Lydnad enligt Montessori-metoden

Lydnad är nära relaterad till vilja, enligt Maria Montessori. Därför är det viktigt att låta barn utveckla lydnad på ett naturligt sätt. Hur gör man detta?
Lydnad enligt Montessori-metoden
Mara Amor López

Skriven och verifierad av psykologen Mara Amor López.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

För att förstå lydnad enligt Montessori-metoden utformad av pedagogen och forskaren Maria Montessori är det nödvändigt att förstå förhållandet mellan vilja och lydnad. Många tror att Montessori-metoden, vars förutsättning är att vi måste “följa barnet”, betyder att vi måste “tillåta barnet att göra vad de vill”, men så är det faktiskt inte.

Lydnad är en av de viktigaste delarna av Montessori-metoden, men ses i denna metod som ett mer naturligt sätt där man inte tvingar eller bestraffar. Men vad innebär då egentligen denna lydnad enligt Montessori-metoden? Hur kan vi uppnå detta på ett sätt där vi respekterar vårt barns natur och utan att tvinga dem till något? Vi inbjuder dig att fortsätta läsa den här artikeln för att få svar på dessa frågor.

“Om vi vill hjälpa livet är det första villkoret för framgång att vi måste veta vilka lagar som styr det.”

-Maria Montessori-

Lydnad enligt Maria Montessori

I Montessoris filosofi är det grundläggande att förstå naturlagarna för att förstå anledningen till Montessori-metoden.

Ett barn på en trappa.

Enligt Maria Montessori är lydnad: “När en lärare säger till barn vad de ska göra, och de lyder när de blir förstått ordningen.” Detta är “det absorberande sinnet”.

Vad är det absorberande sinnet? Maria förklarar:

“Barn är som svampar, de förvärvar det mesta av sin kunskap nästan utan att inse det och utan ansträngning, de behöver inte någon som lär dem det avsiktligt. De lär sig genom att observera, lyssna, leva och känna”.

Maria Montessori menar att det finns två sorters lydnad:

  • När en lärare eller förälder säger till ett barn vad det ska göra med hårdhet och hot om straff. Inför denna situation kan barnet agera på två sätt: att avstå från att utveckla sin egen vilja – eller att trotsa läraren eller föräldern. Inget av dessa sätt att agera är bra för barnet.
  • Som en del av en naturlig process som utvecklas hos barnet. Om vi ger barn utrymme för att utveckla sin vilja, kommer de att lyda eftersom de väljer att göra det.

Och det här är ju vad vi vill också. Naturligtvis vill vi att våra barn ska lära sig att lyda utan tvång och straff. Vi vill inte att våra barn ska lyda blint eller tanklöst. Självklart handlar det inte heller om att den andra ytterligheten ska inträffa – dvs. olydnad och kaos. Här är det viktigt att tänka på att frihet och disciplin är två viktiga delar som inte kan existera oberoende av varandra.

De tre nivåerna av lydnad enligt Montessori-metoden

För att barn ska utveckla sund lydnad är det första vi måste arbeta med att utveckla deras vilja. När vi tittar på lydnad enligt Montessori-metoden har vi tre nivåer för denna utveckling. Den första nivån är när barnets vilja styrs av deras naturliga instinkter. På den andra nivån blir barnets vilja medveten. Och slutligen, på den tredje och sista nivån, kontrollerar barnet medvetet sin vilja och visar en vilja att lyda.

Den första nivån av lydnad

Denna nivå förekommer hos barn under tre år. Här följer de sina naturliga impulser; de har ännu inte utvecklat medvetande eller viljan att lyda sina vårdgivare.

Därför måste barnet först utveckla sin vilja för att lyda. Detta sker genom övning och går sedan gradvis vidare till nästa nivå.

Den andra nivån av lydnad

När barnet, med övning, har utvecklat sin vilja, kan de lyda hela tiden. De använder sin vilja för att följa din. Och även om detta verkar vara det ultimata målet såg Maria Montessori en ytterligare, högre nivå av lydnad.

Den tredje nivån av lydnad

Här är barnets mentala utveckling på topp och de kan förstå att deras föräldrar vill och önskar det bästa för dem, och de inser att de också vill ha det. Därför förstår de att om de plockar upp sina leksaker, kommer de att ha ett snyggt rum som de trivs bättre i. Och följaktligen vill de lägga bort de saker de tar fram för att de vet att det är det bästa att göra.

Att utveckla ett barns vilja med övning

Barn kan använda sin vilja för att uppnå den lydnad som önskas. Denna vilja, som allt annat, kan tränas genom övning. Så hur gör man då detta?

  • Att alltid undvika att påverka barns smak och preferenser med våra beslut.
Ett barn som kikar fram under sin mor.
  • Låt dem alltid uppleva konsekvenserna för sina handlingar istället för straff. När barnet till exempel vägrar att plocka upp sina leksaker bör vi undvika att sätta oss i en maktkamp för att se vem som vinner. I stället bör vi, med en fast och lugn attityd, säga till dem: “Det verkar som om du inte vill ha dina leksaker eftersom du inte vill plocka undan dem”. Detta ställer barnet inför två alternativ, och gör att de lyder när de inser vilket som är det smartare alternativet. Och naturligtvis måste vi alltid tillämpa de konsekvenser vi inför i de fall barnen testar oss genom att inte plocka undan.
  • Undvik att fatta beslut som verkar “bättre” för oss efter att barnet redan har gjort sitt val. Om de till exempel har bestämt sig för att äta en skinkmacka, säg inte till dem att det är bättre att äta en kalkonmacka, vilket du tycker är hälsosammare. Om vi ändrar deras val när de redan har gjort ett val gör det att barnen känner sig nedvärderade vilket skapar en maktkamp.
  • Ge dem några olika alternativ för att uppmuntra deras valfrihet. Du kan till exempel fråga om de vill åka till parken eller till köpcentret, om de föredrar mjölk eller juice eller om de vill åka på rutschbanan eller på gungan.

Lydnad enligt Montessori-metoden gällande utbildning

Vi har nu sett att lydnad är nära sammankopplad med vilja och att det är viktigt att barn utvecklar sin vilja på ett naturligt sätt, utan att vi tvingar eller bestraffar dem. Att tillämpa lydnad enligt Montessori-metoden är att låta våra barn utveckla sin egen vilja och lära sig förstå att lydnad inte är något annat än att helt enkelt göra saker som är positiva för dem.

Precis som med allt annat är det något som barn kan träna upp. För detta finns det olika alternativ vi kan följa för att hjälpa våra barn att utveckla sund lydnad. Med tålamod, kärlek och kreativitet kan vi använda övningar som hjälper till att utveckla den vilja som växer hos våra barn.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Montessori, Maria. (1915). Manual práctico del Método Montessori. Barcelona: Araluce.
  • Montessori, Maria. (1984). El niño: el secreto de la infancia. México: Diana.
  • Montessori, Maria. (2004). The Absorbent Mind.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.