Heuristisk lek: Upptäcka, experimentera och utforska

I den här artikeln kommer vi att prata om heuristisk lek, vad det är, dess egenskaper, materialet man använder, de nödvändiga förberedelserna, dess fördelar och pedagogens roll i leken.
Heuristisk lek: Upptäcka, experimentera och utforska
Marta Crespo Garcia

Skriven och verifierad av pedagogen Marta Crespo Garcia.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Lek är, som vi alla vet, en medfödd aktivitet för barn. Lek är sättet som barn lär sig saker och förstår världen omkring dem, liksom sig själva. I den här artikeln kommer vi att prata om heuristisk lek.

Heuristisk lek

Leken varierar beroende på barnets utvecklingsstadium. Från 12 till 24 månaders ålder befinner sig barn i en sensorisk-motorisk utvecklingsfas. De börjar få större autonomi i sina rörelser och lite i taget börjar de koordinera dem. Därför mångdubblas deras lek- och inlärningsmöjligheter.

Under 12- till 24-månadersstadiet måste barn utforska och själva upptäcka hur saker och ting förhåller sig. De behöver alltså många objekt att experimentera med. I förskolan kan man ge dem denna möjlighet genom heuristisk lek. Detta gynnar deras förmåga att manipulera objekt, experimentera och upptäckta.

Heuristisk lek är bra för barn i åldrarna 12-24 månader. Den utvecklades av den engelska pedagogen Elinor Goldschmied och har implementerats i samarbete med lärare från England, Skottland, Italien och Spanien.

heuristiskt lek: barn leker med klossar
Den består av att erbjuda en grupp barn ett antal objekt av olika slag och material för dem att leka och experimentera fritt med, utan att vuxna ingriper, under en viss tid och i en kontrollerad miljö. Barnet är huvudpersonen i sitt eget lärande. Således lär barnen sig och upptäcker på egen hand.

Vad karakäriserar heuristisk lek?

Den här typen av lek uppmuntrar barn att manipulera, observera och utforska många olika föremål och material, samt interagera och upptäcka med syn, känsel och smak.

Genom att upptäcka blir barnet medvetet om naturlagar (tyngdkraft, balans, hastighet etc.) och föremålens egenskaper (dimension, volym, vikt, färg, struktur, etc.).

Det går inte att göra fel. De handlingar och relationer som ett barn bygger med föremålen är lika rätt och adekvata som för ett annat barn, eftersom möjligheterna är oändliga. På så sätt bestämmer inte någon eller någonting vad som är rätt eller fel.

Konflikter inom leken elimineras, eftersom alla barn har tillräckligt många objekt och ingen ber dem att dela med sig (en förmåga som de i den här åldern ännu inte är mogna för).

Fördelar med heuristisk lek

Framförallt är det nöjet som barn finner i materialet och deras upplevelser i leken som är den stora fördelen. Dessutom uppnår man följande mål:

 • Främjar koncentration.
 • Utvecklar öga-hand-koordination.
 • Koordinerar rörelser med båda händerna, till exempel för att stapla, bygga ihop, täcka över, öppna upp etc.
 • Barnen lär sig förhållandet mellan orsak och verkan samt begrepp som in och ut eller full och tom.
 • Sortera och skilja mellan olika objektkategorier.
 • Förbättrar barnens ordförråd.
 • Ger barnen en sensorisk uppfattning av objekt.

Vad behöver man för material?

 • Varierade föremål. Det är bäst om de är naturliga (trä, kartong, metall, kork, läder…), men du kan också använda återvunna material. Du måste ha många olika varierade föremål, minst 15 olika och cirka 50 enheter av vardera.
 • Tygpåsar där du förvarar alla objekt av varje typ, i så kallade samlingar. Rita eller skriv utanpå påsen vilket objekt som finns i den.
 • Behållare. Vanligtvis korgar, burkar eller lådor i olika storlekar för att förvara föremålen. Du behöver tre eller fyra för varje barn.

Hur man organiserar en heuristisk leksession

En leksession varar cirka 50 minuter. Den här tiden inkluderar förberedelse, lek och undanplockning. Högst åtta till tio barn deltar i en session.

 • Förberedelse. Läraren förbereder lekutrymmet. Det måste vara rymligt så att barnen kan röra sig fritt. Dessutom måste det främja barnens koncentration. För att göra det måste läraren ta bort föremål och leksaker som kan vara distraherande. Sedan måste läraren förbereda åtta lekstationer. Varje station ska bestå av tre till fyra behållare och sju eller åtta objekt från objektsamlingarna.
 • Lek. Barnen får fritt utforska och manipulera objekten. De har oändliga möjligheter: fylla på, tömma, öppna, täcka över, stapla, rulla, krama…
 • Plocka undan och städa upp. Läraren ska avsätta 15 minuter för att barnen ska kunna organisera och plocka undan föremålen. Barnen samlar ihop och klassificerar föremålen med hjälp av läraren. Detta ska betraktas som en del av själva leken. I sin tur utvecklar barnen ett nytt ordförråd, eftersom läraren säger föremålens namn, kvantitet och platsen där de finns.

Lärarens roll

Lärarens roll är som medhjälpare och observatör. Han eller hon måste vara vaksam och observera hur barnen interagerar med objekten och skriva ner vad de tycker är intressant. Läraren uppmuntrar inte, kommer inte med förslag, beröm eller direktiv.

Om läraren någon gång ser att det är för stökigt i lekutrymmet bör han eller hon organisera objekten i tysthet för att inte distrahera barnen. Man bör alltså bara ingripa om ett av barnen börjar kasta saker och störa de andra. I det här fallet är det bäst att erbjuda barnet en behållare och uppmuntra honom eller henne att lägga föremål i den.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.