Är det okej att fasta under amning?

Det finns tvivel angående hur bra det är att fasta under amning, och då särskilt för moderns hälsa. Vi berättar mer i den här artikeln.
Är det okej att fasta under amning?
Saúl Sánchez Arias

Skriven och verifierad av nutritionisten Saúl Sánchez Arias.

Senaste uppdateringen: 15 januari, 2023

Intermittent fasta är en diet som har återfunnit omfattande popularitet på det senaste. Vissa fördelar har kunnat bevisas då det kommer till viktminskning. Metoden bidrar också till att förbättra den metaboliska hälsan, vilket minskar risken för att utveckla sjukdomar, men att fasta under amning är knappast tillrådligt.

Under postpartumperioden är många av oss bekymrade över ifall vi kan återfå den form vi hade före graviditeten. Av denna anledning letar vi efter dieter eller strategier som tillåter oss att minska vårt dagliga kaloriintag. Detta är dock ett misstag under tiden man ammar, som vi kommer att se nedan.

Fördelarna med att fasta

En kvinna som ammar sin nyfödda.

Under de senaste åren har det producerats ett stort antal vetenskapliga artiklar som talar om fördelarna med att fasta. Denna mekanism består av att undvika kaloriintag under minst 16 timmar, vilket har en positiv inverkan på kroppssammansättningen. Det visar forskning publicerad i tidskriften Canadian Family Physician .

Det är också möjligt att effektivt kontrollera blodsockernivåerna hos diabetespatienter genom intermittent fasta. Protokollet förbättrar metabolisk effektivitet, vilket leder till en större förmåga att oxidera fetter och en ökning av insulinkänsligheten.

Detta är dock inte en mekanism som kan implementeras av alla, även om den i de flesta situationer har väldigt få associerade risker. Dess genomförande är kontroversiellt i fall med ungdomar, under graviditet och under amning.

Fasta under amning

Fasta under amning är som sådan inte negativ. Problemet uppstår eftersom den tenderar att skapa ett energiunderskott under dagen. Vid denna tidpunkt är moderns kaloribehov alltjämt ökat. Att skapa en obalans till förmån för utgifterna är därför inte det mest lämpliga.

Sanningen är att det egentligen inte finns några vetenskapliga prövningar som undersöker de specifika effekterna av intermittent fasta på metabolismen hos den ammande mamman. Det är sant att det kan vara användbart vid behandling av sjukdomar som graviditetsdiabetes, men det finns en brist på bevis i detta avseende.

Det har dock visat sig att det är viktigt att säkerställa ett visst kaloriöverskott vid denna tidpunkt. Faktum är att ett näringsbrist kan öka risken för att utveckla förlossningsdepression, enligt en studie publicerad i Maternal and Child Health Journal .

Religiös fasta under amning

I kulturer där fasta föreskrivs finns det oftast litteratur som rekommenderar att nyblivna mammor undantas från att fasta. Under den kristna fastan eller fastemånaden ramadan, till exempel, är gravida eller ammande ur religiös synvinkel faktiskt befriade från skyldigheten att fasta. Detta är särskilt fallet om de under olika omständigheter fruktar för sin egen eller sitt barns hälsa.

Vissa tillvägagångssätt går till och med längre genom att säga att de skulle vara det under alla omständigheter. Studier tyder på att den ammande mamman lättare drabbas av vätskebrist, och under mycket varma förhållanden förändras mjölkens sammansättning och mikronäringsämnena minskar.

Att förbättra vanor är bättre än att fasta under amning

I avsaknad av studier som bevisar säkerheten vid fasta under amning för mödrars hälsa, är det bättre att välja andra typer av strategier. Det är möjligt att gå ner i vikt och förbättra kroppssammansättningen under denna period utan att tillgripa restriktiva dieter.

Det är bäst att fokusera på kvaliteten på kosten, välja att äta färska livsmedel och minska intaget av industriella ultrabearbetade livsmedel. Dessutom är det viktigt att säkerställa närvaron i kosten av livsmedel med hög näringstäthet för att säkerställa att bröstmjölken inte har brist på vitaminer.

En mamma som ler ner mot sitt ammande barn.

Dessutom kan den fysiska arbetsbelastningen ökas med hjälp av träning, även om man följer principen om progressiv belastning. Under tiden efter förlossningen är kvinnans kropp fortfarande känslig, så ansträngningar bör göras med en viss återhållsamhet. Annars kan idrottsskador uppstå.

Det finns bättre alternativ till att fasta under amning

Det är inte bevisat att fasta under amning är dåligt, men inte heller att det har några hälsofördelar. Det är dock troligt att om en varierad kost med ett litet kaloriöverskott föreslås i samband med intermittent fasta så kan positiva förändringar i moderns hälsa uppnås.

Att föreslå en restriktiv mekanism medför dock risken att generera en energibrist, vilket inte skulle vara tillrådligt i detta sammanhang. Av denna anledning, och i avsaknad av vetenskapliga bevis för motsatsen, är det bäst att följa en mer klassisk kostmetod, med 3 till 5 måltider per dag.

Detta säkerställer det lilla energiöverskott som krävs för att bröstmjölken ska få en hög näringstäthet. Det tillfredsställer barnets krav och undviker katabolism i moderns kropp, vilket kan vara negativt på medellång sikt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Australian Breastfeeding Association. Religious fasting and breastfeeding. Mayo 2022.
  • Centers for Disease Control and Prevention. Breastfeeding. Maternal diet. U. S. Department of Health and Human Services. Mayo 2022.
  • Opie RS, Uldrich AC, Ball K. Maternal Postpartum Diet and Postpartum Depression: A Systematic Review. Matern Child Health J. 2020 Aug; 24 (8): 966-978. doi: 10.1007/s10995-020-02949-9. PMID: 32367245. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32367245/
  • Rakicioglu N, Samur G, et al. The effect of Ramadan on maternal nutrition and compostion of breast milk. Pediatrics International. Junio 2006. 48 (3): 278-83.
  • Welton S, Minty R, O’Driscoll T, Willms H, Poirier D, Madden S, Kelly L. Intermittent fasting and weight loss: Systematic review. Can Fam Physician. 2020 Feb; 66 (2): 117-125.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.