie som säger att endabarn snabbare utvecklar den del av hjärnan som har hand om språk, men är mindre bra på att hantera känslor.

En grupp forskare vid Southwest University i Chongqing, Kina, analyserade 303 unga kinesiska barn: 126 endabarn och 177 barn med ett eller flera syskon. Man gav alla test som mätte deras intelligens, kreativitet och personlighet. De analyserade också studiedeltagarnas hjärnor med hjälp av magnetisk resonanstomografi.

Efter att ha analyserat sina resultat fann forskarna att hjärnorna hos endabarn hade ett överutvecklat och ett underutvecklat område.

Detta beror främst på att familjemiljön där individer växer upp påverkar hjärnstrukturens utveckling och påverkar deras personlighet.

Endabarn är väldigt kreativa

flicka med händer målade i färger

Forskarna fann ingen skillnad i IQ, men drog slutsatsen att endabarn har en större mängd grå hjärnsubstans i området som hör samman med språk, flexibilitet, fantasi och planering.

Detta beror till stor del på att de har fått mer uppmärksamhet av föräldrarna. Det skulle innebära att barns kreativitet i en viss utsträckning beror på de förväntningar och den uppmärksamhet som de fått av sina föräldrar.

“Lär inte dina barn att undvika livets alla svårigheter, utan lär dem snarare att övervinna dem.”

Louis Pasteur

På samma sätt visade undersökningen att endabarn har en mindre mängd grå hjärnsubstans i mitten av prefrontala cortex, ett område i hjärnan som är förknippat med reglering av känslor. De fick lägre resultat i testerna som mätte vänlighet, i relation till de som hade syskon.

Endabarn är inte lika empatiska

De kinesiska forskarna pekade på att bristen på socialt umgänge från syskon är vad som skapar dessa skillnader. Detta kopplades även ihop med den bristfälliga empatin som visades i andra test.

Anledningen till att endabarn uppfattas som mindre trevliga kan därav vara resultatet av för mycket uppmärksamhet från föräldrar, mor- och farföräldrar och resten av familjen. Endabarn tillbringar ofta inte lika mycket tid bland utomstående sociala grupper, och är i många fall mer intresserade av aktiviteter som de kan göra själva.

Enligt artikeln i Brain Imaging and Behavior leder detta barn till att uppvisa “oönskade personlighetsdrag” som bristande självständighet och vänlighet, samt själviskhet och social oförmåga.

“På grund av frånvaron av syskon saknar endabarn i allmänhet viktiga möjligheter till sociala relationer. Detta eftersom de inte utvecklar psykosociala färdigheter eller har emotionellt stöd”, menar experter.

Det är också viktigt att notera att studien utfördes på ett litet antal barn. Dessutom genomfördes den i en mycket specifik kultur, Kina, och endast små barn analyserades. Nya variabler kan uppstå i andra studier och med olika åldersgrupper. Så studien har också sina potentiella begränsningar och förutfattade meningar.

Det är dock inte första gången en studie har analyserat hjärnstrukturen hos endabarn. Faktum är att det finns tidigare beteendeundersökningar som visar liknande resultat som från denna kinesiska studie.

En metaanalys av 115 vetenskapliga studier som genomfördes år 1986 visade att endabarn får bättre resultat på flera tester. Bland annat såg man skillnad i intelligenstest, karaktärsprov och uppskattad föräldraförmåga hos ensambarn i jämförelse med barn som växer upp med flera syskon.

Envis personlighet

barn håller mobiltelefon tar selfie

Endabarn är vanligtvis mycket envisa eftersom de är vana vid att följa sina egna intressen. De kan ofta vara mycket possessiva. De kan också hålla mycket hårt på sin integritet och vara måna om sin tid. De är ju inte vana vid att dela den med någon annan.

Personligheten varierar dock beroende på barnets levnadsvillkor. Föräldraskapet påverkar starkt ett barns personlighet.

En artikel publicerad online förklarar att ett annat drag hos endabarn är att de har en tendens att vara mycket mogna för sin ålder. Det beror emellertid på deras miljö. Att inte ha några syskon leder dem till att söka sig till sina föräldrar eller andra vuxna. Och eftersom de är de enda förebilderna de har brukar de jämföra sig med dem.

De älskar att låtsas att de är mycket äldre än de är, och många kan till och med bli en typisk “besserwisser“.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.