Det absorberande sinnet, enligt Maria Montessori

Maria Montessori introducerade begreppet "det absorberande sinnet" som ett sinnestillstånd som gör det möjligt för barn att skaffa sig kunskap genom sina personliga erfarenheter och behov i varje utvecklingsstadium.
Det absorberande sinnet, enligt Maria Montessori
Mara Amor López

Skriven och verifierad av psykologen Mara Amor López.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Det absorberande sinnet är ett väsentligt begrepp i den pedagogiska metod som är utvecklat av läkaren och pedagogen Maria Montessori. Hennes teori berättar hur utbildning alltid ska anpassas till barndomens utvecklingsstadier. I följande artikel lär vi oss lite mer om den här termen.

Maria Montessoris forskning med barn mellan 0 och 6 år drog slutsatsen att dessa barn nästan lärde sig saker på direkten. Hon jämförde barnens hjärnor med en svamp, eftersom de omedvetet absorberar all information från de olika stimuli som de stöter på i sin miljö.

Det absorberande sinnet hos barn, enligt Montessori

Maria Montessori menade att det viktigaste för barns lärande är att de får vara med om sina egna upplevelser enligt sina egna rytmer och behov. Dessa erfarenheter är sedan till hjälp för barnen och deras mentala mognad.

Bebis klättrar i trappen.

Så vad hänvisade Montessori till med termen “det absorberande sinnet”? Det är barns sinnestillstånd som hjälper dem att assimilera alla upplevelser som de har. Och samtidigt tillåter det dem att sedan analysera dessa erfarenheter och införliva dem i sitt lärande. De gör det omedvetet under de första tre åren av livet och blir sedan medvetet uppmärksamma på det under de följande tre åren.

Det absorberande sinnet hjälper också barnen att lägga grunden för utvecklingen av deras psykiska och sociala identitet. Maria Montessori etablerade barndomsperioden som ett avgörande stadium i människans utveckling. Av den anledningen är det viktigt att ge barnen en bra utbildning som uppmuntrar och erbjuder dem nödvändiga resurser för inlärning samt för att bygga upp sin identitet.

Utvecklingen av det absorberande sinnet i form av känsliga perioder

En annan sak som denna lärare insåg var att sinnet inte absorberar information på samma sätt i alla åldrar. Barn fokuserar sin uppmärksamhet på stimuli runt omkring dem, beroende på vad de behöver för sin tillväxt och utveckling. Av denna anledning koncentrerar barn sig på, eller uppmärksammar, vissa saker och inte på andra.

På detta sätt förvärvar de kunskap nästan intill obesvärat och för nöje, när de närmar sig de saker som intresserar dem. Dessa intressen beror på varje barns utvecklingsstadium och är vanligtvis tillfälliga. Därför kallade Montessori dem “sensitiva perioder.” Ibland kan dessa dock överlappa med varandra och deras intensitet och varaktighet kan också variera.

Så, vilka är de sensitiva perioderna?

Den sensitiva perioden av ordning (från 0 till 6 år)

Under denna period, särskilt under de första två åren av livet, visar barn ett stort intresse för att klassificera och kategorisera allt som finns runt omkring dem. Ordning underlättar detta.

Den sensitiva perioden av rörelse (från 0 till 5-6 år)

I denna fas är barn särskilt intresserade av rörelse och att flytta sin kropp från ett ställe till ett annat. Ännu mer så om de redan har lärt sig att gå.

Den sensitiva perioden av språkinlärning (från 0 till 7 år)

Under denna period lär sig barn ett brett spektrum av ord utan att någon lär dem det. De förvärvar det autonomt baserat på erfarenhet av stimuli i sin miljö.

Den sensitiva perioden av alla sinnen (från 0 till 6 år)

Under detta stadium utvecklar barn sina sinnen. Från födseln har barn aktiva sinnen som hörsel och syn. Men när de växer upp utvecklar de dessa sinnen större känslighet. Detta gör det möjligt för dem att lära sig genom smak, beröring och lukt.

Barn lär sig genom att göra.

Den känsliga perioden av sinne för detaljer (från 1 till 6-7 år)

Under dessa åldrar har barn ett särskilt intresse för små föremål. De visar dessutom även större behov av att uppmärksamma små detaljer.

Den känsliga perioden av socialt samspel och interaktion (från livmoder till 6 år)

Detta hänvisar till barnens behov att relatera till sina kamrater. Den här kategorin inkluderar också processen att förvärva regler, vilket är viktigt för en bra samexistens i samhället.

När det gäller det absorberande sinnet…

Som du har sett är det absorberande sinnet ett begrepp som introducerades av Maria Montessori för att hänvisa till barns speciella mentala förmåga i vissa åldrar. Barn, beroende på ålder, har olika intressen för stimuli som finns i deras omgivning. Barn har en sådan fantastisk absorptionsförmåga att deras sinnen absorberar den information som hjälper dem med deras behov under hela deras utveckling.

Av denna anledning är det viktigt att de pedagogiska metoder som man använder för barn inte enbart främjar utvecklingen av deras intellektuella kapacitet, utan också uppmuntrar till lärande och är anpassade till varje sensitiv period.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Poussin, C. (2017). Montessori explicado a los padres. Plataforma editorial: Barcelona.
  • Durante, V. y Fábregas, M. (1998). La formación de hábitos. Bases para un trabajo libre y organizado en el aula de educación infantil. Recuperado 23 de abril de 2018. Disponible en http://www.waece.org/biblioweb07/pdfs/d036.pdf.
  • Montessori, M., & Bofill, M. (1986). La mente absorbente del niño. México: Diana.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.