Saker föräldrar inte ska säga eller göra framför barn

Saker föräldrar inte ska säga eller göra framför barn
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 15 juni, 2018

De flesta barn brukar imitera vad deras föräldrar säger eller gör, så vi måste vara mycket uppmärksamma på vårt beteende och veta vilka saker vi som föräldrar inte ska säga eller göra framför dem.

Barn förstår och absorberar mycket mer än vi tror.

De lär sig genom att observera allt vi gör, och det påverkar hur de agerar i framtiden. Därför måste vi undvika vissa beteenden och problem tills de bättre kan förstå sammanhanget.

Varför föräldrar inte ska diskutera vissa problem framför barn

När de är väldigt små kan barn tolka världen från ett väldigt unikt perspektiv. De förstår och absorberar mycket mer än vi tror, men de är samtidigt väldigt bokstavliga.

Även om de förstår ett generellt koncept kan de inte få grepp om nyanserna, uttrycken och metaforerna vi använder. Om vi till exempel säger att grannen har kråkfötter ska du inte överraskas om barnet tror att hon har ben som en fågel.

De kan heller inte förstå ironi, sarkasm eller dubbla betydelser. De förstår inte att vi kan säga något i stridens hetta som vi senare ångrar. Alla dessa nyanser som barn ännu inte kan förstå leder till stort pådrag i deras fantasi.

Eftersom de är bäst på att förstå icke-verbalt språk, alltså vårt kroppsspråk, kommer de att uppfatta känslan i situationen, och det ger sakerna som de ännu inte förstår en känslomässig laddning.

Utan att vara medvetna om det överför vi mycket information till barn. Det kan vara en förvirrande emotionell börda för småttingarna.

Det kan leda till flertalet problem. Vi menar inte enbart pinsamheter när barnen börjar skvallra; än mer oroande är situationer där våra barn känner sig förvirrade eller delade utan att egentligen förstå varför.

Ta hänsyn till barnen

Ett illustrativt exempel

Föreställ dig det här: du har haft en intensiv diskussion med dina föräldrar och ventilerar nu för din partner. Ditt barn är närvarande och förstår att du är arg på morföräldrarna, som han älskar väldigt mycket.

Hur mår han? Enligt hans uppfattning dyker ilska upp när någon har gjort något fel. Är morföräldrarna dåliga? Hur ska de behandlas? Vad kommer hända? Vad kan han göra?

Samma förvirring kan uppstå i många olika situationer. Utan att inse det diskuterar vi ämnen som barn inte är redo att förstå eller kan misstolka, som parrelationer, vänskaper, skolan eller “vuxenproblem, och det kan leda till förvirrande känslor.

Vi måste vara uppmärksamma på vad vi säger framför barn, men utan att det hindrar oss från att kommunicera med dem.

Några problem föräldrar inte ska tala om framför sina barn

Här har vi en lista över ämnen vi borde försöka undvika att tala om framför barnen:

1. Att tala illa om andra människor. Det gäller också skvaller. Barn, ofta de yngre, kan inte förstå dessa privata kommentarer eller vår roll i dem. Som sagt kan de känna sig förvirrande, delade och till och med skyldiga.

2. “Vuxna” orosmoln. Pengar, tid, mat… det är inte bra att låta sådana orosmoln påverka våra barn. När de växer upp kan vi förklara det, men alltid på ett sätt de kan förstå. Att tynga sina barn med problem är något föräldrar inte ska göra.

3. Tala framför barn som om de inte vore där. Att stämpla dem och fälla kommentarer om deras fysiska utseende eller intellekt, speciellt negativa, kan leda till komplex.

Vuxna vid bord

Vi måste även ta hänsyn till tonen vi använder eller attityden vi uppvisar. Att till exempel skrika, även om det inte är riktat mot barnen, kommer bara blockera, skrämma och göra barn förvirrade.

Vi måste samtidigt undvika lögner, för barn vänjer sig vid att undvika sanningen när det är bekvämt för dem.

Hur kontrollerar vi vad vi säger?

Vi kan inte alltid kontrollera oss själva, så det viktigaste är att vi klargör vår situation för barnen och reder ut förvirringen.

Bara för att vi måste vara uppmärksamma när vi talar inför barn innebär inte det att vi ska kapa all kommunikation i deras närvaro. Det kan faktiskt vara negativt  för dem, eftersom de kan börja tro att de stör dig eller att du inte vill vara nära dem.

Allt vi behöver göra är att reflektera lite och sätta oss i deras skor. Ett bra sätt att få oss att tänka oss för är att låtsas som om konversationen spelas in. Tänk på dina ord, din attityd och bilden du projicerar.

Vi måste också tänka på om vad vi säger eller gör kan göra barnen förvirrade. Försök alltså förstå hur det kan påverka dem.

Avslutningsvis är det rekommenderat att använda tydligt och direkt språk i deras närvaro. I tidig ålder kan barn inte förstå metaforer och ordlekar.

Om vi undviker att använda sådana uttryck kan vi förhindra en hel del förvirrande känslor från att uppstå. Eftersom vi inte alltid kan kontrollera oss själva är det viktigt att vi försöker få barnen att förstå sammanhanget så att de inte tolkar vår ilska som sitt eget fel.

Det är viktigt att reda ut förvirringen för barnens tillväxts skull och för att stärka er relation. Det vi har gått igenom är dock bara ett fåtal saker som föräldrar inte ska göra framför sina barn!


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.