Hur du främjar positiva förändringar hos dina barn

Om du vill se positiva förändringar hos dina barn, föregå med gott exempel och ge dem de attityder och värderingar de behöver.
Hur du främjar positiva förändringar hos dina barn

Senaste uppdateringen: 26 september, 2023

Som det populära ordspråket säger, uppfostran börjar i hemmet. Och bakom varje barn med goda värderingar och gott uppförande finns en bra mamma eller pappa som uppfostrat dem med kärlek och engagemang. Led därför med gott exempel för att underbygga dina barns beteende. Detta främjar positiva förändringar hos dina barn. Det finns inget mer kraftfullt i barndomen än de läror som vi ger dem medvetet eller omedvetet i det dagliga livet.

Föräldrar är de främsta förebilderna för våra barn. Därför är det viktigt att ge dem ett gott exempel som de kan replikera. I ett hem där respektlöshet, oärlighet och våld finns i överflöd kan vi inte förvänta oss att fostra en ansvarsfull, uppriktig och känslomässigt intelligent framtida vuxen.

Om du vill vara en guide för dina små, föregå med gott exempel

Att bli mamma eller pappa är en glädjande och livsavgörande upplevelse. Och det är inte bara ett beslut som kommer med stora glädjeämnen och stunder av lycka. Det bär också ett stort ansvar gentemot en liten varelse som inte krävt dig att få komma till världen. De förtjänar all den omsorg du har att erbjuda.

En mor och dotter läser böcker.
Exemplen som ges hemifrån är den utbildning som barn behöver för att komma vidare.

Ingen ny förälder får en instruktionsmanual för sin roll och föräldraskap styrs många gånger av intuition och erfarenhet. Men det föräldrarna är ändå skyldiga att ge det bästa av sig själva. Vi måste inse att vi inte längre är ensamma i världen. För nu går det en liten vid vår sida person som behöver vårt engagemang och ansvar.

Med tanke på att det är i föräldrarnas händer att främja den emotionella intelligensen och fysiska hälsan hos sina barn, är det viktigt för alla föräldrar att utbilda sig själva med aktuell information om föräldraskapsmetoder. Till exempel de värdefulla lärdomarna av positivt föräldraskap och anknytningsteori; med tanke på att föräldrar genom sina beteenden gör sina ord till liv.

Led med gott exempel och var konsekvent i dina handlingar för att främja positiva förändringar hos dina barn

Under barndomen kan barn inte skilja mellan rätt och fel. Därför spelar deras föräldrar en grundläggande roll inte bara genom att korrigera dåliga beteenden och fastställa gränser för samexistens, utan också genom sina handlingar. På grund av detta måste föräldrar vara konsekventa mellan vad de säger till sina barn och vad de gör i sitt dagliga liv.

Här är tre tips för att främja positiva förändringar hos barn genom ditt exempel.

1. Var konsekvent med dina krav för att främja positiva förändringar hos dina barn

Föräldrar måste visa sina barn genom exempel att det finns vissa beteenden som är oacceptabla. Du kan till exempel inte säga till ditt barn att inte svära om du ofta gör det själv. Eller be dem att vara mer empatiska och respektfulla när det inte har varit det exempel som det fått av sina föräldrar.

En svart far lär sin unge son att bädda sängen.
Om du vill att dina små ska vara mer delaktiga i hushållsarbete, var mer delaktig själv så lär de sig lättare.

Så om du vill behålla din moraliska auktoritet och inte förvirra dina små med dåliga handlingar, försök att vara konsekvent med vad du kräver av dem. Att uppfostra ett barn kan vara ett utmärkt tillfälle för din egna personlig tillväxt och att lämna skadliga mönster till det förgångna. Så om du vill uppfostra en bra person, försök att vara en själv.

2. Tala mindre och gör mer

Ord tappar sin betydelse när det inte finns några konkreta åtgärder som bekräftar dem. Och det är mer effektivt att ge ett bra exempel i en handling som de kan imitera – än upprepningar av en fras. Lägg därför föreläsningarna åt sidan och låt dina handlingar vara de som ger dina barn fantastiska lektioner.

3. Lär dig att acceptera misstag

Att vara ödmjuk och veta hur man hanterar misstag är en av de största lärdomarna vi kan lära våra barn. Så om du som förälder gått över en gräns av någon anledning, acceptera ditt misstag och be om förlåtelse.

Ignorera inte situationen och förbise inte andras känslor. Detta blir en attityd som ditt barn kan replikera i framtiden.

För att främja positiva förändringar hos dina barn, föregå med gott exempel

Det är inte effektivt att ta till komplexa utbildningsmetoder när vi dagligen överför fel lektioner till våra barn via våra handlingar. Föregå därför med gott exempel om du positivt vill korrigera dina barns negativa beteenden.

Kom ihåg att barn under sina första år lär sig mycket genom att imitera sina anknytningsfigurer. Så försök att vara guiden som dina små behöver för att förbättra sig som person.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Hoemann K, Xu F, Barrett LF. (2019). Emotion words, emotion concepts, and emotional development in children: A constructionist hypothesis. Dev Psychol. 2019 Sep;55(9):1830-1849. doi: 10.1037/dev0000686. PMID: 31464489; PMCID: PMC6716622. Recuperado de: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31464489/
  • Salguero, J. M., Fernández-Berrocal, P., Ruiz-Aranda, D., Castillo, R., & Palomera, R. (2015). Inteligencia emocional y ajuste psicosocial en la adolescencia: El papel de la percepción emocional. European journal of education and psychology4(2). Recuperado de: https://www.redalyc.org/pdf/1293/129322659005.pdf
  • Sánchez-Núñez MT, García-Rubio N, Fernández-Berrocal P, Latorre JM. (2020). Emotional Intelligence and Mental Health in the Family: The Influence of Emotional Intelligence Perceived by Parents and Children. Int J Environ Res Public Health. 2020 Aug 27;17(17):6255. doi: 10.3390/ijerph17176255. PMID: 32867380; PMCID: PMC7503667. Recuperado de: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32867380/
  • Zurita Rovalino, M. E. (2018). El aprendizaje por imitación y la identificación de roles en los niños y niñas de la Unidad Educativa Madre Gertrudis del cantón Cevallos provincia del Tungurahua (Bachelor’s thesis, Universidad Tècnica de Ambato. Facultad de Ciencias Humanas y de la Educaciòn. Carrera de Educaciòn Parvularia). Recuperado de: https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/28650

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.