Uppfostra utan hot - både du och dina barn tjänar på det

Uppfostra utan hot - både du och dina barn tjänar på det
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 15 december, 2018

Hot kommer aldrig att förbättra ditt barns beteende. Här kommer några tips på hur du kan uppfostra utan hot. I slutändan är det något som alla tjänar på.

Att uppfostra utan hot kan vara det enda sättet att permanent förändra ditt barns beteende.

Användandet av hot har normalt sett motsatt effekt. Barnet har en tendens att bete sig ännu sämre istället för att göra som vi säger.

Hot är inte ett användbart verktyg för föräldrar eftersom det ofta leder till maktkamper och argumentering. Det kan också avskräcka barnen och göra dem omotiverade.

Att hota barn berövar dem också inlärningsmöjligheter – speciellt om de används som det enda sättet att få barnen att samarbeta.

På kort sikt kanske barnen gör som de blir tillsagda. I det långa loppet kan hot dock allvarligt påverka självkänslan och allt som har att göra med deras psykiska-emotionella hälsa.

Barn hatar hot. När de hotas söker de större självständighet.

När du varnar dina barn om konsekvenserna eller straff för deras handlingar, är det viktigt att se till att det är något du kan genomföra. Det är viktigt att hålla ord.

Ha i åtanke att ett irrationellt hot eller ett oproportionerligt hot inte kommer att lära dina barn någonting om realistiska konsekvenser av deras beteende.

När föräldrar väljer att uppfostra barn utan hot, vinner de hälsa och välmående inte bara för sig själva utan även för sina barn.

Det tillåter dem att skapa hälsosammare anknytningar och därför en mer harmonisk miljö där allas bästa kvaliteter stärks.

Mor och dotter diskuterar

5 tips för att uppfostra utan hot

Ibland är det inte lätt att uppfostra utan hot. Många mammor upplever inte att de har kontroll över sina barn om de inte gör som de blir tillsagda. Som ett resultat av detta börjar de hota för att få dem att samarbeta.

Här kommer några tips på hur du uppnår dina mål utan att använda hot.

1. Förhindra maktkamp

Att vara en förebild i dina barns liv börjar med beslutet att inte tappa humöret när de beter sig illa.

När du ber dina barn utföra en syssla, kommer barnen att märka på kraften att de antingen måste utföra sysslan eller inte.

Om vi utforskar de irrationella känslorna som göder vår obekvämhet, kommer vi att kunna minska de negativa effekterna. Detta kommer att resultera i minimering av drama, hot och mutor.

Istället för att konfrontera dina barn för att få dem att göra någonting, gör dem sällskap, och erkänn deras tystlåtenhet utan att kritisera dem.

2. Ta kontroll över dina känslor

Om du kan hantera dina egna känslor och reaktioner, kommer du lättare kunna använda logik för att övertala dem om hur viktigt det är att utföra uppgiften.

På så sätt kommer du att kunna få dem att samarbeta på ett naturligt sätt med tyst auktoritet.

När föräldrar som har självkontroll märker att deras barn beter sig opassande, behöver de inte påbörja en maktkamp eftersom de faktiskt är de som har kontrollen.

3. Var självsäker

Att vara självsäker och bestämd bekräftar din ledarposition och minskar möjligheten för dina barn att göra uppror.

När de märker att du är stabil och pålitlig oavsett om de är olydiga eller snälla, kommer du att tillfredsställa deras behov av att känna sig omhändertagna och beskyddade.

Barn är normalt sett lyckligare när de har någon som vägleder dem självsäkert utan att bli upprörd.

Arg pappa

4. Samtala om kommande negativa konsekvenser

Du bör förklara de negativa konsekvenserna av att bryta mot reglerna i rätt tid. Time-out, fråntagande av privilegier eller logiska konsekvenser, kan hjälpa dem att lära sig från sina misstag.

Tänk över konsekvenserna som är mest effektiva för dina barn. Några av konsekvenserna som kan fungera för ett barn kanske inte fungerar för ett annat.

Planera speciella konsekvenser för specifika regelbrott. Om du har lämpliga konsekvenser för deras handlingar kommer du inte att känna dig illa till mods när det är dags att utdela dem.

5. Ge dem varningar

Innan dina barn sitter av ett straff för olydighet eller dåligt beteende ska du inte vara rädd för att ge dem varningar. Om de har blivit bestraffade förut kommer de att veta att du menar allvar.

Du bör ge dem tre varningar innan du delar ut ett straff för deras beteende. Kom ihåg att de flesta barn slutar efter en eller två varningar.

Att uppfostra utan hot kan verka lättare än det är. Det handlar om att vara bestämd och konsekvent och veta när det är dags att vara sträng mot barnen.

Kom ihåg att barn inte bara behöver lära sig sina uppgifter, utan också motta kärlek och förståelse.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.