Hjälp ditt barn att skapa en positiv självbild

Hjälp ditt barn att skapa en positiv självbild
Leticia María Fernández Gutiérrez

Skriven och verifierad av psykopedagogen Leticia María Fernández Gutiérrez.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

I den här artikeln kommer vi att lära dig hur du kan hjälpa ditt barn skapa en positiv självbild från tidig ålder.

Visste du att den bild som barn skapar av sig själva bestäms av vad du lär dem? Jo, föräldrarna är en grundläggande del i skapandet av ett barns självkänsla.

Familjen är den viktigaste komponenten i skapandet av en positiv självbild. Som föräldrar reflekterar vi dem som om vi vore deras spegel. Detta är en jätteviktig uppgift.

Vart och ett av våra barn är det vackraste, mest intelligenta och kapabla barnet. Dessa bekräftelser är ett bra sätt att skapa förtroende hos våra barn även om de är små.

Det är viktigt att barn växer upp med tron att de är kapabla att göra realistiska drömmar till verklighet.

Alla dessa beteenden är en del av en process som pågår i våra barn under många år, skapandet av en positiv självbild.

Att skapa en positiv självbild

Vår självbild skapas av vad vi ser och observerar tillsammans med reflektionens som andra erbjuder oss.

Detta innebär att båda barnet själv och dess miljö kommer att erbjuda information åt dem för att skapa sin första bild av sig själva.

hur man skapar positiv självbild hos barn

Självbilden skapas och definieras genom ett barns utveckling. Det påverkas av viktiga människor inom familjen, skolan och den sociala miljön. Den formas också som ett resultat av deras egen upplevelse av framgång och misslyckande.

Den påverkan som vi som föräldrar har på våra barns självbild innebär att vi kan skapa en hälsosam balans i deras självkänsla.

Upp till 10-12 års ålder är den närmaste kretsen för ett barn familjen och deras skola. Det är därför vi bör främja deras självkänsla i båda dessa miljöer. Här kommer några fördelar:

 • De kommer att växa upp lyckligare.
 • De kommer att utveckla sina egna förmågor.
 • Våra barn kommer att känna sig mer självsäkra.
 • De kommer att kunna hantera sina framgångar såväl som sina misslyckande.
 • De kommer att ha större förmåga att lita på andra och på sig själva.

Om du tror att att det räcker med att säga snälla och positiva saker till dina barn för att hjälpa dina barn med detta kommer här några rekommendationer som kan hjälpa dig på traven:

Sätt att skapa en positiv självbild

 • Tänk på ditt barn. Tänk på alla de egenskaper och karaktärsdrag som får dem att vara speciella och unika. Ingen kan någonsin vara identiskt ditt barn. Erkänn deras värde som en unik mänsklig varelse.
 • Var realistisk. Detta innebär inte att du bör ljuga. Det innebär helt enkelt att hjälpa ditt barn att se vem de egentligen är och vad de verkligen är kapabla till.
 • Fokusera på deras styrkor. Alla har dem. Varför skulle en förälder bara fokusera på ett barns svagheter? Deras förmågor kommer att ta dem dit de vill i livet.
mor och dotter närhet

Villkorslöst uppmuntrande

 • Ge dem ovillkorlig kärlek. Ditt barn förtjänar att bli älskat av det enkla faktum att det finns till. När barn känner att kärleken är kopplad till villkor kommer de att hålla fast vid den här trosuppfattningen tills de blir vuxna. Detta kan komma att påverka alla deras framtida förhållanden.
 • Uppmuntra kritiskt tänkandeHjälp ditt barn att lösa problem utan att döma tiden det tar att lösa dem. Ge de ditt stöd och hjälp de att finna lösningar. Att tillhandahålla lösningarna kommer att få de att känna sig osäkra och i framtiden kanske de inte känner sig tillräckligt säkra på sig själva för att hantera sina egna problem.
 • Värdera och erkänn det dem uppnår. Enbart att se din reaktion som svar på det de uppnår är en positiv förstärkning i sig själv.Sluta aldrig fira deras framgångar.
 • Respektera ditt barn. Att vara barn är också att vara en person med unika karaktärsdrag. Respektera ditt barns åsikter. Visa intresse för det de föredrar och deras sätt att tänka. Få ditt barn att känna att de är förstådda. Du kanske inte instämmer men du kan värdesätta deras åsikt.
 • Lyssna. Att lära ditt barn att de har rätt att uttrycka sig själva och att bli lyssnade på är till stor hjälp. Detta kommer att hjälpa ditt barn att uttrycka sig även i nya och annorlunda miljöer.

Sammanfattningsvis är det av yttersta vikt att de värdesätter, älskar och respekterar ditt barn. Det kommer att visa ditt barn att de är precis lika kapabla som vem som helst.

Även om de ibland inte tror det, innehar de många kvaliteter som gör dem unika.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.