Föräldrars dåliga humör kan påverka barns känslomässiga utveckling

Barns omgivning har stor inverkan på deras psyke. När föräldrarna är arga eller irriterade kan det ha ett negativt inflytande på barnens mentala stabilitet.
Föräldrars dåliga humör kan påverka barns känslomässiga utveckling
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 22 juni, 2019

Föräldrarnas känslomässiga stabilitet spelar en grundläggande roll i deras barns känslomässiga utveckling. Om en förälder ständigt är på dåligt humör påverkas barnet både emotionellt och kognitivt.

Det är viktigt att hålla din känslomässiga stabilitet under kontroll och undvika att vara på ständigt dåligt humör för att skydda ditt barns känslomässiga välbefinnande.

Irriterade föräldrar: ett allvarligt problem för barn

När föräldrarna är på dåligt humör kan det få allvarliga konsekvenser för deras barns känslomässiga utveckling. Det är särskilt sant när förälderns känslomässiga tillstånd är återkommande eller ihållande.

Att skrika på ditt barn eller på andra familjemedlemmar kan leda till att barnet får problem med att känna sig säker. I vissa fall leder det också till att barnen utvecklar skuldkänslor.

Barn mellan 0 och 3 år är särskilt utsatta för sina föräldrars emotionella instabilitet. Det betyder dock inte att äldre barn går oskadade.

Det är oerhört viktigt att föräldrarna alltid är medvetna om och kontrollerar sitt eget beteende kring sina barn. Det gynnar inte bara förälderns mentala hälsa, utan hela familjens.

Barns känslomässiga utveckling påverkas av föräldrars bråk

Varför bli föräldrar arga eller irriterade?

Det finns många faktorer som kan få en förälder att vara på dåligt humör. Vi kan ofta dra runt på bagage från det förflutna som kräver professionell hjälp.

Vid andra tillfällen påverkas man av stress från problem med arbetet eller ekonomin, etc. Om så är fallet är det bra att leta efter aktiviteter som låter dig släppa ut negativ energi. Om du inte kan kontrollera dina känslor bör du vända dig till en specialist.

Det viktiga är att identifiera problemet och göra vad du kan för att lösa det. Genom att göra det kan du undvika allvarliga effekter på människorna omkring dig, särskilt dina barn.

Konsekvenser av föräldrars dåliga humör på barn

Osäkerhet

Det är en av de främsta konsekvenserna av en förälders kontinuerligt dåliga humör på barn. När ett barn ständigt utsätts för spända eller stressiga situationer brukar det resultera i osäkerhet.

Det gäller särskilt när spänningen och stressen har med föräldrarna att göra. Samma känsla av osäkerhet kan utvecklas till skuldkänslor.

Depression och ångest

Tillsammans med osäkerhet kommer depression och ångest. Det är vanligt att barn som upprepade gånger påverkas av dåligt humör får problem med att anpassa sig i skolan. De kan också få problem med andra barn i deras ålder.

Ett barns prestation i skolan kan också påverkas, liksom barnets förhållande till föräldern. Barnet kan vara rädd för att uttrycka sig kring sina föräldrar. Det kan leda till en serie både korta och långsiktiga konflikter.

Aggressivt beteende

När föräldrar är på ständigt dåligt humör kan barnen tolka det som en brist på kärlek. Denna bedömning är extremt skadlig, eftersom den allvarligt kan påverka barnets känslomässiga utveckling.

Barn som växer upp med ett kallt och avlägset förhållande till sina föräldrar utvecklar aggressivt beteende och tydliga tecken på ångest.

Hur kan föräldrar undvika att vara på dåligt humör?

Beroende på situationen kan det vara lämpligt att söka professionell hjälp. Om det är ett tillfälligt problem kan vissa av rekommendationerna nedan fungera för att rätta till situationen.

Ta tid för dig själv

En av de viktigaste rekommendationerna är att avsätta tid för dig själv. Ta en timme till att träna, läsa eller umgås med vänner. Dessa är alla bra sätt att minska uppbyggnaden av stress.

Arg pappa

Uppmuntra kommunikation

Ett effektivt sätt att undvika stressiga situationer är att upprätthålla en öppen kommunikation. Respekt och förmågan att uttrycka personliga åsikter är nyckeln  till att hålla stressen borta. De hjälper dig också att hålla din mentala och emotionella hälsa under kontroll.

Erkänn att det finns problem

Om du inte erkänner att det finns problem finns ingen lösning. Det enda sättet att ta itu med problemet är att först förstå att något behöver ändras.

Det är också viktigt att försäkra ditt barn om att ditt dåliga humör inte är hens fel. Kommunikation är återigen viktigt för att skydda andra familjemedlemmar från att bli negativt påverkade av ditt humör.

När föräldrarna är på dåligt humör kan det få allvarliga konsekvenser för barnets kognitiva och känslomässiga utveckling.

Erkänn att det finns ett problem och vidta åtgärder för att kunna göra en förändring. Det är början till ett bättre förhållande med dig själv och alla som finns omkring dig.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Carpena, A. (2008). Emociones y salud. Aula de Innovación Educativa, 173-174 (pp. 61-64).
  • Garrido-Rojas, L. (2006). Apego, emoción y regulación emocional. Implicaciones para la salud. Revista latinoamericana de psicología, 38(3), 493-507. https://www.redalyc.org/pdf/805/80538304.pdf
  • Navas, M. D. C. O. (2010). La educación emocional y sus implicaciones en la salud. Revista Española de orientación y psicopedagogía, 21(2), 462-470. https://www.redalyc.org/pdf/3382/338230785025.pdf

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.