Allt om idrottsskador hos barn

Idrottsskador är ganska vanliga hos barn. Många gånger inträffar de som ett resultat av att barnet inte är uppmärksamt på vad som behövs för att förebygga skadan. Till exempel kanske barnet inte använder rätt skor, inte spelar i rätt terräng eller inte använder rätt skyddsutrustning.
Allt om idrottsskador hos barn

Senaste uppdateringen: 24 augusti, 2020

Idrottsskador hos barn förekommer ganska ofta, särskilt bland de som leker mycket. Men idrottsskador är faktiskt annorlunda när de förekommer hos barn jämfört med hos vuxna. Varför? Eftersom barns lokomotoriska system har vissa särdrag, vilket leder till akuta och subakuta skador.

Typer av idrottsskador hos barn

Om du har ett barn som utövar mycket sporter och idrottar är det viktigt att du är medveten om vilka skador som kan uppstå. Bland de vanligaste är följande:

Akuta skador

Bland de vanligaste akuta skadorna är frakturer och traumaskador på mjukvävnad. Dessa har en direkt relation till alla typer av bulor och blåmärken som barn får när de leker. De vanligaste akuta skadorna är följande:

Idrottsskador hos barn: barn spelar basket

Överansträngningsskador

Även kända som stresskador, som uppstår på grund av upprepade mindre belastningar. Om dessa skador inte behandlas snabbt kan de lämna bestående skador på ett barns skelett. De kan ha olika orsaker, bland vilka är följande:

 • Misstag under träningen
 • Felaktiga skor
 • Redan tidigare existerande ortopediska förändringar
 • Svår terräng
 • Obalanser i muskler och senor

Studier av sport- och idrottsskador hos barn

Vissa sporter är mer benägna att ge upphov till vissa typer av skador hos barn. Att veta vilka sporter som innebär en större risk är viktigt så att föräldrar kan vara på sin vakt.

År 2008 publicerade International Journal of Medicine and Science of Physical Education and Sport en studie om denna fråga. Enligt denna studie har barn som deltar i följande sporter större sannolikhet att drabbas av idrottsskador:

Fotboll

Det här är en av de mest populära sporterna för barn runtom i världen. Eftersom det förekommer direktkontakt när barnen spelar är det mer troligt att olika skador inträffar… särskilt på ben och fötter.

Dessutom kan skador uppstå på grund av en dåligt underhållen fotbollsplan. Fel typ av skor och dålig kontroll av bollen är också möjliga orsaker till skada.

Enligt de uppgifter som utredningen samlade in står fotboll högst upp på listan över sporter som ger flest olyckor under skoltid, 41%. Fotboll som spelas inomhus en ännu en av de sporter som ger upphov till störst antal olyckor hos barn i skolåldern.

Basket

Basket är en väldigt vanlig sport bland barn och har ett antal fördelar. Förekomsten av skador är dock även här hög. Otillräckligt utrymme och användningen av felaktiga rörelser under matchen är båda bidragande faktorer.

De vanligaste skadorna som inträffar i basket är vrickade anklar, stresskador och skador på leder och fogar i händer och fingrar.

Idrottsskador hos barn: barn spelar volleyboll
Basket tar andra plats bland de sporter som orsakar de flesta skadorna och står för 15% enligt studien.

Andra sporter

I volleyboll kan barn skada underarmarna och händerna om de inte använder rätt boll. Skador kan även uppstå under gymnastik och judo – men brukar vara mindre frekventa. Gymnastik hamnar enligt studien på tredje plats med 15%, och de återstående 9% avser andra sporter.

Hur man förhindrar idrottsskador hos barn

Många gånger kan det vara svårt att helt undvika idrottsskador då många sporter involverar direktkontakt och kräver olika rörelser. Trots detta sker vissa skador av andra skäl, varför förebyggande är en så viktig fråga.

För att förhindra idrottsskador hos barn föreslår vi följande:

 • Korrekt användning av sportutrustning. Barn ska alltid använda rätt bollar, skyddsutrustning och annan sportutrustning för den specifika sporten de spelar. Dessutom är det viktigt att se till att de spelar i rätt terräng och att spelplanen är i gott skick.
 • Ordentlig träning.
 • Användning av rätt skor. Det betyder inte bara att du måste välja rätt skor för varje sport och terräng, utan också att skorna ska passa ditt barns fot ordentligt osv.

Det är viktigt för barn att delta i organiserade sporter och idrotter som lär dem att använda rätt teknik och att samarbeta inom laget.

När idrottsskador uppstår hos barn är det viktigt för dem att få vila och återhämta sig innan de utövar idrotten igen.

Trots risken för skador är det viktigt för barn att delta i olika aktiviteter och sporter eftersom de erbjuder oändliga fördelar. Det som är viktigt är att föräldrarna är försiktiga och lär sina barn att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder. På så sätt minskar risken för att de ska drabbas av några skador.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Pérez Turpin, J. A., Cortell Tormo, J. M., Suárez Llorca, C., Andreu Cabrera, E., Chinchilla Mira, J. J., & Cejuela Anta, R. (2008). La salud en la competición deportiva escolar.
 • Guzmán, P. H. (2012). Lesiones deportivas en niños y adolescentes. Revista Médica Clínica Las Condes23(3), 267-273.
 • Fernández Fairén, M., & Busto Villarreal, J. M. (2009). Prevención de lesiones deportivas. Ortho-tips5(1), 93-105.
 • Larraín, C., & Salinas, M. (2021). Lesiones Deportivas Por Sobreuso en niños Y Adolescentes. Revista Médica Clínica Las Condes, 32(3), 329-335.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.