Hur påverkas våra barn av för mycket skärmtid?

För mycket tid framför en skärm kan påverka våra barns hälsa. Det viktigt att sätta ansvarsfulla gränser för hur mycket skärmtid våra barn får.
Hur påverkas våra barn av för mycket skärmtid?
Natalia Cobos Serrano

Skriven och verifierad av socialpedagogen Natalia Cobos Serrano.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Nuförtiden börjar barn använda mobiltelefoner, surfplattor och andra elektroniska enheter från en mycket ung ålder. För mycket skärmtid kan dock påverka barns kognitiva och fysiska hälsa negativt. Därför är det viktigt att sätta gränser för barns exponering för skärmar.

Skärmtid

Världshälsoorganisationen (WHO) har under 2019 utarbetat riktlinjer för barns fysiska aktivitet, stillasittande beteende och sömn, samt en serie riktlinjer för skärmtid.

När det gäller yngre barn är WHO mycket klara i frågan. Skärmtid för barn under ett år rekommenderas inte alls. För barn mellan ett och fyra års ålder bör skärmtiden inte överstiga en timme per dag.

skärmtid: baby framför tv

I dokumentet rekommenderas att föräldrar ska kontrollera innehållet i vad deras barn tittar på och att de bör välja kvalitetsprogram, helst pedagogiska sådana. Dessutom poängterar de att det är nödvändigt att föräldrar sitter med sina barn för att förklara innehållet och styra vad de tittar på.

Konsekvenser av för mycket skärmtid

Barns kroppar är vad som främst påverkas av för mycket skärmtid. Barn blir idag alltmer stillasittande, och detta är en fråga som väcker stor oro eftersom det ökar risken för fetma hos barn.

WHO definierar ”stillasittande skärmtid” som den tid man tillbringar med att passivt titta på TV, datorer, mobiler etc. De klargör att denna definition inte hänvisar till aktiva skärmspel som kräver aktivitet eller rörelse.

Å andra sidan fann experter andra fysiska problem av att tillbringa för mycket tid framför skärmar. Här är några av de problem man oftast stöter på:

  • Om ditt barn har huvudvärk och torra ögon kan det ha orsakats av att ha tittat på en skärm under en längre tid.
  • Att titta nedåt under långa perioder kan orsaka ryggproblem och nacksmärta.
  • Om ditt barn klagar över smärta i händerna kan det ha orsakats av repetitiva rörelser med fingrarna från att ha spelat på en mobil eller spelkonsol i timmar.

Tips för sund användning av teknik och elektronik

Uppmuntra dina barn att vara mer fysiskt aktiva. Fysisk aktivitet bör vara en regelbunden del av deras dagliga liv och livsstil. Det finns videospel som kräver fysisk aktivitet för att spela dem, så utnyttja dina barns skärmtid för att få dem att träna.

skärmtid: pojke framför tv

Ha regler för deras användning av sina enheter för att minska skärmtiden. Även om dina barn inte kommer bli glada över tanken på att ha regler och begränsningar för mobil- och datoranvändning är det viktigt att hitta en bra balans.

Uppmuntra ditt barn att ha en god hållning. Att till exempel hålla mobilen i ögonhöjd och ta pauser efter 30 minuters speltid kommer att förbättra ditt barns hållning.

”Teknik är bara ett verktyg. För att få barn att arbeta tillsammans och motivera dem är lärare mycket viktigare.”

–Bill Gates–

Det handlar inte om att hindra dina barn från att använda mobiltelefoner, datorer eller andra enheter. Snarare handlar det om att utnyttja den tid de tillbringar framför skärmar på ett hälsosamt sätt.

Minska bara dina barns stillasittande tid, uppmärksamma deras hållning och, framför allt, uppmuntra dem att delta i fysiska aktiviteter.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • World Health Organization. (‎2019)‎. Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age. World Health Organization. http://www.who.int/iris/handle/10665/311664. Licencia: CC BY-NC-SA 3.0 IGO

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.