Inlärningssvårigheter hos barn: Orsaker och lösningar

Inlärningssvårigheter hos barn: Orsaker och lösningar
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 07 januari, 2020

Inlärningssvårigheter hos barn omfattar ett stort antal neurobiologiska problem som direkt påverkar hur hjärnan tar emot, hanterar, lagrar och producerar information.

Barn som har inlärningssvårigheter kan ha problem med att skriva, tänka, lyssna, prata, läsa, stava och utföra matematiska beräkningar.

Inlärningssvårigheter hos barn kan också leda till adhd, vilket kan uppstå samtidigt som barnet får problem med minnet, koordinationen, sociala förmågor och emotionell mognad.

Trots detta är barn med inlärningssvårigheter oftast väldigt intelligenta. Det som händer är att deras hjärnor hanterar information på ett annat sätt. Det skapar en diskrepans mellan deras intelligens och hur de gör ifrån sig i skolan.

Orsaker till inlärningssvårigheter hos barn

Flera studier har kommit fram till att genetiska faktorer ofta ger upphov till inlärningssvårigheter hos barn. Ett exempel är recessiva kromosomer som skapar specifika läsproblem. Oförmågan att lära sig ordentligt beror ofta på neurologiska faktorer.

Enligt vidare forskning finns det också prenatala, perinatala och postnatala faktorer, samt komplikationer under graviditeten. Andra säger att äldre mammor och pappor löper större risk för att få ett barn med dyslexi. Även om ett barn har dessa problem finns det terapier som kan förbättra inlärningen.

“Enligt statistik har 10 till 15% av alla barn inlärningssvårigheter.”

Barn som har svårt att lära sig.

Inlärningssvårigheter hos barn: Egenskaper och karaktärsdrag

Inlärningssvårigheter kan vara kompulsiva, och i detta fallet tenderar barnet att ägna mycket uppmärksamhet åt en sak under en lång tid och undviker andra stimuli som också är viktiga för dess utveckling.

Det finns å andra sidan personer som är impulsivt distraherade eller har en kort koncentrationsförmåga. Barn med detta problem tenderar att fokusera sin uppmärksamhet på något under en kort tid och sedan kvickt gå vidare till något annat.

Här är några av egenskaperna hos ett barn med inlärningssvårigheter:

 • Svårigheter att förstå och följa instruktioner
 • Svårigheter att komma ihåg vad folk säger
 • Har inte lärt sig läsa, stava, skriva eller räkna
 • Svårigheter att skilja på vänster och höger
 • Kan blanda ihop ordningen på siffror
 • En bristande koordinationsförmåga när barnet går, sportar eller exempelvis knyter sina skosnören
 • Tappar lätt bort sina saker i skolan
 • Kan exempelvis inte skilja på idag och igår
 • Förvirring rörande vissa ord
Pojke som studerar.

Lösningar för inlärningssvårigheter

En expert bör utvärdera barnets förmåga att använda sig av och uttrycka kunskap. Han eller hon kommer också att reda ut om det rör sig om en inlärningssvårighet. En psykiatriker kan också hjälpa till med att koordinera detta med skolan och utföra tester.

Här är några tips för att på bästa sätt hantera barn med inlärningssvårigheter:

 • Barn behöver känna sig älskade, förstådda och respekterade för att inlärningsprocessen ska gå enklare.
 • De behöver omtanke och fysisk närhet. Detta ger dem självförtroende och får dem att sluta tveka på sina förmågor.
 • Det är viktigt att de lär sig genom lek och praktiska aktiviteter.
 • De bör uppmuntras till att leka med andra och etablera vänskaper.
 • De bör låtas göra misstag, och ställa de frågor som de behöver, för att se till att de vet vad de ska göra.
 • Föräldrarna bör behandla dem rättvist.
 • Det bör sättas regler och gränser men när de gör något fel bör de behandlas med kärlek.
 • Det är viktigt att de lär sig hantera sina känslor, frustrationer och rädslor.
 • Det är viktigt att man låter dem uppleva svåra situationer så att de kan komma över sina rädslor.
 • Föräldrarna bör låta dem gråta och uttrycka sina känslor.
 • De bör alltid känna förtroende för det band de har med sina föräldrar.
 • När de gör något bra är det väldigt viktigt att man berömmer dem, gratulerar dem och uppmanar dem till att fortsätta.
 • När de gör något fel bör föräldrarna lära dem att felsteg är en del av livet och att de bör fortsätta försöka.

Det är viktigt att man stärker barnets självkänsla så att han eller hon kan utvecklas på ett hälsosamt sätt. Detta hjälper också föräldrarna och andra familjemedlemmar att förstå problemen bättre.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Ayres AJ. (1972). Sensory integration and learning disorders. Los Ánge- les: Western Psychological Services.
  • Bellefeuille, I. B. (2006). Un trastorno en el procesamiento sensorial es frecuentemente la causa de problemas de aprendizaje, conducta y coordinación motriz en niños. Bol Pediatr, 46, 200-203. https://sccalp.org/documents/0000/0692/BolPediatr2006_46_200-203.pdf
  • Miller L. (2006). Sensational kids: Hope and help for children with sen- sory processing disorder. Nueva York: Putnam.
  • Woodburn, S. S. (2001). Los problemas de aprendizaje en niños. Editorial Universidad de Costa Rica.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.