Värderingar du borde lära dina barn innan de är 5

Värderingar du borde lära dina barn innan de är 5
María Alejandra Castro Arbeláez

Granskad och godkänd av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Skriven av Okairy

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Vissa föräldrar tror att det är omöjligt och värdelöst att försöka lära sina barn värderingar när de är små. Men att tro att det inte är någon idé att göra det på grund av barnets ålder är ett misstag. Faktum är att de första 5 åren av ett barns liv definierar många aspekter av personligheten.

Om ditt barn är under 5 år finns det vissa värderingar du borde lära det. Ju tidigare du börjar, desto bättre kommer ditt barn införa dessa värderingar i sitt liv.

Ärlighet

Det bästa sättet att ingjuta ärlighet i ditt barn är att du själv alltid säger sanningen. Om ditt barn ser att du ljuger och sedan försöker ge en föga trovärdig förklaring kommer barnet bli förvirrat och lära sig att det är okej.

Om det händer kommer det se lögner som något normalt, naturligt och oviktigt. Försök att inte överreagera om du inser att ditt barn har ljugit för dig. Det är bäst att förklara vikten av att tala sanning med enkla ord som det förstår.

Om du kommer på ditt barn med att ljuga, avbryt omedelbart och var tydlig med att du vet att det ljuger. Be det att berätta sanningen. På det sättet lär barnet sig att det inte är någon idé att ljuga och att det alltid är bättre att vara ärlig från början.

När barn är mellan 0 till 5 år kommer de inte säga riktigt skadliga lögner. Problemet är att om du har tillåtit dem att ljuga har de redan format beteenden som är svåra att bryta.

Rättvisa

Hur många gånger har du sagt åt ditt barn att be om ursäkt för att ha haft en dålig attityd? Hur många gånger har dåligt beteende fått en riktig konsekvens? Den andra värderingen du inte kan strunta i att lära ditt barn innan det är 5 år är rättvisa.

Att lära det om rättvisa betyder att det lär sig att alla beteenden har en konsekvens. Föräldrar som väljer att ha överseende med sina barns dåliga beteende lär dem att ingenting händer när de beter sig fel. Då kommer de inte heller veta hur de ska agera utefter regler när de väl växer upp och möter den riktiga världen.

Beslutsamhet

Uppmuntra beslutsamhet i dina barn

Att uppmuntra ditt barn att ta på sig nya utmaningar hjälper det att få beslutsamhet och självförtroende. Den tredje värderingen du måste lära ditt barn innan det fyllt 5 år hjälper det att hantera svåra situationer i livet.

Det bästa sättet att lära barnet den här värderingen är att inte ge överdrivna belöningar. Det är bra att erkänna alla förbättringar ditt barn åstadkommer och att gratulera dem. Det man ska vara försiktig med är att belöna dem.

Om du ger ditt barn godis varje gång det äter grönsaker kommer det sluta se en hälsosam kost som en skyldighet. Istället kommer det att börja se belöningen som en skyldighet från dig.

Utmana istället barnet att förbättra sig och att nå nya mål varje gång. Ett bra sätt att göra det är att uppmuntra det till att utöva en sport.

Omtänksamhet

Den fjärde värderingen du måste lära ditt barn är att att ta hänsyn till andras känslor och respektera andra. Vi lever omringade av andra människor och kan inte trampa på dem.

Dina barn måste lära sig att förstå att deras handlingar och ord antingen kan hjälpa eller såra den som tar del av dem.

Det första steget kan vara att förklara att de har sagt något olämpligt när en sådan situation kommer. Du måste förstå att de inte vet det och att det är din plikt att förklara situationen med snälla ord.

Få dem att föreställa sig vara i en annan persons situation. Vad skulle de tänka då? Hur skulle de känna? Skulle de gilla att bli behandlade på samma sätt?

Tala till barnet på ett tydligt sätt så kommer du märka att det förstår och snabbt kommer börja tillämpa värderingen med minimal ansträngning.

Kärlek

Lär dina barn värderingar tidigt

Föräldrar tror ofta att deras barn är älskande varelser av naturen. Även om det är sant måste du prata om kärlek och förklara att det måste vara ömsesidigt. Att ta några sekunder för att säga att du älskar dina barn kommer vara något väldigt speciellt och unikt för dem.

När du visar dem din kärlek kommer de lära sig att beteendet är någonting positivt och så småningom lära sig att visa sin kärlek till andra också. Var inte rädd för att pussa och krama dina barn. De behöver det för att känna sig trygga och speciella.

Det här är de värderingar du inte ska glömma att lära ut under ditt barns första år i livet. Det kommer lägga grunden för att ditt barn ska få ett bra beteende och bli en lycklig person.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.