Sköldpaddsmetodens effekter på självkänslan

Sköldpaddsmetoden är känd för att förbättra ens självkontroll. Dessutom är den väldigt bra för barns självkänsla.
Sköldpaddsmetodens effekter på självkänslan
Ana Couñago

Skriven och verifierad av psykologen Ana Couñago.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Det är inte lätt att lära barn att kontrollera sig själva, i synnerhet inte om de har ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) eller andra beteendemässiga problem. I dessa fall rekommenderar vi att du använder metoder utformade för att hjälpa till. Till exempel är sköldpaddsmetoden ett bra alternativ.

Förutom att hjälpa barn att lära sig självkontroll har den här metoden många andra fördelar för barn. I den här artikeln berättar vi om effekterna av sköldpaddsmetoden på självkänslan.

Först måste vi förklara vad självkontroll är. Självkontroll är förmågan att reglera ditt beteende och dina känslors intensitet, frekvens och varaktighet. Detta inkluderar hantering av impulser, stress, frustration, ilska, aggressivitet, rädsla, etc.

”Självkontroll avgör inte vad jag känner. Det är att veta hur jag väljer vad jag ska göra med det jag känner.”

– Anonym –

Vad är sköldpaddsmetoden?

sköldpaddsmetoden bygger på det faktum att när de känner sig hotade rullar sköldpaddor ihop sig och gömmer sig i sitt skal. Barn kan göra på samma sätt för att kontrollera sina egna impulser, beteenden och känslor i en viss situation. För att använda den här metoden på rätt sätt måste du vidta följande steg. Lär ditt barn att:

Leende flicka med sköldpadda
 1. Svara på ordet “sköldpadda”: När ditt barn hör detta nyckelord ska han krypa ihop och lägga huvudet i armarna.
 2. Slappna av i musklerna när han är i denna position. När hans muskler är avslappnade blir han mindre aggressiv.
 3. Använd problemlösningsmetoder (modellering, diskussionsgrupper, rollspel, positiv förstärkning, social förstärkning, medling etc.). Lär ditt barn att det finns andra sätt att hantera situationen som fick honom att krypa ihop som en sköldpadda.

Det är viktigt att lära ut dessa steg gradvis. Det betyder att innan ditt barn behärskar ett steg kan du inte gå vidare till nästa. På detta sätt blir ditt barn successivt bekant med sköldpaddsmetoden. Sedan kan ditt barn göra varje steg på rätt sätt.

“Det finns kanske ingen psykologisk färdighet som är viktigare än att kunna motstå impulser.”

– Daniel Goleman –

Fördelarna med att använda sköldpaddsmetoden

Som vi har sett är sköldpaddsmetodens huvudmål att barn ska lära sig att kontrollera sig själva. Dessutom är metoden fördelaktig för att:

 • Förbättra uttryck och erkännande av känslor
 • Stärka sociala färdigheter
 • Förstå olika synpunkter och åsikter
 • Förbättra beslutsprocessen
 • Veta hur man enkelt löser konflikter
 • Stärka självkänslan
Flicka med sköldpadda

Men, vet du varför den här metoden förbättrar barns självkänsla? Vi berättar mer nedan.

Effekter på självkänslan

Sköldpaddsmetoden har mycket positiva effekter på barns självkänsla, då de:

 • Lär sig att kontrollera sig själva utan att andra människor behöver ingripa. Detta inkluderar föräldrar, lärare och andra vuxna. Genom att behärska metoden känner sig barn tillfredsställda, och de kan tro på sina egna förmågor.
 • Får positiv respons när de inte visar något olämpligt beteende. Tack vare detta känner de sig nöjda med sina handlingar och beslut, eftersom de blir belönade.
 • Känner sig som stora barn som vet hur man använder olika problemlösningstekniker istället för att agera impulsivt.

“Alla barn och ungdomar har behovet av att känna sig älskade, lusten att känna sig hörda och önskan att känna sig användbara.”

– César Bona –


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Schneider, M. y Robin, A. (1990). La técnica de la tortuga. Un método para el autocontrol de la conducta impulsiva. T. Bonet (Comp.), Problemas psicológicos en la infancia. Valencia: Promolibro.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.