Lek som en teknik för utvärdering och diagnos

Att leka är en aktivitet som är naturlig för de flesta barn. Därför erbjuder lek den perfekta möjligheten att lära känna deras inre tillstånd i en miljö där de känner sig trygga. Idag ska vi titta på leken som en teknik för utvärdering och diagnos.
Lek som en teknik för utvärdering och diagnos
Elena Sanz Martín

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz Martín.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Det finns många problem som kan göra att ett barn behöver hjälp av en psykolog. Men under dessa omständigheter frågar många föräldrar sig själva vad de egentligen kan förvänta sig under sitt barns sessioner. Det är viktigt att komma ihåg att ett barns sinne fungerar samt att barn uttrycker sig annorlunda än vad en vuxen gör. Därför använder psykologer ofta lek som en teknik för utvärdering och diagnos. Det är faktiskt en av de metoder de använder mest.

Utöver intervjuer, tester och frågor kan lekar erbjuda oss en unik möjlighet. Att leka är en aktivitet som finns helt naturligt hos de flesta barn. Det ger dem ett sammanhang där de känner sig trygga och bekväma att uttrycka sig fritt. Det utgör i själva verket ett tillfälle där ett barns personlighet, inre värld, förhoppningar och rädslor kommer samman och gör diagnostisk lek möjlig.

Lek som en teknik för utvärdering och behandling

Under en psykologisk konsultation kan specialister använda lek som en teknik för att både utvärdera och behandla barn. Varje enskilt fall kan se olika ut eftersom specialisten kommer att använda olika objekt och leksaker. Till exempel, när psykologen använder lek som en behandlingsteknik, kommer han eller hon att delta i dynamiken genom att styra leken, erbjuda tolkningar, prata med barnet, introducera vissa teman etc.

leken som en teknik: två små flickor leker tillsammans

När terapeuten å andra sidan använder leken som en teknik för att diagnostisera eller utvärdera är det barnet som leder leken och tilldelar roller. Terapeuten följer då bara barnets instruktioner. Samtidigt observerar terapeuten hela processen noga och registrera barnets beteende utan att ingripa.

Designen och inredningen i lekrummet bör göra det möjligt för barnet att röra sig fritt och välja de saker och material som fångar hans eller hennes uppmärksamhet. Leksakerna som finns i utrymmet beror vilket fokus som psykologen väljer att använda sig av.

Vissa barnpsykologer använder mer strukturerade objekt, som leksakstelefoner, dockfamiljer etc. Andra väljer dock föremål som är öppnare för en friare tolkning, som bollar, tygbitar, pappersbitar, klossar – dvs. föremål som inte har ett klart definierat syfte.

Vilken information kan vi få från lek när det gäller att utvärdera ett barn?

Lek är ett av de mest direkta och effektiva sätten att komma åt ett barns omedvetna och inre tankar. Genom att observera barns beteenden kan vi lära oss mer om deras personligheter och interna konflikter. Men vad ska vi hålla utkik efter?

Hur närmar sig barnet leksakerna?

Det sätt på vilket ett barn reagerar från det att han eller hon kommer in i lekrummet ger viktig information. Så i den meningen måste vi observera hur ett barn närmar sig de leksaker som finns tillgängliga.

Går han direkt fram till dem och med beslutsamhet? Eller tvekar han och håller sig på avstånd? Väntar barnet på instruktioner eller tillstånd, eller tar han tag i leksakerna med en gång och utan tvekan?

Dessa observationer kan hjälpa psykologen att förstå, till exempel om ett barn har en osjälvständig eller undvikande personlighet. Eller, å andra sidan, om han eller hon har ett mycket starkt självförtroende. Samtidigt är också den första leksaken eller föremålet som barnet väljer relevant. Är leksaken åldersanpassad? Vad motiverade barnet att välja just denna leksak först?

Hur leker barnet?

När barnet väl har valt ett föremål eller en leksak att leka med kan vi observera hur han eller hon interagerar med den. Går hon från en leksak till en annan för att representera en mängd olika situationer? Leker hon flera gånger med samma leksak?

leken som en teknik: barn leker

Kan barnet uttrycka sig kreativt? Använder hon symbolisk lek för att skildra sina tankar eller koncept om världen? Eller uppvisar hon tvärt om ett stelt, monotont och repetitivt sätt att leka på som inte kräver fantasi eller kreativitet?

Det är också viktigt att ta med i beaktande om barnet verkar vara aktivt eller passivt under leken. Och på samma sätt bör man observera hur barnet reagerar på oväntade händelser. Det sätt på vilket barn möter mindre svårigheter kan ge oss en uppfattning om deras toleransnivå mot frustration.

Hur väljer och tilldelar barnet roller i leken?

Slutligen är det oerhört viktigt att vara uppmärksam på de roller som barn väljer i leken. Och på samma sätt de roller de tilldelar terapeuten och leksakerna. Om barnet tar rollen som en vuxen, hur beter sig han eller hon? Detta visar hans eller hennes koncept angående vuxna figurer i hans eller hennes miljö.

Det är viktigt att observera hur olika roller och karaktärer relaterar till varandra och interagerar när det är barnet som styr. Detta säger mycket om de känslor som dominerar banden mellan barnet och hans eller hennes miljö. Uttrycker barnet känslor som aggression, skuld, sorg, våldsamhet?

Slutsatser angående lek som en teknik för observation och diagnos

Sammanfattningsvis är lek en idealisk utvärderingsteknik för barn. Det fungerar som ett fönster genom vilket vi kan se in i barns inre värld och lära känna dem på en djupare nivå. Om du skulle vilja veta mera om detta, tveka inte att kontakta en pålitlig barnläkare eller barnpsykolog.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Klein, M. (1955). La técnica psicoanalítica del juego: su historia y significado. Obras completas3, 129-146.
  • Pietramala, K., & Simó, L. B. HORA DE JUEGO DIAGNÓSTICA.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.