Hur brist på kärlek påverkar barn

Brist på kärlek och uppmärksamhet kan ha negativa effekter på barn. I den här artikeln tar vi en djupare titt på konsekvenserna.
Hur brist på kärlek påverkar barn
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 10 september, 2019

Barn behöver kärlek när de är små. Om de inte får ta emot kärlek kan det få mycket negativa följder för deras utveckling. I den här artikeln granskar vi hur brist på kärlek påverkar barn.

Brist på kärlek påverkar barn på ett flertal sätt, till stor del för att det leder till avsaknad av en optimal miljö. Effekterna kan vara långvariga och ha förödande konsekvenser för barns möjligheter senare i livet.

Barn kan stagnera kognitivt, fysiskt och emotionellt när de inte får den uppmärksamhet och tillgivenhet de behöver. Detta kan vara för att de inte har någon fadersfigur eller inte har en som är tillräckligt varm och kärleksfull.

Detta är anledningen till att barn som saknar kärlek har en tendens att utveckla flera personlighetsstörningar, och känslomässiga och psykiska brister.

Glöm inte att barn behöver många olika sensoriska stimuli för att utvecklas normalt. De behöver hudkontakt, kramar och mycket visuell kontakt och kommunikation. Allt detta hjälper dem att växa och utveckla en frisk hjärna.

ledsen flicka


Hur brist på kärlek påverkar barn

Nedan granskar vi konsekvenserna av en brist på kärlek under barndomen.

1. Svårt att älska dig själv

Om du inte fick tillräckligt med uppmärksamhet under barndomen är det svåraste förhållandet du har det med dig själv. Det är även möjligt att du ibland känner dig som din egen värsta fiende. Du kan vara din största kritiker till dina egna handlingar och tillkortakommanden.

Om ditt liv är en ständig konflikt mellan vad du känner för dig själv och vad du vill känna måste du lära dig att älska dig själv. Att tro på att du är viktig och lära dig att se saker i ett positivt ljus förändrar hur du tänker på dig själv och relaterar till andra.

2. Otillfredsställande relationer i vuxen ålder

Din barndom påverkar dina relationer och ömsesidiga interaktioner för resten av ditt liv. Om du blev älskad och omhändertagen på ett lämpligt sätt visar du förmodligen dessa attribut som vuxen.

Om du inte älskades som barn utvecklar du som vuxen istället försvarsmekanismer. En defensiv eller överdrivet beskyddande attityd är två manifestationer av brist på kärlek i barndomen.

3. Brist på självförtroende och självkänsla

Ett annat sätt som brist på kärlek påverkar barn är låg självkänsla och en brist på självförtroende. Bristande kärlek hindrar barn från att kunna se sitt eget värde.

barn och vuxen på strand

När de inte älskas av sina föräldrar känner många barn som om de inte är värdiga kärlek. Samtidigt får det dem att växa upp med mycket låg självkänsla.

Osäkerhet, en känsla av misslyckande och till och med självskadebeteende är några av de möjliga konsekvenserna.

4. Mental ohälsa

Det är viktigt att skapa goda anknytningar för god mental hälsa. Speciellt viktigt är bandet mellan ett barn och dess vårdare under de första åren i livet.

Barn som saknar ömhet och kärlek utvecklar ofta inte de färdigheter som krävs för att bygga upp friska relationer. Det innebär att barn som berövats på kärlek tidigt i livet kan ha svårt att knyta an till andra senare.

De saknar självförtroende och självkänsla. Dessutom är de ofta rädda för att initiera relationer.

Det är verkligen sorgligt att ett barns liv kan påverkas för alltid av något som är så enkelt att åtgärda som en brist på uppmärksamhet, kärlek och omvårdnad från föräldrar eller vårdnadshavare.

Så se till att dina barn får kärlek från sina nära och kära. Om inte kommer det att göra oåterkallelig skada, kanske för resten av livet!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Contreras, G. (2010). “La Carencia Afectiva Intrafamiliar en niños y niñas de 5 años” (Tesis.) Retrieved from http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/2338
  • Jaar, H. E., & Córdova, V. M. (2017). “Prevención de la carencia afectiva crónica: nuevos paradigmas en el modelo de familia de acogida temporal”, Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría, 71. 55 (1): 44-51.
  • Papalia, D. (2003). Desarrollo humano. México: McGraw-Hill.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.