Fördelarna med långvarig amning

I den här artikeln berättar vi om vilka fördelar som långvarig amning ger åt barnet, både fysiskt och känslomässigt.
Fördelarna med långvarig amning
Angela Herrero Marin

Skriven och verifierad av farmaceuten Angela Herrero Marin.

Senaste uppdateringen: 20 augusti, 2023

I vissa kulturer är långvarig amning normalt och det är vanligt att den pågår i flera år. Men i västländer är det inte så vanligt och ibland är det till och med något man ser ner på.

En mamma som förlänger amningen till över ett år möter i många fall ett avvisande av samhället. Hon måste också möta kommentarer från familj, vänner och hälsopersonal, vilket kan vara mycket påfrestande.

Vad är långvarig amning?

Långvarig amning avser amning som pågår längre än det första året. Eftersom det språk vi använder är en del av att normalisera en handling, är det bra att etablera vissa termer.

Att hänvisa till denna handling som att “förlänga amningen” kan i själva verket ge upphov till missförstånd, eftersom det ger intrycket att en mamma ammar sitt barn längre än vad som anses vara vanligt eller normalt. Det är dock inte hur vi ska förstå detta. I detta avseende bör du veta att amning är lika giltigt och fördelaktigt både efter tre månader och tre år, utan någon som helst skillnad.

En mamma som håller sin pojke.
Långvarig amning har fördelar för både barnet och mamman. Men i vissa kulturer ser samhället inte detta som något positivt.

Upptäck fördelarna med långvarig amning

Fördelarna med amning är oändliga, men ju längre den varar desto större kan fördelarna bli. Dessutom är dessa fördelar inte bara för barnet utan också för mamman. Nedan berättar vi vilka de är.

Fördelarna för barnet

Det här är några av fördelarna som ditt barn får av långvarig amning:

  • Fortsatt förstärkning av immunförsvaret.
  • Det förebygger hjärt-kärlsjukdomar.
  • Förebygger barnfetma och även fetma i vuxen ålder.
  • Det skapar ett band till mamman med trygghet och komfort.
  • Det ger känslomässiga fördelar.

Studier som visar på de känslomässiga fördelarna med långvarig amning

Långvarig amning är relaterad till lägre ångestskalor hos vuxna, enligt Bushnell (1977) och Hawkins (1975). Dessutom, enligt Baumgartner (C. 1984), bidrar amning till en gradvis övergång till barndomen, eftersom det hjälper till att lindra frustrationer, kriser och dagliga påfrestningar.

En studie gjord specifikt på barn som fått långvarig amning visar på större social anpassning och lägre beteendestörningstendenser vilket kopplades just till den långvariga amningen (Ferguson, 1987).

Dessutom uppvisade barn med större anknytningsbehov i spädbarnsåldern inte beteenden förknippade med rädsla för att bli övergivna när deras mammor lämnade rummet. Barnen accepterade separation eftersom de visste att deras mamma skulle finnas för dem om de skulle behöva henne. Däremot hade kvinnor som ammade kortare tid barn som grät mer när de skildes från dem (Stayton, 1973).

Fördelar för mamman

Långvarig amning innebär också fördelar för mamman:

  • Det skyddar mamman från bröstcancer, äggstockscancer och endometriecancer.
  • Det minskar risken för osteoporos.
  • Det minskar risken för typ 2-diabetes.
Ett asiatiskt litet barn kramar sin mamma.
Det finns ingen gräns och det finns inga vetenskapliga bevis för att rekommendera att sluta amma vid en viss ålder. I genomsnitt innebär långvarig amning att man slutar amma vid 4 års ålder.

När ska man sluta amma

Varaktigheten av amningen är helt enkelt tills mamman eller barnet bestämmer sig för att sluta. Världshälsoorganisationen (WHO ) rekommenderar amning tills barnet är minst 2 år gammalt. Dessutom bör amningen vara barnets exklusiva födokälla under de första sex månaderna.

Naturligt avslutande av amningen sker vanligtvis mellan 2 och ett halvt och 7 års ålder, så genomsnittet är då barnet är runt 4 år. När det gäller äldre barn blir den känslomässiga bindning som amningen ger mycket starkare. Detta eftersom att det ger barnet en stor trygghet och komfort.

Myter om att långvarig amning

Som vi nämnde i början av artikeln, så kan mammor fortfarande idag uppleva ett avvisande från samhället när de ammar sina barn över ett år.

Vi kan höra kommentarer som till exempel att modersmjölken inte ger lika mycket näring efter sex månaders ålder, vilket är helt falskt. Det finns också en tro att långvarig amning skapar ett överdrivet beroende för barnet av modern.

Men för att uppfostra oberoende, trygga och känslomässigt stabila vuxna, måste vi först tillhandahålla allt de behöver under det mycket beroende spädbarnsstadiet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.