Vet du från vilken ålder barn ska ha mobiltelefoner?

Vet du från vilken ålder barn ska ha mobiltelefoner?
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 10 april, 2019

Vi lever i en allt snabbare värld där nya generationer blir involverade i teknik tidigare och tidigare. En av de stora frågorna som föräldrar frågar sig är: Vid vilken ålder ska de ha egna mobiltelefoner?

Svaret beror i stor utsträckning på situationen i varje enskild familj och deras speciella omständigheter. Experter rekommenderar dock att detta bara ska ske när barn är minst 12 år gamla.

Vid vilken ålder ska barn ha mobiltelefoner?

Teknik är en viktig del av allas liv nuförtiden, och barn använder den i allt yngre åldrar. Sanningen är att vare sig vi behöver den eller inte, så finns tekniken närvarande i nästan alla delar av livet. Men när kan ett barn betraktas som tillräckligt moget för att på ett bra och korrekt sätt använda sig av den här tekniken?

Experter rekommenderar att barn inte bör ha fri tillgång till denna teknik före 12 års ålder. Samma experter säger också att vissa appar som WhatsApp och andra sociala nätverk inte ska användas innan de är 15 eller 16 år.

Med andra ord kan ett 12-årigt barn använda sin mobiltelefon för att spela eller titta på multimediainnehåll, men det rekommenderas inte han eller hon ska ha tillgång till sociala nätverk.

symboler för appar på en mobiltelefon

Helst bör barn inte ha mobiltelefoner förrän de fyller 15 år. Faktum är att i vissa länder, som exempelvis i Frankrike, så har man antagit lagar som förbjuder barn under 15 år från att använda mobiltelefoner i skolorna.

Denna förordning förbjuder också användning av mobiltelefoner på rasterna. Utan tvekan är detta en åtgärd som syftar till att upprätthålla barn och ungdomars säkerhet, samt att uppmuntra till traditionella utomhusaktiviteter.

Faror i samband med användningen av mobiltelefoner i tidig ålder

Experter varnar för farorna i samband med användningen av mobiltelefoner. Det är därför det är så viktigt att små barn inte har tillgång till denna typ av teknik. Det är sant att många föräldrar köper sina barn mobiltelefoner i syfte att kunna lokalisera dem snabbt och nå dem när de är utanför hemmet.

Vi bör dock också komma ihåg att det inte är nödvändigt att dessa enheter har tillgång till internet.

1. Tillgång till olämpligt innehåll

Internet är en portal för kunskap, men det är också en plats full med faror. Pornografi är till exempel en av de största farorna för minderåriga, särskilt på grund av hur lätt det är att komma åt det.

2. Mobbning

Mobbning kan nu ske i det egna hemmet och i vilken del av världen som helst genom denna nya teknik. Nätmobbning är en av de stora farorna som barnen står inför idag.

3. Missbruk

Liksom videospel kan användningen av mobiltelefoner utan föräldrakontroll generera missbruk. De främsta orsakerna till detta ligger i sociala nätverk, möjligheten att komma åt spel och olämpligt eller förbjudet innehåll. Spelmissbruk förekommer allt längre ner i åldrarna.

barn leker med mobiltelefon

Tips för att skydda barn från missbruk av mobiltelefoner

Lämplig ålder

Som experterna förklarar bör den ålder där barn ska ges mobiltelefoner vara cirka 15. Om det är absolut nödvändigt att ge dem en innan dess, bör det aldrig vara innan de är 12.

Konstant och snabb kommunikation

Konstant och snabb kommunikation med dina barn är avgörande. Föräldrar bör vara medvetna om förändringar i deras beteende, samt att reglera och kontrollera eventuell olämplig användning av mobiltelefonen och annan teknik som kan orsaka missbruk.

Det är viktigt att föräldrar utövar sin auktoritet och gör reglerna tydliga om vad som gäller för deras barns fritid, och särskilt deras användning av ny teknik.

Kontrollverktyg

Även om tekniken inte kan kontrolleras, finns det flera verktyg och appar som gör det lättare för föräldrar att blockera vissa sidor med olämpligt innehåll för barnets ålder.

Och så, för att återvända till vår ursprungliga fråga: vid vilken ålder ska barn få mobiltelefon? Som vi har sett kan svaret på denna fråga variera beroende på familjedynamiken. Men sanningen står fortfarande fast att föräldrar ska se till att deras barn är mogna att använda dem på ett ansvarsfullt sätt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.