Guide för att introducera smakportioner

Guide för att introducera smakportioner

Senaste uppdateringen: 17 september, 2018

Att mata en bebis verkar lätt, men i verkligheten är det inte det. I början är ett barns diet endast baserad på mjölk. Det enda beslutet du behöver fatta är om du vill ge bröstmjölk eller ersättning. Efter sex månader, och vid behov, börjar man komplettera med mat i form av smakportioner. Det är nu som du kanske börjar oroa sig för att ge en bättre kost, introducera vatten som dryck och försöka ta reda på om det finns några livsmedelsallergier.

Smakportioner

Barn behöver bröstmjölk eller ersättning för att kunna utvecklas och växa (under det första året i livet). Barn dricker enbart bröstmjölk under de första 6 månaderna (ett förfarande som kan förlängas och kombineras med en kompletterande kost, s.k. smakportioner, efter denna tidpunkt). Man kan börja med smakportioner vid sex månaders ålder men aldrig innan fyra månaders ålder.

Målet är inte att ersätta bröstmjölk, utan snarare att komplettera den eller ersättningen. Amningen är fortfarande viktig för att stilla hungern och tillgodose näringsbehovet och närhetsbehovet, men för att barn ska börja uppleva nya smaker är det viktigt att erbjuda dem ny mat så många gånger som det krävs. Detta bör göras med tålamod och utan negativa konsekvenser om de till en början vägrar. Barn måste få vänja sig vid nya smaker, konsistenser, munrörelser och lära sig tugga etc.

Ge bebisen smakportioner

Om ett barn vägrar att smaka ny mat, oavsett om det är på grund av smak eller konsistens, oroa dig inte och bli inte upprörd. Detta kommer att negativt påverka det goda förhållandet ditt barn har med mat. Om ditt barn inte vill äta något är det viktigt att du bara tar bort skålen lugnt och fortsätter att mata som vanligt vid nästa tillfälle. Prova samma sak nästa dag, och nästa, tills det accepterar. Om du är tålmodig blir du överraskad av resultaten.

Hur smakproverna ska se ut

Vid 6 månaders ålder har din bebis inte förmågan att tugga på egen hand. Därför är det viktigt att du introducerar nya smaker i form av mosade livsmedel. Halvfasta puréer introduceras nu för att hjälpa barnen att förstå hur de ska röra munnen och inte bara svälja utan att tugga. Lite i taget, och när ditt barn blir skickligare kan du börja lägga till bitar av mjuk mat.

Låt mat vara din medicin och medicin vara din mat.

-Hippokrates-

Varje barn är unikt och du behöver känna just ditt barn för att kunna veta hur det äter bäst. Alla barn accepterar inte bitar av mat i sin puré. De kan vägra att äta eller helt enkelt spotta ut maten. Det finns även barn som sätter i halsen, med alla faror detta innebär för deras liv. Därför ska du inte oroa dig om du inte anser ditt barn redo för halvfasta livsmedel. Fortsätt bara med puréer. Det som är viktigast är att det blir mätt. Det lär sig att tugga snart nog.

För att introducera smakprover är det viktigt att du också börjar låta bebisen bekanta sig med en sked. Puréer och mosade livsmedel ska inte serveras ur en flaska eftersom det inte ger barnet möjligheten att lära sig att äta med en sked. Du kan använda en flaska för att ge mjölk eller välling, men inget annat. Smakportioner är bäst när de ges med en bebissked.

Bebis som äter banan

Börja med smakportioner

Nya livsmedel bör introduceras ett i taget, och din barnläkare kan ge dig en skriftlig guide för hur detta ska gå till. Introducera aldrig mer än ett nytt livsmedel i taget. Detta kommer inte bara att vara för att begränsa antalet nya smaker på en gång, utan också för att se om någon allergi eller intolerans finns. Ger du för många nya livsmedel på en gång så vet du inte vilken mat som gav upphov till reaktionen. Ditt barn kommer inte att acceptera den nya maten med en gång, först bör det få experimentera med den.

Innan du ger ditt barn ett nytt livsmedel, bör du observera att dess avföring är normal, att det inte kräks, att inga konstiga utslag dyker upp på huden och att det inte har några andra symtom. Varje gång du introducerar ett nytt livsmedel, bör du vidta samma försiktighetsåtgärder för att försäkra dig om att barnet accepterar det bra och att dess kropp inte har några negativa reaktioner. Om någon märklig reaktion uppträder bör du snarast kontakta din barnläkare och ta bort maten från ditt barns kost.

De typer av mat som du ska ge ditt barn kommer att ha en specifik ordning att följa eftersom dess mage fortfarande är mycket känslig. Ta upp eventuella frågor du har om denna ordning med din barnläkare för att veta vilka livsmedel som ska introduceras först och vilka livsmedel som man bör avvakta med.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • D’Auria E., Bergamini M., Staiano A., Banderali G., et al., Baby led weaning: what a systematic review of the literature adds on. Ital J Pediatr, 2018.
  • Aune D., Giovannucci E., Boffetta P., Fadnes LT., et al., Fruit and vegetable intake and the risk of cardiovascular disease, total cáncer and all cause mortality – a systematic review and dose response meta analysis of prospective studies. Int J Epidemiol, 2017. 46: 1029-1956.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.