Roliga sätt att tilldela roller innan ni börjar leka

Vill du upptäcka några roliga sätt att tilldela roller innan ni börjar leka? Läs dagens artikel!
Roliga sätt att tilldela roller innan ni börjar leka
Ana Couñago

Skriven och verifierad av psykologen Ana Couñago.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Här är några roliga sätt att tilldela roller i barns lek, sporter eller aktiviteter. Innan ni börjar leka vissa lekar måste ni i många fall bestämma vem som ska ha en viss roll eller hur grupperna eller lagen ska se ut.

Till exempel, när ni leker kurragömma måste ni välja vem som “räknar”. För att spela basket måste ni dela upp gruppen i två lag. För att göra dessa beslut så rättvisa som möjligt är det bäst att välja slumpmässigt.

Roliga sätt att tilldela roller innan ni börjar leka

tilldela roller: barn leker ute

Dra stickor eller strån

Att dra stickor eller strån är ett klassiskt sätt att tilldela roller. I det här fallet måste ni ha lika många stickor som deltagare som vill delta i leken eller spelet.

Stråna eller stickorna kan variera något i längd, men ett av dem måste vara kortare än resten. Man måste också kunna dölja ena änden av stråna i en knuten näve på ett sådant sätt att de alla verkar ha samma längd. Ni kan behöva klippa av dem lite.

Sedan måste en av deltagarna vara ansvarig för att hålla stråna i handen. Varefter de andra ska dra ett av stråna var i tur och ordning. Det sista strået tillhör den som har hållit i dem (om personen ska delta). Och den som drar det kortaste strået får den roll som man kom överens om i förhand.

Alternativt, om ni inte har strån eller stickor kan ni också använda tandpetare, tändstickor, pinnar eller andra små föremål.

Gör ett torn av händer

Deltagarna står bredvid varandra och bildar en cirkel. Därefter placerar en av deltagarna en av sina händer i mitten, och resten, en efter en, placerar en hand ovanpå de andra för att skapa ett torn av händer.

Sedan säger alla högt: “1, 2, 3… handtorn!” Medan ni räknar till tre måste den med handen på botten placera den högst upp på tornet. Och när gruppen ropar “Riv tornet!” måste alla ta bort händerna samtidigt och lyfta dem upp i luften.

Varje deltagare bestämmer om hen ska lyfta handen med handflatan vänd in mot eller ut från cirkeln. De som har valt att hålla sin hand på sättet som avviker från majoriteten får göra om handtornet igen. Den som är kvar med handen vänd åt motsatt håll som resten av gruppen är den som tar en viss roll i leken. Om alla deltagare har handflatorna vända åt samma håll upprepar de aktiviteten.

Minoritetsfötter är ett roligt sätt att tilldela roller

Ett annat sätt att tilldela roller är att deltagarna står i en cirkel och sätter en fot i mitten. Tårna på alla deltagares fötter ska röra varandra.

När spelarna är i position måste de säga högt: “1, 2, 3… minoritet!” Efter detta bestämmer varje deltagare om man vill ta bort foten från cirkeln eller lämna den där den är.

Sedan räknar deltagarna för att se om det finns flest deltagare med foten i cirkeln eller utanför. Härefter upprepar minoritetsdeltagarna processen tills bara en är kvar. I händelse av att det blir oavgjort spelar man igen.

tilldela roller: barn i träkoja

Guld och silver, ett perfekt sätt att tilldela roller innan ni börjar leka

Den här aktiviteten är särskilt användbar för att dela upp spelare i lag. Två av spelarna, de som kommer att fungera som lagkaptener, ställer sig ansikte mot ansikte. De ska hålla ett avstånd på några meter.

Sedan ska en av dem börja med att sätta en fot framför den andra och säga “guld”. Den andra kaptenen utför samma handling medan hen säger “silver”.

De upprepar detta tills de är nära varandra. Då måste en av dem säga “min” och försöka röra vid den andras fot. Den som lyckas måste sedan säga “pass” och sätta foten i sidled mellan sin egen fot och partnerns. Den som lyckas göra båda dessa saker får börja med att välja lagmedlemmar.

Som du kan se kan finns det flera olika sätt att tilldela roller innan ni börjar leka eller spela ett spel och de kan vara mycket roliga. Dessutom skapar de en mycket trevlig atmosfär som främjar sport och lek.

Lär dina barn så att de kan prova dessa metoder nästa gång de är med sina vänner!

Det här kan kanske intressera dig…


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Allué, J. M. (1998). El gran libro de los juegos. Barcelona: Parramón Ediciones.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.