Att leka med dina barn gör dem mer intelligenta

Att leka med dina barn gör dem mer intelligenta
María Alejandra Castro Arbeláez

Granskad och godkänd av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

I den här artikeln går vi igenom vikten av att leka med dina barn och tillbringa kvalitetstid med dem.

Att leka är viktigt för barn, och det kan till och med göra dem mer intelligenta. De leker inte bara för att ha roligt, utan också för att lära sig.

Att leka med dina barn är inte slöseri med tid

Det är snarare en grundläggande, livsviktig aktivitet för dina små liv.

Ett barn som leker mycket och håller sig aktivt håller sig friskare på alla plan – fysiskt, mentalt och emotionellt.

En ny studie ger oss dessutom ytterligare en anledning att leka med våra barn. Studien ägde rum i Pakistan vid Aga Khan University, i staden Karachi.

Data från studien visar att speciellt vissa typer av lek stimulerar barn på ett sätt så att de blir mer intelligenta i framtiden.

Forskningen fokuserade på en grupp med 1302 4-åriga barn som fick muntlig-, kognitiv- och motorstimulans under sina lekstunder.

Gruppen som fick den extra stimuleringen utvecklade ett högre IQ än de barn som inte fick det.

Det främjade också avsevärt deras pre-akademiska färdigheter och deras förmåga att relatera till andra.

familj spelar spel

Att leka med någon annan är viktigt för högre intelligens

När vi säger att barn behöver leka menar vi inte ensamma. Tvärtom är det viktigt att leka med andra.

Barn som sätter sig ner och leker med sina föräldrar och syskon utvecklar också sin emotionella kapacitet. Denna emotionella intelligens hjälper dem att relatera till andra i framtiden.

Faktum är att studien ovan visade en signifikant skillnad i barnens beteende och kognitiva förmåga när de lekte med sina föräldrar från en ung ålder.

Något som är värt att notera är att de deltagande barnen kom från familjer med mycket låg inkomst. Resultaten pekar därmed på att man inte behöver några utarbetade eller dyra leksaker för att stimulera sina barn.

I vissa fall lekte barnen med köksredskap. Några av föräldrarna använde andra hushållsobjekt och saker som redan fanns hemma. Det som var viktigt var att barnen hade kul tillsammans med sina nära och kära.

“Emotionell intelligens börjar utvecklas redan under de första åren i livet. Alla små ord barn utbyter med sina föräldrar, lärare och med varandra bär på emotionella budskap.”

-Daniel Goleman-

Som förälder drar du också nytta av att leka med dina barn

Barn är inte de enda som har kul och utvecklar kognitiva och sociala förmågor när de leker. Föräldrar tar också del av fördelarna med att sitta och leka med sina barn.

Att leka med dina barn hjälper dig inte bara att bättre knyta an till dem. Enligt studien hjälper lek dig också att utveckla en bättre förmåga att ta hand om dem. Dessutom blir du bättre på att kommunicera med dem.

pojke och kvinna diskuterar över en bok

Lek bidrar till barns hälsa och utveckling

När barn blir sjuka slutar de vanligtvis att leka. Det beror på att lek kräver en aktiv attityd snarare än en passiv.

För att leka måste barn engagera sig fysiskt, emotionellt och intellektuellt.

Därför är lek den bästa indikationen på ett barns humör och hälsa. Att leka är lika viktig för barn som mat och sömn. Om ditt barn leker, sover och äter tillräckligt är det en tydlig indikation på god hälsa.

Genom lek lär sig barn att relatera till världen runtom dem. De utvecklar sin fantasi, blir känslomässigt engagerade, imiterar andra barn, använder sina muskler och leder, osv.

Att leka är den bästa formen av stimulans för intelligens och för att utveckla förmågor, känslor och mental aktivitet.

När barn leker tränar de sina växande kroppar. De lär sig att styra och samordna sina muskler, leder och rörelser. Dessutom stimulerar lek deras intelligens och känslor.

Därför måste lek vara underhållande och roligt för att ett barn ska vilja engagera sig.

När de leker lär de känna sig själva och världen omkring dem. De lär sig att använda sin fantasi och låtsas vara olika människor eller djur.

De lever ut olika scenarion – både från verkliga situationer och påhittade. Och leker de med andra lär de sig också att dela med sig och turas om.

Lek ger självständiga barn

Att leka bidrar också till att dina barn blir mer självständiga, som ju är det slutliga målet. Det är meningen att de ska bli oberoende, balanserade vuxna som kan relatera till världen omkring dem.

Leksaksindustrin har ofta ett stort inflytande på föräldrar, något som leder till att de köper “pedagogiska leksaker”. Men tyvärr begränsar detta ditt barns lek.

Ge dina barn möjlighet att lära sig om den verkliga världen, om sig själva och om omgivningen. Det är precis lika viktigt, om inte mer så.

Även om det bara är en halvtimme om dagen, ägna tiden åt att leka med ditt barn. Titta inte på tv tillsammans och slå inte på datorn.

Använd hellre dessa ovärderliga ögonblick för att glömma alla dina bördor och ansvarsområden en liten stund. Lek tillsammans. Skratta och tramsa ihop. Det stärker din relation med ditt barn.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.