Ekonomisk utbildning för barn och vikten av detta

Att förbereda barn på att hantera sina pengar på ett roligt och effektivt sätt kommer att vara till stor hjälp för dem i vuxen ålder.
Ekonomisk utbildning för barn och vikten av detta
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 10 oktober, 2020

Idag verkar det bara rätt och rimligt att vi lär barn om vissa former av ekonomi hemma. Detta är vad vi kallar ekonomisk utbildning för barn.

Ur praktisk synvinkel hjälper finansiell utbildning för barn till att förebygga många onödiga problem i framtiden. Vi behöver bara hitta rätt verktyg för att överföra denna kunskap på ett roligt sätt så att barnen känner sig motiverade.

Vanor börjar ta form och etableras redan under barndomen. Detta gör det till den perfekta tiden att lära dem om ekonomi och pengar.

Fördelar med ekonomisk utbildning för barn

Ekonomisk utbildning för barn hjälper dem att inte bli rädda för pengar och det gör att de också kan planera och ha koll på besparingar och små utgifter bättre.

När barn sparar och förstår fördelarna med att göra det blir de mer motiverade att organisera sina utgifter och planera bättre.

ekonomisk utbildning för barn: högar med mynt

Föräldrarnas roll

Det första steget i ett barns utbildning tillhör alltid föräldrarna. För ekonomisk utbildning kan detta ta sig uttryck som att ge sina barn fickpengar eller en belöning för ett gott utfört arbete. Det är också viktigt att lära dem att spara.

Insatsen och ansträngningen för att tjäna pengar måste vara barnets. Som föräldrar är det vår plikt att hjälpa dem, men vi måste alltid överlämna det mesta av ansvaret till barnet.

Vi måste vara tydliga med vilka uppgifter och aktiviteter som kommer att belönas med en gång. Till exempel är det deras plikt att göra hushållsarbete, uppföra sig ordentligt och få bra betyg. Så detta bör inte belönas med presenter.

Värdet av att spara måste få den vikt det förtjänar. Ett av det mest kritiska att lära barn om pengar är vad det innebär att spara. Om man har ett mål blir motivationen större.

Lär ut ekonomi genom lekar och spel

Ett av de mest effektiva sätten att lära sig är genom lekar och spel, till exempel är spelet Monopol väldigt användbart.

I det här spelet köper barnen gator och måste sedan tänka på vad de behöver köpa och göra för att vinna. Spelare måste lägga upp en strategi individuellt och alla kommer dessutom att ha roligt under tiden.

Det är alltid bra att ställa frågor om vilka manövrar de har gjort eller planerar att göra. Tycker de till exempel att det är okej att köpa det huset eller är det bättre att spara pengar för att köpa något annat senare? Enkla frågor som dessa hjälper dem att tänka på framtida inkomster.

Barn måste alltid ta hänsyn till sina egna behov och intressen. Spelet hjälper dem att klargöra vilka beslut de måste fatta, på ett klokt och ansvarsfullt sätt.

Sätt mål och sträva efter att uppnå dem

Att veta vad man vill spendera sina pengar på är mycket viktigt. Det är viktigt att barn har en klar uppfattning om målet för sina sparade pengar. Små barn vill alltid ha leksaker. Du kan använda denna önskan som ett mål för att främja besparingar.

Det vanligaste sättet att spara är med spargrismetoden. Varje gång barnet får pengar lägger dem det i spargrisen och när den är full kan de köpa vad de vill ha.

Om de sparade pengarna inte räcker för att köpa vad de vill kan du prata med dem för att försöka hjälpa dem att spara eller tjäna ihop resten. Målet här är att få barnen att känna föräldrarnas stöd när de försöker uppnå sina mål.

ekonomisk utbildning för barn: monopol

Det är verkligen viktigt att observera sina barns beteenden och uppmuntra dem att inte tappa siktet på sina mål. Det hjälper barn att lära sig spara och fatta bra beslut när det gäller pengar.

I många länder är den viktigaste aspekten av ekonomisk utbildning att göra barnen medvetna om sina utgifter och hur de kan hantera dem. Detta är något som i framtiden kommer att vara en del av deras dagliga liv som vuxna.

Det är alltid bra att göra det klart för barn att allt kostar pengar, och därför är det viktigt att spara och planera sina utgifter. Det är lätt att visa detta i praktiken genom små utgifter som barn känner sig bekväma och mogna att hantera.

Att förbereda barn på att bli ansvarsfulla konsumenter, lära dem värdet av att hantera sina pengar effektivt och etablera goda vanor hos dem hjälper dem att växa upp till vuxna som är redo att ta ekonomiskt ansvar i sina liv.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.