Vad kan du lära dig av dina barns teckningar?

Vad kan du lära dig av dina barns teckningar?
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 19 mars, 2019

Från det första klottret till mer komplicerade konstverk så speglar barns teckningar drag av deras personlighet, deras rädslor, känslor och hur de ser på omvärlden.

Men vad kan du lära dig av dina barns teckningar? I den här artikeln hjälper vi dig att tolka dem.

De olika stadierna av barns teckningar

Barns teckningar i 1-årsåldern

Vid denna ålder har barnen ännu inte tillräckligt med avsikt eller förmåga för att kunna representera former, figurer eller föremål i sina teckningar.

Trots det kan du kanske utforska några tidiga tecken på ditt barns temperament och känslomässiga tillstånd.

Barns teckningar i 2-årsåldern

När de är två år gamla kan barn generellt ge mer form till sina teckningar. Dessa är inte längre slumpmässiga rader utan mening: du kan se former och konturer.

Dessa kan vara ditt barns första försök att rita ett objekt från det verkliga livet och att experimentera med olika färger.

Barns teckningar i 3-årsåldern

I detta skede kan du börja lägga märke till former som kan identifieras som föremål eller personer.

Vid tre års ålder kan barns teckningar visa tydliga försök att representera situationer, karaktärer och känslor.

Barnets första teckningar av den mänskliga figuren visar sig tillsammans med många andra former.

Barns teckningar i 5-årsåldern

en barnteckning med figurer
Vid den här tiden har ditt barns kognitiva strukturer i hjärnan haft tid att mogna och utvecklas. Ditt barns konstverk är bara ett sätt att se hur stora framsteg de har gjort.

Den mänskliga figuren ska vid denna ålder vara helt identifierbar och kommer att ha de flesta av följande huvudelement: huvud, kropp, armar och ben.

En annan viktig aspekt som kommer fram vid denna tid är differentiering.

Detta innebär att när ditt barn målar olika människor på en bild, kommer var och en av dem ha olika funktioner som skiljer dem från varandra.

Denna detalj är ett viktigt tecken på kreativitet och förmågan att observera sin omgivning.

Barns teckningar i 6-årsåldern

Från och med denna ålder blir ditt barns stil mer konsoliderad. Konst är bara ytterligare ett verktyg för kommunikation.

Barns teckningar är ett kreativt utlopp som låter barnet reflektera den komplicerade mosaik av känslor och tankar som rör sig i hennes huvud.

Som sådant kan ditt barns konstverk bli ett viktigt fönster in i deras inre.

Nu interagerar mänskliga figurer och objekt på pappret. Ditt barn bör kunna rita saker inte bara individuellt utan också som en del av en scen eller en specifik situation.

barn som ritar med färgpennor


Vad är det som dina barns teckningar berättar för dig?

Barns teckningar innehåller flera ledtrådar som kan hjälpa föräldrar att förstå vad som händer i deras tankar.

Det är dock viktigt att komma ihåg att detta inte är någon exakt vetenskap. De viktigaste aspekterna att hålla utkik efter är:

Hur ditt barn håller pennan

En av de viktigaste sakerna att titta efter är hur ditt barn håller kritan eller pennan med sina fingrar.

Ett löst grepp om pennan kan innebära att barnet är avslappnat, medan ett hårt grepp indikerar spänningar eller nervositet. För att underlätta när barnet senare ska lära sig att skriva kan det vara en god idé att visa hur man ska hålla pennan på rätt sätt redan för ett litet barn.

Storleken på teckningarna

Storleken på varje teckning kan relatera till barnets tendens att vara extrovert eller introvert.

Barn som är blyga, med låg självkänsla, tenderar att rita små teckningar. De som är mer optimistiska och utåtriktade kommer att täcka över hälften av pappersarket. Små konstnärer kanske inte ens håller sig till papprets begränsningar utan tar sitt konstverk vidare till bordet eller väggen.

Riktningen på teckningen

I vanliga fall tyder teckningar mot vänster sida av pappret på introversion och avståndstagande, medan teckningar mot den högra sidan är ett tecken på kommunikation och en extrovert personlighet.

Placeringen av teckningen

Om teckningen ligger högst upp på sidan kan detta spegla en tendens att fantisera fritt.

Barn som drar sig mot den nedre kanten av pappret, tenderar å andra sidan att behöva trygghet och vara realistiska i sitt tänkande.

Teckningar på den högra sidan är typiska för utåtagerande barn som ser fram mot framtiden, medan de sin ritar  på vänstra sidan brukar vara mer inåtvända och inhiberade.

Barn som ritar mitt på pappret visar god självkontroll och är realistiska och objektiva.

Typ av linjer

  • Tryck: Om barnet pressar hårt med pennan eller kritan kan detta vara ett tecken på aggression eller impulsivitet. En mycket svag linje kan visa på blyghet eller hämningar.
  • Form: raka linjer är typiska för aggressiva personligheter, även om de också visar att barnet har kontroll över sina känslor. Böjda linjer är ett tecken på mjukare, blidare karaktär.
  • Kontinuitet: När linjerna är trasiga kan det här indikera osäkerhet eller svårigheter med andra. När linjerna är kontinuerliga visar detta att barnet känner sig tryggt och utåtriktat och inte har några problem att umgås.

“Alla barn är födda till konstnärer, problemet är att vara konstnär när vi växer upp”

Pablo Picasso

Skuggning

Det här är en teknik som vissa experter tolkar som ett tecken på nöd eller ångest i barns ritningar. Är det hos ett äldre barn är det dock troligt att de har fått lära sig denna färdighet i skolan på bilden.

Raderar

När barnet ofta raderar eller suddar ut vad han har ritat, är detta ett tecken på osäkerhet.

Symmetri

Brist på symmetri kan visa att barnet känner sig osäkert eller inte känner att hon passar in.

Färgval

Detta är ett annat sätt för barnet att uttrycka sina känslor i sitt konstverk. Om de använder mycket färg visar detta glädje, nyfikenhet och motivation.

Barn som alltid väljer samma fåtal färger visar en viss osäkerhet.

Ett barn som känner sig mycket irriterat kan blanda alltför många färger, applicera en ovanpå en annan tills de är nästan oigenkännliga.

Ett sentimentalt barn kommer att lockas till kalla, mörka toner, medan rädda barn tenderar att inte vilja använda någon färg alls i sitt konstverk.

Barn med tvångsmässiga tendenser färglägger sina verk mycket noga, och går aldrig utanför linjerna.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.