Vad händer om mitt barn får feber eller hosta under coronakrisen?

Som föräldrar har vi alla många frågor om den nya situationen. En är vad man ska göra om ens barn får feber eller hosta medan man isolerar sig hemma. Vi kommer att berätta allt du behöver veta här.
Vad händer om mitt barn får feber eller hosta under coronakrisen?

Senaste uppdateringen: 20 maj, 2020

Pandemin har deklarerats vara en nödsituation i många länder, och detta har gett upphov till många tvivel och frågor. Många har att göra med våra barn. Till exempel, hur ska vi agera om våra barn får feber eller hosta medan man isolerar sig under coronakrisen? Vi hjälper dig att navigera situationen i artikeln nedan.

Vad är isolering och varför kan det vara nödvändigt?

Isolering, eller karantän, avser en tillfällig period utan kontakt med omvärlden som är nödvändig innan man åker till vissa platser eller tar sig an vissa aktiviteter. Beroende på hur det ser ut där du bor kan detta vara en rekommendation eller ett tvång just nu. Det är dock oavsett viktigt att hålla sig hemma så mycket som möjligt.

Syftet med den här isoleringen är att se till att människor inte blir smittade av coronaviruset. Samtidigt är det viktigt för att bromsa spridningen av viruset från infekterade individer till andra i befolkningen.

Varför har myndigheterna i vissa länder beordrat sin befolkning att stanna hemma?

Just nu är det svårt att hitta någon som inte är medveten om vad som händer när man drabbas av coronaviruset. För barn och ungdomar är symptomen oftast inte allvarliga, men det finns undantagsfall så det är ändå viktigt att vara försiktig. För känsligare och mer sårbara personer, som äldre och människor med ett försvagat immunsystem, kan viruset dock ha en allvarlig eller till och med dödlig utkomst.

I allvarliga fall, och särskilt i riskgrupper, leder sjukdomen snabbt till lunginflammation och andnöd. Man måste då läggas in på intensivvårdsavdelningen (IVA) och få kontinuerlig vård och övervakning.

För att inte sjukvården ska bli överbelastad och riskera kollaps, och för att undvika den eventuella snabba spridningen av viruset, har många länder stängt skolor och förordat att befolkningen isolerar sig i sina hem.

Därför är det mycket viktigt att människor som har möjlighet försöker stanna hemma. Lämna bara ditt hus om det är absolut nödvändigt.

Vad ska jag göra om mitt barn får feber eller hosta?

Feber och hosta är möjliga symptom på coronavirus. Det som är viktigast i dessa fall är att hålla sig lugn. Kom ihåg att alla tillgängliga data hittills visar att viruset vanligtvis går obemärkt förbi hos spädbarn och små barn. Många drabbas av infektionen utan att visa några symptom medan andra bara utvecklar milda symptom, som en vanlig hosta.

Detta betyder dock inte att det inte finns någon risk att sjukdomen blir allvarlig. Om ditt barn utvecklar feber eller hosta bör du därför ringa sjukvårdsupplysningen på 1177 så kan de berätta vad du ska göra.

barn får feber eller hosta under isolering: barn hostar

Vad händer när jag ringer?

När du ringer kommer de troligtvis att ställa en rad frågor om ditt barns tillstånd och symptom. Detta kan variera beroende på var du bor. Bli inte rädd om du, efter att ha besvarat dessa frågor, blir tillsagd att ditt barn ska stanna hemma under föräldraobservation.

Som sagt ger viruset i de flesta fall inte upphov till någon allvarlig sjukdom. Ta hand om ditt barn hemma så länge det går. Om symptomen inte blir bättre efter 3 eller 4 dagar kan du ringa igen och förklara situationen. Om det är nödvändigt kan de rekommendera att du åker in med ditt barn för att träffa en läkare. Du bör följa alla de rekommenderade säkerhetsåtgärderna som råder för tillfället för att göra det.

Isolera er hemma om ditt barn får feber eller hosta

Det viktigaste är att hålla sig lugn och göra vad experterna säger att du ska göra. Det innebär att självisolera familjen hemma så gott det går och agera på lämpligt sätt vid en eventuell infektion. Och naturligtvis, om det inte är absolut nödvändigt att gå ut, stanna hemma!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.