Hormonella förändringar under tonåren

Tonåren, ett av de mest instabila stadierna i en persons utveckling. Lär dig hur hormonella förändringar under tonåren påverkar individen.
Hormonella förändringar under tonåren
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 20 juli, 2020

Hormonella förändringar under tonåren påverkar vägen till mognad. Under tonåren utvecklas tonåringar som människor och de börjar definiera sig själva som individer.

Övergången från barndom till vuxenliv är en krävande tid med ständig personlig och emotionell utveckling.

Världshälsoorganisationen definierar tonåren som tiden från 10 till 19 år. Den har två faser: tidig ungdom (10-14 eller 15 år) och sena tonår (15-19 år).

Under denna tillväxtfas upplever tonåringar de ökända hormonella förändringarna, humörsvängningarna etc. Dessa förändringar visar sig i en fysisk och psykologisk omvandling som är mycket tydlig.

Typer av hormonella förändringar under tonåren

Psykologiska förändringar

De flesta fysiska förändringar som tonåringar upplever är resultatet av förändringar i hormonnivåer. Förändringar för båda könen inkluderar:

 •  Snabbväxt, framförallt armar och ben.
 • Ökad svettning.
 • Akne.
 • Hårväxt, såsom könshår och hår i armhålan.

Känslomässiga förändringar

Ungdomstiden kännetecknas av emotionell transformation. Tonåringar ifrågasätter sin identitet och känner behov av att uttrycka sitt oberoende.

Under denna utvecklingsperiod blir vänskap mycket viktigare och grupptryck ökar markant.

Var beredd: de ständiga förändringarna i din tonårings beteende har en tendens att skapa en hel del konflikter hemma.

Hormonella förändringar under tonåren

Sexuell utveckling

En av de mest tydliga och utmanande aspekterna av tonåren är utvecklingen av sexuell mognad. Det är också viktigt att veta att människor är mer medvetna om sin sexualitet under tonåren än i någon annan fas i livet.

Många tonåringar har även sina första sexuella upplevelser under den här perioden, så det är viktigt för föräldrar att prata med sina barn öppet om ämnet.

Egocentrism och humörsvängningar

Tonåringars hormonförändringar kan göra att de känner sig ängsliga och de har en tendens att förstora upp problemen de går igenom. Det gör att de oftare har humörsvängningar. Under den här tiden har deras sociala umgänge även stort inflytande över hur de beter sig och vilka beslut de fattar.

Därför kommer din tonåring inte längre att vara nöjd med din din världsbild utan kommer istället att utforma sina egna åsikter. Hon eller han kommer att skapa egna erfarenheter, vilket kommer att forma ungdomens åsikt om olika aspekter av livet.

Skillnaden mellan pojkar och flickor

Hormonella förändringar under tonåren skiljer sig för män och kvinnor. För män ger de upphov till följande förändringar:

 • Bredare axlar och överkropp.
 • Röstförändringar, “målbrottet”.
 • Ökad kroppsbehåring.
 • Genital and sexuell utveckling.

Hormonförändringar hos kvinnor:

 • Brösten utvecklas.
 • Menstruation.
 • Bredare höfter.

Ungdomen är det perfekta tillfället för barn att fastställa sin sexuella identitet och må bra av det.

Råd till föräldrar

Hormonförändringar under tonåren kräver också stora justeringar från föräldrarnas sida. När din tonåring övergår till en vuxen kommer han eller hon att resa ragg vid varje försök från dig som förälder att vara alltför beskyddande.

Dessvärre är det vi föräldrar som måste ta itu med vår tonårings beteende. Konflikter kommer bli vanligare, kanske till och med dagliga. Det krävs att du verkligen gör ditt bästa för att försöka se dig själv i din tonårings situation och ha hans eller hennes synvinkel i åtanke för att ni ska kunna lindra konflikten.

Fortsätt att vara förälder; var medveten, öppen och empatisk. Visa att du försöker förstå ditt barn och att du är medveten om vad han eller hon går igenom. Det kan göra stor skillnad i dina försök att hålla fred med din tonåring.

Hormonella förändringar under tonåren

Lita på din tonåring

Låt din tonåring ge uttryck för sitt oberoende, men ta det inte som en ursäkt att titta bort. Var där för ditt barn, var redo att hjälpa till om det behövs. Det kommer att stärka förtroendet mellan er och också göra försoningen mycket enklare.

Visa intresse för din tonårings hobbys och vänner. Fråga om hans eller hennes dagliga liv. Det hjälper dig att förstå din tonåring bättre och gör det lättare att eventuellt upptäcka något onormalt beteende som kan vara anledning till oro.

Prata också med andra föräldrar, det hjälper dig att få ett perspektiv på situationen. Slutligen, kom ihåg att ditt barn går igenom ett komplicerat skede i livet och att hans eller hennes kärlek till dig aldrig kommer att förändras.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Carretero M, Marchesi Á, Palacios J. Psicología evolutiva: adolescencia, madurez y senectud. Alianza Editorial. 1998.
 • De Adolescentes, S. R. Desarrollo de las y los adolescentes. Manual con herramientas para personal docente y promotor de salud.
 • Diz, J. I. Desarrollo del adolescente: aspectos físicos, psicológicos y sociales. Pediatr Integral. 2013; 17(2): 88-93.
 • Güemes-Hidalgo M, Ceñal González-Fierro M, Hidalgo Vicario M. Desarrollo durante la adolescencia. Aspectos físicos, psicológicos y sociales. Pediatria Integral. 2017; 21(4): 233-244.
 • Güemes-Hidalgo M, Ceñal González-Fierro M, Hidalgo Vicario M. Pubertad y adolescencia. ADOLESCERE. 2017; 5(1):07-22.
 • Léger, J. Hipófisis. EMC-Pediatría. 2013: 45(3); 1-16.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.