Alternativt tänkande, nyckeln till mental flexibilitet

Ett alternativt tänkande öppnar dörrarna till många möjligheter, så det är viktigt att uppmuntra dess utveckling redan från barndomen.
Alternativt tänkande, nyckeln till mental flexibilitet
María José Roldán

Skriven och verifierad av pedagogikpsykologen María José Roldán.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Vet du vad alternativt tänkande är? Det är nyckeln (och grunden) till mental flexibilitet. Detta eftersom det hjälper oss att växa som människor och att söka olika perspektiv på samma situation.

På samma sätt tar det oss ur ett stelbent tänkande och gör att vi kan applicera ett mer kreativt sinne på alla områden av livet. Det är alltså viktigt att ingjuta det hos barn redan från en ung ålder.

Här nedanför kommer vi att berätta allt du behöver veta angående alternativt tänkande, och hur du uppmuntrar det hos dina barn.

Alternativt tänkande

Ett barn som står på pilar som pekar i olika riktningar.

Då vi tänker formar vi våra idéer genom en verkställande hjärnfunktion. På så sätt skapar vi en mental representation av verkligheten som omger oss och ger upphov till nya idéer eller olika synsätt på en enskild situation.

Alternativt tänkande är verktyget som hjälper oss att hantera våra tankar från ett annat perspektiv. Generellt sett är detta något positivt och uppmuntrar oss att söka lösningar på de problem som uppstår, samt att se mer optimistiskt på vår situation.

Denna mentala färdighet fokuserar på att aktivt söka efter lösningar, som vid en session med brainstorming. Dessutom ökar kreativiteten genom att tänka på de strategier som bäst anpassar sig till våra omständigheter och våra möjligheter.

Fantasin fokuserar på de positiva aspekterna av saker och ting, och de möjligheter som finns till förbättring och framsteg.

Kort sagt, alternativt tänkande är det som får oss att reagera och känna på ett visst sätt när vi står inför en viss situation.

Svårigheter att utveckla flexibelt tänkande hos barn

När barn har svårt med alternativt tänkande eller är oflexibla riskerar de att se saker väldigt enkelspårigt.

Stelt tänkande tillåter dem inte att anpassa sig till förändringar tillräckligt väl, och det leder till att de fastnar i repetitiva och pessimistiska tankar. De har svårt att hitta lösningar på problem eftersom de inte kan se bortom de negativa aspekterna av saker och ting. Faktum är att de då saknar strategier för att projektera eller lösa problem framgångsrikt.

Allt detta kan påverka inlärning och livsprestation negativt, både hemma och i skolan.

Inför ett problem blir de förlamade och gör ingenting. Och i de allra flesta fall väntar de på att andra ska lösa deras konflikter eftersom de inte känner sig kapabla att göra det på egen hand. Detta genererar ofta en enorm frustration och ilska mot sig själva och mot sin omgivning.

Några egenskaper vid mental stelhet hos barn är följande:

  • Accepterar vanligtvis inte andras idéer
  • Pratar om samma sak om och om igen
  • Blir frustrerade när det går fel, men upprepar trots det samma misstag
  • Gillar inte förändringar eller nya utmaningar eftersom dessa skapar nervositet
  • Blir arga när andra inte följer reglerna.

Orsaker till problem med mental flexibilitet

Ofta har barn med ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) svårt att utveckla ett alternativt tänkande. Detta är dock inte ett exklusivt karaktärsdrag för tillståndet.

Det är relativt vanligt att då föräldrarna är överdrivet auktoritära eller stelbenta så blir deras barn det också.

En långsammare än förväntat bearbetningshastighet kan också visa sig genom en begränsning av alternativt tänkande. Detta beror på att det då föreligger en lägre förmåga att anpassa sig till förändringar samt att skapa strategier för att söka kreativa lösningar.

Att hjälpa barn att förbättra alternativt tänkande

En pojke som spelar schack.

För att främja alternativt tänkande hos barn är det bra att beakta några av följande tips:

  • Uppmuntra brainstorming för att hitta lösningar på ett specifikt problem.
  • Dela upp en komplicerad uppgift i flera enklare.
  • Ge flera möjliga alternativ för att lösa ett och samma problem. Uppmuntra på samma sätt barnen att välja det alternativ som bäst passar just den omständigheten.
  • Arbetar med den här typen av tänkande via bräd- eller kortspel. Genom att iaktta de andra spelarnas strategier blir det lättare för barnen att imitera dem.
  • Analysera och debattera om lärdomarna från berättelser och filmer, såväl som variablerna genom vilka de olika konflikterna löstes i handlingen.

Allt detta är mycket användbart för att arbeta med barns alternativa tänkande som en grund för mental flexibilitet. Men generellt sett är alla spel, aktiviteter och upplevelser som involverar kreativitet också välkomna för att få ditt barns sinne att utvecklas i detta avseende.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.