Vanliga rädslor som uppstår under tonåren

Tonåren kommer med enorma utmaningar. Till dessa utmaningar hör att övervinna vanliga rädslor och leva med dem.
Vanliga rädslor som uppstår under tonåren

Senaste uppdateringen: 21 juli, 2020

Vilka rädslor brukar uppstår under tonåren? Hur kan vi hjälpa våra barn att möta och övervinna dem?

Tonåren är inte lätta, trots att de onekligen också erbjuder vackra upplevelser. Under den här perioden upplever man fysiska, hormonella, psykologiska och sociala förändringar.

Det här gör att det finns många vanliga rädslor som uppstår under tonåren. Faktum är att det är något som alla ungdomar tvingas möta.

Mellan åldrarna 12 och cirka 20 (åldersgränsen har utökats under de senaste åren) ställs tonåringar inför en ny mentalitet: det att inte längre vara barn. Den första utmaningen som följer med denna nya mentalitet är att anpassa sig till de fysiska och psykologiska förändringarna som inträffar.

Samtidigt påbörjar tonåringar en självständighetsprocess från sina föräldrar. Det handlar ofta om att avvisa sina föräldrar offentligt – särskilt framför sina kamrater.

Denna inställning går vanligtvis hand i hand med önskan om att tillhöra en grupp. I samband med detta kommer identitetsproblem och en rädsla för att bli avvisad.

Det är en nästan helt okontrollerbar kombination av sensationer som varje tonåring måste uppleva och möta.

Vanliga rädslor som uppstår under tonåren

Egentligen skiljer sig de vanligaste rädslorna under tonåren inte mycket från de som vi möter som vuxna. Vi upplever rädsla för avvisande, misslyckande, ensamhet, kärlek och annat. Det som skiljer sig är sammanhanget inom vilket dessa känslor utvecklas.

Under tonåren har man hela livet framför sig. Denna insikt fyller tonåringar och unga vuxna med hopp och möjligheter, men samtidigt medför det en stor osäkerhet.

När man blir äldre försvinner eller löses vissa av dessa problem, och ens känslomässiga stabilitet stärks och hjärnan kan fokusera på nästa mål.

Tonåren är dock en period av övergång och tvivel. Ungdomar ifrågasätter allt och alla och det gör att de kan uppleva följande vanliga rädslor:

Rädsla för frustration

Detta inträffar för det mesta på grund av att många föräldrar ägnar hela livet åt att skydda sina barn från obehag.

Det här gör att de växer upp med en nästan permanent känsla av bekvämlighet och tillfredsställelse. Men när de växer upp och måste möta verkliga svårigheter är de inte förberedda på att möta frustration.

Att utveckla förmågan att tolerera frustration och övervinna motgångar är en viktig del av människans utveckling. Om denna del av ett barns utbildning utelämnas kan det påverka hans eller hennes framtida livsplaner. Detta gäller alla områden i livet, oavsett om det är arbete, romantik, familj, vänner etc.

Pojke vid tågräls

Tonåringar behöver veta att de inte har någon skyldighet att uppfylla någon annans förväntningar. Deras enda mätpinne bör vara de själva. Med andra ord bör deras mål vara att bli den bästa versionen av sig själva.

Rädsla för framtiden

Allteftersom ungdomar blir mer och mer engagerade i samhället inser de allt ansvar de har. Detta kan vara en ganska otrolig insikt. Till exempel, vid 16 eller 17 års ålder är tonåringar redan i gymnasieåldern och ställs inför följande frågor:

  • Var ska jag gå på högskolan och vad ska jag studera?
  • Ska jag få ett jobb för att tjäna mina egna pengar?
  • Vad händer om jag inte klarar mig bra på högskolan?
  • Kommer jag att kunna få vänner och hitta en pojkvän / flickvän?
  • Vad händer om jag inte kan anpassa mig till högskolelivet?

Detta är bara några av de många frågor som tonåringar ställer sig själva om en nära och avlägsen framtid. Dessa vanliga rädslor kan orsaka mycket ångest under tonåren, såväl som osäkerhet och låg självkänsla.

Det är viktigt att föräldrar erbjuder sina barn mycket stöd. På så sätt har tonåringar någon att gå till med sina tvivel som ger dem sinnesfrid.

“Att utveckla förmågan att tolerera frustration och övervinna motgångar är en viktig del av människans utveckling.”

Rädsla för att bli avvisad

Tonåringar har ännu inte definierat sin identitet helt. De bildar sina identiteter genom sin interaktion med kollegor och kamratgrupper.

Men när tonåringar inte uppnår den här typen av interaktion kan de uppleva mycket djup rädsla. Det kan få dem att agera förhastat i beslut eller förändringar, ifrågasätta sina egna värderingar eller till och med ta upp skadliga vanor, bara för att passa in.

Avvisande gäller inte bara för romantiska relationer. Ungdomar kan också uppleva avvisande bland vänner och klasskamrater.

I själva verket kan tonåringar också drabbas av rädsla för att bli avvisade av vuxna. Till exempel oroa sig överdrivet kring att komma med i ett idrottslag, gå med i en klubb eller få ett jobb.

Vanliga rädslor under tonåren: Flicka bakom fönster

Rädsla för förlust

Längs vägen under tonåren kommer flera nya människor in i livet, personer som snabbt blir oundgängliga. Men samtidigt händer också motsatsen. Vissa människor faller i bakgrunden. Andra försvinner helt.

Vänner från barndomen, familjemedlemmar och även husdjur – vare sig det är av sentimentala skäl eller fysiska förluster – kan upphöra att vara en del av vardagen. Dessa förändringar, särskilt när det är nya upplevelser i de ungas liv, kan vara mycket svåra och skapa mycket rädsla.

Återigen, och hela vägen ner på denna väg, är stöd och vägledning av erfarna vuxna väldigt viktigt. Föräldrar, mor- och farföräldrar och äldre syskon kan alla hjälpa tonåringar att övervinna situationer som de inte kan hantera på egen hand. Detta gäller särskilt när det handlar om förlust.

Vi måste förstå att dessa vanliga rädslor i tonåren är normala och att de hjälper tonåringar att utveckla en hälsosam och motståndskraftig mentalitet.

Även om ditt stöd är ovärderligt är det viktigt att inte lösa allt för dina tonåriga barn. Varje person måste möta sina egna personliga strider för att göra framsteg och växa varje dag.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Martínez, S. B. (2014). Los miedos en la pre-adolescencia y adolescencia y su relación con la autoestima: Un análisis por edad y sexo. Revista de Psicología Clínica con Niños y Adolescentes, 1(1), 27-36. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4696593
  • Perez, V. R., & Martinez, L. M. R. (2013). Miedo y afrontamiento en adolescentes Mexicanos. Psicogente, 16(30), 280-295. Disponible en: https://scholar.google.es/scholar?start=20&q=miedos+en+la+adolescencia&hl=es&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&u=%23p%3DThrV31EvCzIJ
  • Rodríguez Cortez, Y. E. (2014). Los miedos y tabúes de la sexualidad en los adolescentes y como pueden los adultos y los padres contribuir con la formación correcta (Doctoral dissertation, Universidad de Panamá. Vicerrectoría de Investigación y Postgrado).

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.