Vad innebär det när man drömmer om att tappa tänderna?

Vad innebär det när man drömmer om att tappa tänderna?
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 13 oktober, 2019

Det är normalt att vi drömmer när vi sover. Våra drömmar är ofta kopplade till det vi har gjort under dagen, men på något sätt är det också ganska vanligt att vi drömmer om att tappa tänderna. Vi kommer här att gå igenom några möjliga tolkningar.

Tänderna är starka, stabila och tåliga delar av den mänskliga kroppen. Därför kan man koppla drömmar om att tappa tänderna till osäkerhet, rädsla för förändring, skuldkänslor för dåliga beslut och känslighet. Om du oroar dig över att inte vara tillräckligt stark kan detta reflekteras i dina drömmar.

Det kan vara så att du inte känner dig bekväm med dig själv framför andra, att du är rädd för att skämma bort dig eller att du ibland känner dig sårbar. Det är också möjligt att någon har retat dig för något som du alltid har gjort bra.

Hur man tolkar drömmar om att tappa tänderna varierar beroende på specifika detaljer i drömmen.

Viktiga detaljer när man drömmer om att tappa tänderna

Som sagt beror tolkningen mycket på vad som händer i drömmen – eller iallafall vad du kommer ihåg av den. Visst, du tappar tänder. Men vilken typ av tand, vilken färg den har, hur många tänder du tappar och annat som händer spelar roll i tolkningen.

Pojke som har tappat tand.

Dröm om att tappa de övre framtänderna

Om du drömmer att du tappar de övre framtänderna kan det indikera att det finns något du omedvetet oroar dig över som gör att du inte känner dig stark.

Du känner dig förmodligen svag och osäker. Du oroar dig dessutom över din självkänsla och kroppsbild.

Dröm om att tappa en hörntand

Hörntänderna är de starkaste av alla tänder. De representerar styrka; djur använder sina hörntänder för att slita i sina byten. Att drömma att du tappar en hörntand kan innebära att du känner dig rädd, oskyddad, svag eller sårbar.

Å andra sidan indikerar det också instabilitet, en brist på balans, svaghet och problem med att lita på dig själv eller andra. Det reflekterar dessutom skuldkänslor eller ångest rörande ett löfte, en emotionell smärta eller en rädsla att förlora något.

Dröm om att tappa alla tänder

En mardröm om att tappa alla tänder du har kan indikera att du känner dig väldigt nervös rörande en situation i ditt liv som du behöver förbättra.

Tänk på vad som håller på att falla isär i ditt liv just nu och försök att lösa situationen innan den går överstyr.

Att drömma om att tappa alla tänder är kopplat till osäkerhet, rädsla för förändring, skuldkänslor för ett dåligt beslut, känslighet och missnöje.

Dröm om att tänderna sitter löst

Den här typen av dröm är kopplad till en brist på självförtroende. Att drömma att tänderna sitter löst och snabbt faller av indikerar att du känner dig svag och sårbar i en svår situation.

Dröm om att tänderna byter färg eller bryts ner

Om dina tänder verkar mörkare i drömmen kan det vara ett tecken på att din kropp känner sig utmattad. Du kanske känner att du har för mycket arbete eller att du inte får betalt det du borde.

Uppkomsten av tandröta representerar störande situationer eller att man är rädd för att bli upptäckt med något. Om de å andra sidan verkar vita och starka innebär det att du är omgiven av goda vänner och din familj.

Barn som sover med nalle.

Dröm om att någon annan tappar tänderna

Om du istället drömmer att någon annan tappar tänderna kan det betyda att du oroar dig för att personen inte gör bra livsval.

Vår hjärna uttrycker ofta orosmoment och interna strider på ett indirekt sätt. Att drömma om att tappa tänderna kan indikera att det finns saker i ditt liv som du behöver förbättra.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Bailey 2nd, J. A. (2003). The foundation of self-esteem. Journal of the National Medical Association95(5), 388.
  • Fernández, L. (2018). Sigmund Freud. Praxis Filosófica, (46), 11-41.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.