Faran med att säga till barn att de kan klara av vad som helst

Faran med att säga till barn att de kan klara av vad som helst

Senaste uppdateringen: 24 december, 2023

Att uppmärksamma barns styrkor är viktigt för att hjälpa dem att skapa ett självförtroende. Barn behöver sina föräldrar för att förmedla trygghet och motivation i de saker de gör. Men en överdriven användning av dessa typer av fraser kan vara skadligt. Fortsätt läsa och lär dig mer om faran med att säga till barn att de kan klara av vad som helst.

Att säga till ett barn “Du kan klara av allt du bestämmer dig för” låter väldigt fint och har också en viss koherens. Men överdriven användning av positiva kommentarer som detta kan ha motsatt effekt av vad man förväntar. Det är sant att för att en person ska uppnå ett mål är det viktigt att de är övertygade om att de kan göra det. Men att säga till ett barn att allt de vill ha finns inom deras räckhåll kan göra mer skada än nytta.

Uppmuntra barn och stärk deras självförtroende

Precis som vuxna behöver barn också extern motivation. I detta avseende bör omtänksamma och skyddande figurer ge uppmuntran genom handlingar och ord.

När ett barn ska försöka cykla för första gången utan stödhjul förväntar de sig att den medföljande vuxna ska validera och bekräfta dem och utropa fraser som “ Kom igen, du klarar det! Detta ger dem modet att försöka hålla balansen. På samma sätt känner de sig mer självsäkra när de hör sin mamma eller pappa heja på dem från läktaren när de spelar en fotbollsmatch.

Barn möter utmaningar dagligen. De lär sig hela tiden, testar sina förmågor och skaffar nya. De gör också misstag; en oundviklig del av att växa upp. Det är tydligt att en stark självkänsla formas av bland annat positiva budskap utifrån.

En mamma som uppmuntrar sin dotter när hon sitter på en basketplan i en park.
Kommentarerna barn får från sina föräldrar är mer än betydande. Dessutom, även om de inte är avgörande, lämnar de djupa symboliska spår.

Att missbruka positiva kommentarer kan vara farligt

Men att få ett barn att tro att allt är möjligt är inte alltid en bra idé. Att urskillningslöst använda positiva kommentarer kan vara riktigt farligt för deras mentala hälsa. Du kanske undrar varför ett till synes välgörande meddelande kan vara skadligt för dina barns sinnen?

Vad som händer är att de bygger oflexibla övertygelser, vilket riskerar att få dem att dra felaktiga slutsatser. Om de till exempel tror att de kan göra vad som helst som de bestämmer sig för, kommer de första gången de misslyckas med att uppnå ett mål att känna att det är något fel på dem. De har inte lärt sig att acceptera att misslyckande är en del av livet. Enkelt uttryckt kommer de inte att vara beredda att tolerera frustration.

Alla försök att fly det negativa – undvika det, kväva det eller tysta det – misslyckas. Att undvika lidande är en form av lidande. Förnekande av misslyckande är ett misslyckande.”

– Mark Manson

I förlängningen kan detta budskap få barn att tro att de är kapabla att göra allt de tänkt göra: Om de inte uppnår ett visst mål, beror det på att de inte har försökt tillräckligt hårt. Och sanningen är att det är orättvist och orealistiskt att anse att 100 procent av våra resultat beror på vår egen uppoffring.

Värdet av sårbarhet: barn måste inte kunna klara av vad som helst

Vi har alla begränsningar. Vi har alla kognitiva, fysiska, psykologiska eller kontextuella aspekter som påverkar eller står som hinder för  våra mål. Därför finns det saker som ligger ur våra händer. Sårbarhet är inneboende för människor, och att förneka det gör oss inte starkare, utan mindre verkliga.

Å andra sidan, om vi förmedlar till våra barn att alla människor har vissa begränsningar, kommer de att förstå att om något inte fungerar bra, gör detta dem inte mindre värda. Att kunna se sig själv som sårbar är också en förutsättning för att kunna be om hjälp. För att göra detta måste vi lära barn att acceptera att vi inte alltid kan klara av vad som helst. Vi måste inte alltid göra allt själva. Överdriven användning av positiva kommentarer kan därför vara mycket farligt, eftersom det undergräver tanken att det är okej att be om hjälp.

En pappa som lärde sin son att cykla.
Om vi ger överdrivet med positiva kommentarer till våra barn, ingjuter vi en felaktig uppfattning att de inte är sårbara och aldrig behöver någon annans hjälp.

Hur kan vi förhindra att positiva kommentarer blir skadliga för våra barn?

Positiva kommentarer är en grundläggande rot för sund självkänsla. För mycket av det kan dock göra att det spårar ur. Så vad gör vi? Det mest fördelaktiga alternativet är att alltid sträva efter balans.

För att nå medelvägen är det viktigt att använda beröm och motiverande kommentarer försiktigt och klokt vid lämpliga tidpunkter. Dessutom är det inte bara viktigt att barnen förstår att de inte kan göra allt, utan också att de inte behöver det.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Kosma, A. Negar en la era del rendimiento y de la positividad.
  • Roa García, A. (2013). La educación emocional, el autoconcepto, la autoestima y su importancia en la infancia. Edetania, (44), 241-257.
  • Silberstein, D. (2009). Reafirmar la autoestima de nuestros hijos. Ediciones Lea.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.