Hur man upptäcker och bemöter mytomani hos barn

Mytomani är en psykologisk störning som innebär att man kontinuerligt och tvångsmässigt ljuger, medvetet och impulsivt. Det är viktigt för föräldrar att veta hur man identifierar och bemöter detta beteende.
Hur man upptäcker och bemöter mytomani hos barn
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 06 oktober, 2020

Har du lagt märke till att ditt barn ljuger på ett tvångsmässigt sätt? Misstänker du att det kan handla om mytomani?

I den här artikeln kommer vi att förklara de möjliga orsakerna till denna störning och hur man på bästa sätt bemöter den. Om du jobbar med detta från en ung ålder kanske du kan undvika framtida konsekvenser.

Vad är mytomani?

Mytomani är en beteendestörning där en person tvångsmässigt ljuger. Mytomaner väljer medvetet att ljuga för att uttrycka sin verklighet. I de flesta fall tror de faktiskt på lögnen de berättar.

Detta är inte en sjukdom utan en psykologisk störning. Hos barn är det ganska svårt att diagnostisera. Barn brukar helt normalt hitta på fantastiska berättelser, så det kan vara svårt att upptäcka tecknen.

Vad kännetecknar mytomani hos barn?

Barn som lider av denna störning har en tendens att förstora upp och förbättra sin verklighet. De ljuger av vilken anledning som helst. De skapar berättelser och, ännu viktigare, de blir upprörda när du inte tror på dem. Deras lögner beror generellt på vem de pratar med, vilket innebär att deras berättelser skiljer sig från person till person.

Dessa barn kommer med onödiga lögner, och inte bara för att rädda sig från vissa situationer. Till exempel, om ett barn skulle slå sönder en vas skulle barnet förmodligen säga att han eller hon inte gjorde det. Men ett barn med mytomani skulle ljuga även utan att ha haft sönder vasen.

Tänk på att de flesta barn ljuger då och då – det är helt normalt! Men om du märker att de väljer att ljuga hela tiden kan de lida av mytomani.

Hur bemöter man mytomani hos barn?

I allmänhet börjar barn tvångsmässigt ljuga när de är rädda eller känner ångest. De börjar ljuga som svar på en specifik situation, och detta blir sedan till en vana.

Mytomani hos barn: flicka håller sig för munnen
Det viktigaste är att upptäcka orsaken, ta reda på varför de väljer att ljuga, för först då kan man hjälpa dem att övervinna det. Om du ser att ditt barn har den här typen av beteende är det bästa du kan göra att besöka en terapeut eller barnpsykolog.

Här är några användbara tips:

  • Håll koll på antalet gånger ditt barn ljuger: Skriv ner när på dagen det sker, om det finns någon uppenbar anledning samt barnets känslomässiga tillstånd. Varje detalj hjälper dig att ta reda på vad som orsakade beteendet. Dessa uppgifter hjälper också terapeuten du väljer att kunna urskilja ett beteendemönster.
  • Håll dig lugn: Att komma på ditt barn med att ljuga kan vara obekvämt och frustrerande, men försök att hålla dig lugn och ta inte ut dina känslor på ditt barn. Visa istället att lögner inte är acceptabla på ett lugnt och respektfullt sätt.
  • Skäll inte på dem när de erkänner: Visa dem att du är glad att de beslutade sig för att inte ljuga mer. Belöna deras ärlighet och se till att de förstår att om de slutar ljuga kommer du att sluta bli upprörd över det.
  • Hjälp dem förstå att lögnerna inte hjälper dem att komma ur en situation: Lär dem att alla deras handlingar har konsekvenser som de kommer att behöva ta itu med förr eller senare. Ge dem ditt stöd och visa att det är okej att ta ansvar för sina handlingar.

Kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser av mytomani hos barn

På kort sikt

Familjemiljön kan påverkas på djupet av ett barns ständiga lögner eftersom stämningen kan bli mycket spänd och full av misstroende.

Försök undvika att ifrågasätta och tvivla på allt som dina barn säger. Det kan få som konsekvens att de tror att folk fortfarande skulle döma dem även om de hade sagt sanningen. Det kan få dem att ifrågasätta om det är någon skillnad mellan att vara ärlig och att ljuga.

Mytomani hos barn: pojke med lång näsa
Mytomani kan förstöra barnets framtida sociala relationer. När vänner till ett barn som lider av mytomani upptäcker att han eller hon ljuger hela tiden kommer de förmodligen inte att vilja fortsätta vänskapen. Det kan leda till att barnet känner sig avvisat och uteslutet, vilket kommer att påverka hans eller hennes självkänsla.

Det här skulle också kunna få barnet att vilja ljuga ännu mer för att dölja situationen.

På lång sikt

Om mytomanin inte behandlas kommer barnet att växa upp och inte göra något annat än att ljuga. Han eller hon kommer att börja se det som ett sätt att leva. Personen ljuger för att vinna allas sympati och förvandlar verkliga händelser till överdrivna berättelser.

Det kommer till en punkt där mytomaner faktiskt tror på lögnerna de berättar, vilket gör det svårt för dem att anpassa sig till den verkliga världen. Det är därför de flesta inte känner sig nöjda med sitt arbete eller sitt sociala liv.

Du kan förhindra att mytomani i barndomen fortsätter in i vuxen ålder genom att ta reda på anledningarna till att ditt barn väljer att ljuga. Var uppmärksam på hans eller hennes beteende och attityder, och tveka inte att vidta åtgärder om du ser att det är nödvändigt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.