4 aktiviteter för barn med dyslexi

Dyslexi skapar inte bara problem med läsförmågan, utan har även komplikationer i andra områden, både pedagogiskt och socialt.
4 aktiviteter för barn med dyslexi
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 27 april, 2020

Med rätt åtgärder kan barn vanligtvis övervinna dyslexi nästan helt med tiden. Här är några aktiviteter för barn med dyslexi.

Dyslexi är en funktionsnedsättning som påverkar läs- och skrivförmågan. Experter diagnostiserar vanligtvis det när barn är omkring 5 eller 6 år gamla. Det påverkar främst barns förmåga att läsa, även om det också kan orsaka problem med andra färdigheter.

Det finns inget botemedel mot dyslexi, vilket kan påverka barns förmågor och hur de presterar i skolan. Men det är inte omöjligt att övervinna, åtminstone delvis. Symptom kan minimeras genom att göra en serie intensiva övningar under en längre tidsperiod.

Tillståndet har ett neurologiskt ursprung. Dyslexi ger sig vanligtvis tillkänna under läsning eftersom det får en att blanda ihop bokstäver. Man kan inte heller avkoda deras ljud, memorera dem eller associera dem till ord.

Men eftersom det gör det svårare att tolka symboler kan dyslexi ofta göra sig påmint inom andra områden, t.ex. matematik, vilket kräver att man kan tolka siffror och tecken.

Hur påverkar dyslexi barn?

Den mest uppenbara konsekvensen är svårigheter i skolan. I allmänhet uppfyller barn med dyslexi vanligtvis inte normerna för barn i sin egen ålder i skolan.

Lärare kan dock anpassa undervisningen efter vad de har svårt för. Dessutom övervinner många barn sina problem med specifika aktiviteter och övningar de kan göra i klassrummet.

“Det är läsförmågan som drabbas mest av dyslexi.”

Det kan dock också skapa problem i barns sociala liv eftersom det kan få dem att förlora självförtroendet. Detta hämmar dem och komplicerar deras relation med klasskamrater, vänner och lärare.

Även om dyslexi är en störning har det inte något att göra med ett barns intelligens och kognitiva förmåga. Ändå kan det verkligen påverka självförtroendet. Barn med dyslexi kan känna sig underlägsna sina klasskamrater.

aktiviteter för barn med dyslexi: mamma och barn läser

Det är viktigt att föräldrarna inte låter sitt barn ge upp aktiviteter eller känna sig nedslagen på grund av sitt tillstånd. Med tiden kan barn övervinna det och leva sina liv utan att det begränsar dem.

4 aktiviteter för barn med dyslexi

Här är en lista över enkla aktiviteter för barn med dyslexi som hjälper dem att göra framsteg i sin utveckling:

1. Fonologisk medvetenhet

Det här är en av de bästa aktiviteterna för barn med dyslexi. Den består av att försöka utveckla förmågan att manipulera språkets ljud mentalt.

Det är en serie uppgifter där man inte tar sig an den skrivna delen. Barnet fokuserar bara på fonemen. Till exempel försöker man avgöra om det finns vissa stavelser i ett ord, separerar stavelser eller ersätter ett ljud med ett annat.

“Det är viktigt att föräldrarna inte låter sitt barn ge upp aktiviteter eller känna sig nedslagen.”

2. Sök efter bokstäver eller skrivna ord

Du kan använda tidskrifter eller böcker för den här aktiviteten. Be ditt barn hitta och namnge en viss bokstav eller ett visst ord som ofta dyker upp. Det hjälper ditt barn att skilja dem åt och memorera dem.

Dessutom kan du blanda aktiviteten med andra övningar. Till exempel kan barnet uttala ljudet som bokstaven står för eller göra det till en tävling. Det är bra att låta barnet “vinna” så att hans eller hennes självförtroende växer medan han eller hon lär sig.

aktiviteter för barn med dyslexi: hänga gubbe

3. Ordlekar

Du kan göra dessa på flera olika sätt. Först kan du skriva två liknande ord som bara skiljer sig åt med en bokstav. Till exempel: sand – hand. Be sedan ditt barn att hitta skillnaden både skriftligt och muntligt.

Ett annat sätt att göra det är att be ditt barn att ersätta en bokstav. På så sätt lär sig ditt barn, även om ordet han eller hon bildade var felaktigt, att bättre skilja på hur olika ljud och ord bildas.

4. Brädspel eller korsord

Klassiska korsord, Alfapet eller den välkända leken “hänga gubbe” kan vara riktigt användbara för att hjälpa ditt barn att förbättra sin förmåga att identifiera fonem.

Lärorika lekar och aktiviteter är faktiskt bra speciellt för barn med dyslexi. Genom att leka fram språkkunskaperna kan de till och med glömma att de gör en ”uppgift”.

Glöm inte att göra en professionell utredning

Ja, dessa lekar och aktiviteter kan vara mycket fördelaktiga för barn med dyslexi, men den bästa behandlingen är den som kommer från en utbildad specialist.

Förutom att göra övningar hemma bör man också behandla dyslexin i klassrummet. Lärare kan be specialpedagogerna i skolan om specifika instruktioner. Ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt är alltid en bra idé.

Om du följer dessa steg kommer du utan tvekan att se goda resultat för ditt barn.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.