Icke-verbala inlärningssvårigheter hos barn: vad innebär det?

Vet du vad som menas med icke-verbala inlärningssvårigheter? Vi berättar allt du behöver veta i den här artikeln.
Icke-verbala inlärningssvårigheter hos barn: vad innebär det?
Mara Amor López

Skriven och verifierad av psykologen Mara Amor López.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Det finns neuroutvecklingsstörningar som kallas icke-verbala inlärningssvårigheter. Dessa kan påverka förvärvet av “icke-verbal” inlärning och därför går de ofta helt obemärkta förbi av lärare och föräldrar under många år. I det här fallet kan barn visa svårigheter med att införliva andra begrepp än språk, även när det senare området är högt utvecklat sett till deras ålder.

Denna störning påverkar främst de sociala och perceptuella områdena hos barn. De små som lider av de har svårt att förstå mönstren för ansiktsuttryck, kroppsspråk och all annan typ av kommunikation som inte involverar just ord.

Om du vill veta mer om vad detta är, och vad som kan göras för att förbättra dina barns utveckling, missa då inte den här artikeln.

Vad är egentligen icke-verbala inlärningssvårigheter hos barn?

Icke-verbala inlärningssvårigheter (NVLD från engelskans Nonverbal Learning Disorder) är problem med neurobiologisk grund. Det vill säga, hjärnan utvecklas med denna förändring från början och de är inte konsekvenser av något som har gjorts eller inte gjorts under tidig barndom.

NVLD kännetecknas av funktionsfel i vissa delar av hjärnan, kopplat till motorik, koordination samt visuella och spatiala konstruktiva färdigheter, såväl som svårigheter vad gäller sociala relationer. Detta kan även inträffa hos barn med optimal språkutveckling och med en normal intelligensnivå.

När barn är mycket små är det möjligt att observera vissa psykomotoriska svårigheter , som i uppgifter med limning, ritning, och senare även i beräkningar.

I vuxen ålder är de mest utmärkande problemen de med att etablera familje-, par- eller vänskapsrelationer. Även svårigheter i samexistens, personlig autonomi och arbetsprestationer kan iakttas.

Många människor med denna störning kan drabbas av psykiska problem som beror på den påverkan som denna störning har på deras liv.

Barn som sitter på golvet och utför skolarbete.
Inlärningssvårigheter kan påverka olika områden av hjärnans utveckling. De åtföljs inte alltid av samma tecken och blir vanligtvis uppenbara först när barnet går vidare i skolan.

Symtom på icke-verbala inlärningssvårigheter

Några av de symtom som kan få oss att misstänka NVLD är följande:

 • Problem med att förstå kroppsspråk och ansiktsuttryck
 • Svårigheter i att hantera nya situationer
 • Dålig planering och organisatorisk förmåga
 • Hög nivå av muntlig språkutveckling (de tenderar att prata mer än andra barn)
 • Begränsad förståelse av matematiska begrepp
 • Tendens till okoordinerade rörelser (de rör sig klumpigt)
 • Svårigheter att bedöma avstånd och förstå närhetsförhållanden
 • Bristande förmåga att förstå sarkasm och dubbla betydelser
 • Oförmåga att urskilja andras känslor
 • Svårigheter att avkoda och förstå visuell information
 • Dålig problemlösningsförmåga

Områden som drabbas mest av NVLD

Fem områden är mest drabbade hos barn med NVLD, även om detta inte betyder att de alltid upplever svårigheter hos dem alla.

1. Förståelse av högre ordning

De har svårt att identifiera huvudtanken med saker och ting, samt detaljerna som stödjer den, såväl som förhållandet mellan dessa aspekter. Av denna anledning påverkas läsförståelsen och skrivandet starkt.

2. Visuell och rumslig medvetenhet

Många barn med denna störning har svårt att förstå visuella bilder och kan inte förstå sambandet mellan vad de ser och dess plats.

3. Social kommunikation

Dessa barn har ofta problem med att förstå andras känslor när de inte förmedlas av ord. Det vill säga från ansiktsuttryck och kroppsspråk. På grund av detta har de ofta svårigheter i sociala interaktioner och kan inte identifiera konflikter.

4. Verkställande funktioner

Exekutiva funktioner är en uppsättning färdigheter som hjälper oss att organisera våra tankar, planera och utföra åtgärder för att lösa vissa problem.

Barn med NVLD har svårt att planera och organisera dessa funktioner.

5. Förstå matematiska begrepp

När barn är små kan de klara sig bra i matematik eftersom de memorerar fakta de lär sig. Men när de blir äldre får de allt svårare att lösa matematiska problem, särskilt de som är relaterade till mönster och begreppsigenkänning.

Hur förhåller man sig till icke-verbala inlärningssvårigheter?

Behandling för denna störning bör vara multimodal, eftersom intervention i nästan alla drabbade områden är nödvändigt:

 • Neuropsykologisk/neurokognitiv träning
 • Pedagogisk intervention
 • Social kompetensträning
 • Intervention med familjen (utbildning och information till föräldrar)
 • Psykologisk terapi

Dessa är några av de behandlingar som utförs för att förbättra symptomen på denna sjukdom. Vi får inte glömma att tidig upptäckt och tidiga insatser är nycklar till att få bästa resultat i barnets utveckling.

Ett barn som pekar på ett ledset ansikte under en terapisession.
Ledsagande av dessa barn och deras familjer är avgörande för att uppnå större autonomi i framtiden.

Mer om icke-verbala inlärningssvårigheter hos barn

Icke-verbala inlärningssvårigheter hos barn är en utmaning när det gäller upptäckt eftersom de kan förväxlas med andra utvecklingssvårigheter, såsom Aspergers syndrom.

I avsaknad av generella diagnostiska kriterier finns det dessutom mycket okunskap från hälso- och utbildningspersonal. Och om det inte sker någon korrekt och snabb diagnos kommer det heller inte att ske någon anpassning i klassrummet.

Denna störning kan gå obemärkt förbi hos barn som lider av den eftersom de visar ett mycket avancerat språk. De kan till och med uppnå goda akademiska resultat inom andra områden.

Om du misstänker att ditt barn kan vara i denna grupp, tveka då inte att rådfråga din barnläkare eller be om hjälp från en barnpsykolog. Kom ihåg att ju tidigare det upptäcks, desto bättre möjligheter kan du erbjuda ditt barn.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.