Narcissistiska föräldrar: Bristen på äkta kärlek

Narcissistiska föräldrar: Bristen på äkta kärlek
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 05 juli, 2019

Narcissistiska föräldrar och personer har brist på empati och tror att de är bättre än alla andra. I dagens artikel ser vi hur det påverkar barns tillväxt och utveckling.

När föräldrarna är självcentrerade och egotistiska har det negativa effekter på deras barns känslomässiga utveckling och sociala förmågor. Barn som växer upp med narcissistiska föräldrar upplever en barndom som lider en desperat brist på kärlek och tillgivenhet. Effekterna av den här typen av uppfostran varar långt in i deras vuxna liv.

Narcissism som en personlighetsstörning

Enligt psykologin är narcissism en personlighetsstörning som involverar följande beteendeegenskaper:

  • Brist på empati.
  • Illusioner om sin egen storhet eller överlägsenhet.
  • Beteenden och tankar som tyder på fåfänga, ytlighet eller girighet.
  • Ett alltför stort eller patologiskt behov av uppmärksamhet, beundran eller bekräftelse.
  • Försök att utöva herravälde och att hålla andra i känslomässigt beroende relationer.

Narcissism är en del av vår personlighet

Specialister bekräftar att narcissism också är en medfödd del av det mänskliga psyket. Alla människor har en viss grad av narcissistiska drag i sin personlighet. Det är inneboende i vår rationella och emotionella konstruktion. Det är dessutom grundläggande för utvecklingen av självkänslan hos barn och ungdomar.

Men när dessa beteenden blir intensiva och dominerande börjar de resultera i olika beteendeproblem. I vissa fall diagnostiseras narcissistiska patienter med allvarliga personlighetsstörningar.

Narcissistiska föräldrar: mamma tar selfie

Frånvaron av kärlek i uppfostran av barn till narcissistiska föräldrar

Narcissistiska personer har en tendens att hålla kvar vissa egenskaper från sin barndom och ungdomsår, även som vuxna. Därför uppvisar de ett konstant och alltför stort behov av uppmärksamhet och bekräftelse, precis som barn gör.

Som du kan förstå är en narcissistisk vuxen en person vars självkänsla är allt annat än sund. De är individer som behöver känna sig överlägsna andra eftersom de har ett djupt behov av självbekräftelse. Detta innebär ofta att de bortser från andra människors känslor och behov. Dessutom är problemet med narcissistiska vuxna att de tenderar att projicera samma egenskaper på sina barn.

Först och främst gör bristen på empati att dessa föräldrar är oförmögna att förstå och tillgodose sina barns behov och konflikter. Deras egna önskningar, även om de kan vara ytliga, kommer alltid först. Det här är inte av ondska eller elakhet, utan det kommer från en verklig oförmåga att känna igen någon annans egenhet som en egen fristående person. Dessutom kan narcissistiska individer inte inse att de kan lära sig av andra.

“En narcissistisk vuxen är en person vars självkänsla är allt annat än sund … Problemet med narcissistiska vuxna är att de tenderar att projicera samma egenskaper på sina barn”

Självkritik hos narcissistiska föräldrar

Att uppfostra ett barn kräver en hel del engagemang och självkritik. Alla föräldrar gör misstag vid någon tidpunkt under deras barns uppfostran. Om föräldrarna kan lära sig av sina misstag kan de förbättra sitt barns välbefinnande, liksom hela deras familjs.

För en narcissist är självkritik emellertid en komplex fråga. Detta beror på att det innebär att man erkänner misslyckande och avstår från externt godkännande. Denna oförmåga till objektiv utvärdering av sig själva gör narcissistiska föräldrar blinda till även de mest uppenbara av sina misstag. Dessutom gör det dem blinda för andras känslor – inklusive sina egna barns.

En annan allvarlig konsekvens av ett narcissistiskt föräldraskap är att dessa föräldrar ofta utvecklar en brist på intresse för sina barn. Detta härrör sig från det faktum att deras barn inte kan ge dem den validering som de behöver för att tillfredsställa sitt ego. Den resulterande likgiltigheten är nästan alltid en försvarsmekanism för att de inte ska behöva ompröva sina attityder och försöka förändra sig.

Allt detta är ett enormt hinder i anknytningen mellan förälder och barn. Barnets barndom och ungdom saknar helt den nödvändiga kärleken.

Narcissistiska föräldrar och en överdriven kontroll över sina barn

Narcissistiska vuxna kan också bli alltför beskyddande och extremt kontrollerande när det kommer till deras barn. De replikerar sina beteendemönster på sina barn, ställer oproportionerliga förväntningar och alltför stora krav. Det är som om de ber sina barn att vara lika överlägsna som de själva känner sig.

kvinna kysser sin spegelbild
Tyvärr är det mycket vanligt att kontrollerande narcissistiska föräldrar utsätter sina barn för psykologisk och fysisk misshandel. De har en tendens att vara konstant kritiska, attackera och straffa hårt för att “korrigera” oönskade beteenden.

Följaktligen ger de sina barn en mycket otrygg uppväxt. Deras barn lider av djupa rädslor för att bli förlöjligade och utvecklar en mycket låg självkänsla. Som vuxna kan de visa tecken på svårt trauma, svårigheter med sociala interaktioner och utveckla sina egna personlighetsstörningar.

Narcissistiska föräldrar: Finns det en lösning?

Vuxna med narcissistisk personlighetsstörning måste söka adekvat behandling. Detta är särskilt sant när de negativt påverkar livet för dem omkring sig – sina barn, partners, far- och morföräldrar, vänner etc.

Narcissism är inte ett kroniskt tillstånd eller ett tillstånd som inte går att behandla eller bota. Att söka behandling kräver dock ansträngning, engagemang och en ödmjukhet, något som inte är lätt för någon som är narcissist.

Narcissistiska föräldrar måste samarbeta med en specialiserad psykolog för att kunna ta sig vidare i sin känslomässiga utveckling. De bör också samråda med en specialist inom barnpsykologi för att utvärdera deras barns känslomässiga utveckling.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.