4 olyckor i hemmet som går att undvika

Det är vanligt med olyckor, speciellt när man har små barn. Det finns dock sätt att göra hemmet säkrare och se till att de små inte far illa ut.
4 olyckor i hemmet som går att undvika
Marisol Rendón Manrique

Skriven och verifierad av förskolepedagogen Marisol Rendón Manrique.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Små barn har inget sätt att veta vad som är farligt, och därför är olyckor väldigt vanliga i hemmet medan de fortfarande lär sig att navigera världen.

I allvarliga fall kan dock olyckor vara livsfarliga. Det är därför väldigt viktigt att föräldrar vet vad de kan göra för att garantera att sina barn inte far illa. Man kan inte undvika varje liten olycka, men man kan iallafall undvika många av dem.

“Olyckor är just nu i utvecklade länder en av de främsta skälen till sjukdom och dödsfall. De utgör en av århundradets ‘epidemier’ och bör anses vara ett folkhälsoproblem. Utöver förlusten av mänskligt liv och det fysiska och psykologiska lidandet är det också viktigt att man tar i beaktande de socioekonomiska konsekvenserna av skador.”
-FACUA Andalucia Guide (Spain)-

Tänk på att hemmet är en plats som bör erbjuda både säkerhet och lugn för familjen. De vuxna har därför ett stort ansvar att identifiera och undvika potentiella faror.

Det är också viktigt att man lär personer som är i risk för att fara illa (som exempelvis barn under 5 och äldre) hur man ska reagera på potentiellt farliga situationer i hemmet.

Hur man undviker vanliga olyckor i hemmet

Här listar vi de fyra vanligaste olyckorna i hemmet och vad du kan göra för att undvika dem.

Fall

Fall är ofta ett resultat av barns bristande motorik – med andra ord svårigheterna de fortfarande har med att gå, hålla balansen etc.

Fall kan också uppstå om det ligger saker på golvet (som exempelvis leksaker) samt om föräldrarna inte är vaksamma. För att undvika fall i hemmet föreslår vi följande åtgärder:

 • Undvik att låta leksaker ligga där man går.
 • Se till att golven är torra – moppa upp spill, våta fotavtryck etc. på en gång.
 • Ha kanten på barnsängen uppe medan barnet är där.
 • Håll dörrar och fönster låsta och se till att småbarn inte klättrar på stolar, trappor etc.
Barn som har ramlat.

Kvävning

Barn kan kvävas om de råkar svälja föremål som exempelvis leksaker, eller om de täcker över sina ansikten med kuddar och filter medan de sover. Föräldrar måste tänka på följande för att undvika att deras barn kvävs:

 • Välj leksaker som är säkra för barnet, i enlighet med barnets ålder, och som inte riskerar att kväva barnet.
 • Undvik att barnet kommer i kontakt med plastpåsar eller snören.
 • Lär barnet att sitta medan det äter så att det inte sätter mat i halsen.
 • Se till att barnets filtar inte är för tunga och aldrig täcker över ansiktet.
 • Lämna aldrig barn ensamma nära vatten, oavsett hur grunt det är.

Brännskador

Eld, varmt vatten och köksapparater kan ge allvarliga brännskador för vem som helst, men speciellt för barn. När det rör sig om brännskador i hemmet handlar det inte alltid bara om ytliga skador.

Många incidenter involverar brännskador som kräver direkta medicinska ingrepp. Tänk därför på följande förebyggande åtgärder:

 • Håll aldrig i en varm dryck samtidigt som du håller i en bebis, och ställ inte en varm dryck inom den lilles räckhåll.
 • Se till att den mat och dryck du ger din bebis har en säker temperatur först.
 • Installera en barngrind till köket så att barnen inte kommer i närheten av varma föremål.
 • Testa badvattnet innan du sätter barnet i badkaret.
 • Se till att barnet inte kommer i kontakt med tändare, tändstickor och strykjärn.

Förgiftning

Barn kan utsättas för giftiga substanser om de får i sig medicin, rengöringsprodukter, bekämpningsmedel och andra hushållsprodukter.

För att undvika det, tänk på följande:

 • Ha en säker plats för medicin och kemiska produkter. De bör helst vara inlåsta och utom räckhåll för barnen.
 • Se till att barnens leksaker inte innehåller några giftiga komponenter.
 • Lär dina små att de aldrig bör svälja piller, kapslar eller annan form av medicin om de inte har fått det från sina föräldrar.
 • Lägg aldrig farliga kemikalier i en behållare som är gjord för mat.
Barn som står vid spisen.

Slutsatser om att undvika olyckor i hemmet

Om något av det vi tagit upp har hänt, håll dig lugn och ring efter ambulans direkt. 

Man kan inte undvika varje olycka, men det finns sätt att öka säkerheten hemma. Och genom att göra det kan du minska risken att dina barn råkar ut för en olycka.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.