Barntillväxtens percentiler vid varje ålder

Vad är barntillväxtens percentiler? Denna lista tar upp medellängden och medelvikten för varje åldersgrupp.
Barntillväxtens percentiler vid varje ålder

Senaste uppdateringen: 18 november, 2018

Det är viktigt att föräldrar är medvetna om barntillväxtens percentiler för varje åldersgrupp. Från början av graviditeten och genom hela barndomen använder läkarna standardtabeller för att mäta barnens längd och vikt för att se till att de växer som de ska.

Varför barntillväxtens percentiler har så stor vikt

Barntillväxtens percentiler består av tabeller som indikerar medelvikten och medellängden för ett foster eller en bebis, i enlighet med dess ålder.

Världshälsoorganisationen WHO har definierat standarder för att visa hur barn bör växa och utvecklas.

Bebisar som lever i en hälsosam miljö och som får en balanserad kost har såklart större möjligheter att nå upp till de uppsatta målen för varje åldersgrupp.

Men varför är barntillväxtens percentiler så viktiga? Faktum är att läkarna börjar använda dem redan innan barnet har fötts.

Anledningen till detta är att tabellerna hjälper läkarna att hålla reda på om barnet utvecklas som det ska. Dessa standardparametrar låter även läkarna övervaka fostrets utveckling inne i livmodern.

Barntillväxtens percentiler är viktiga för att sjukvårdspersonalen ska kunna upptäcka eventuella problem.

Alltför snabb viktuppgång eller viktminskning kan vara ett tecken på sjukdom. Om ett barn helt plötsligt slutar växa så kan även detta tyda på problem.

Något som föräldrarna bör tänka på är att man inte bör oroa sig för små förändringar som ligger inom tabellernas acceptabla värden.

Om barnets percentiler dock visar på drastiska förändringar så är det viktigt att man tar reda på varför.

Barn som försöker resa sig på säng.

Vilka är barntillväxtens percentiler för varje åldersgrupp?

Under graviditeten

Under graviditeten mäter läkarna fostrets längd och vikt. Denna information är av stor vikt då barnet befinner sig i livmodern.

Man kan såklart inte mäta vikten direkt under detta stadium, men det finns andra mätmetoder som kan användas istället som exempelvis biparietal diameter (BPD) och magens omkrets.

Vid den 38:e veckan bör barnet vara mellan 45,5 och 53,5 cm. Idealvikten ligger mellan 2,5 och 4 kg.

Aspekter som graviditetens varaktighet och moderns hälsa och kost är viktiga för barnets utveckling.

Mödrar som röker, använder skadliga substanser eller som inte får i sig tillräckligt med kalorier utsätter barnet för risker som kan påverka fostrets utveckling.

Barntillväxtens percentiler gör att sjukvårdspersonalen kan upptäcka eventuella problem.

Barntillväxtens percentiler under barndomen

Läkarna kommer diskutera med föräldrarna huruvida deras barn ligger inom de normala percentilerna.

Som tumregel anses värden som ligger mellan 3 och 97 vara normala. Enligt dessa parametrar kommer ett överviktigt eller alltför långt barn att ligga inom den 97:e percentilen eller högre.

Ett barn som väger för lite kommer å andra sidan att ligga inom den 3:e percentilen eller lägre.

Barnets tillväxt bör normalt sett vara kontinuerlig och stabil.

Bebis med måttband runt huvudet.

Ett barn som ligger inom den 50:e percentilen anses ha ett medelvärde. Men finns det något enklare sätt att förstå vad en percentil är?

Om ditt barn ligger inom den 80:e percentilen för längd så innebär detta att om det finns 100 bebisar så kommer ditt barn vara längre än 79 av dem. Barnet kommer vara kortare än de 20 bebisar som ligger inom de högre percentilerna.

När bör man oroa sig?

Det är viktigt att föräldrarna är medvetna om att man generellt sett inte behöver oroa sig över små variationer.

Barntillväxtens percentiler är en etablerad global standard, men man bör också tänka på varje barns individuella situation.

Faktorer som föräldrarnas längd, den omkringliggande miljön samt kosten kan påverka barnets utveckling.

Med det sagt bör man dock oroa sig för alltför stora viktförändringar mellan de olika kontrollerna.

Om dessa förändringar inte normaliseras kommer läkaren antagligen att rekommendera en rad med undersökningar för att ta reda på vad det är som påverkar barnets tillväxt.

En annan aspekt som sjukvårdspersonalen tittar på är plötsliga förändringar när det gäller hur snabbt barnet växer.

Även i detta fall kommer det bli nödvändigt att reda ut vad den bakomliggande orsaken är.

Blivande föräldrar bör lära sig om konceptet med barntillväxtens percentiler. De kommer då att förstå bättre huruvida barnet mår bra och kunna se om det finns aspekter som kan orsaka hälsoproblem.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.