Vaccin mot kikhosta: Allt du behöver veta

För att skydda ditt barn är det viktigt att han eller hon får vaccin mot kikhosta. Läs den här artikeln för att lära dig mer.
Vaccin mot kikhosta: Allt du behöver veta
Leticia María Fernández Gutiérrez

Skriven och verifierad av psykopedagogen Leticia María Fernández Gutiérrez.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Vacciner har blivit ett kontroversiellt ämne. Vaccin mot kikhosta rekommenderas under graviditeten, och även under barnets tidiga barndom.

Kikhosta är en mycket farlig sjukdom. Även om det särskilt gäller för spädbarn kan man drabbas i alla åldrar. Därför bör dina vaccinationer under graviditeten och de första åren av ditt barns liv definitivt inkludera vaccin mot kikhosta.

Vaccinering av ett barn är föräldrarnas beslut, men det är viktigt att alltid tala med din läkare och veta vilket skydd vaccinet erbjuder. Kort sagt, det immuniserar barnet mot sjukdomen under en garanterad tidsperiod.

Vad är kikhosta?

Kikhosta är en luftvägsinfektion som härrör från bakterierna Bordetella pertussis. Den är mycket smittsam och uppenbarar sig som en vanlig förkylning som blir mer komplicerad med tiden. Den kommer med symptom som tårar i ögonen, nysningar och lätt hosta.

sjukt barn i säng med febertermometer i munnen

Efter de första två veckorna av symptom som liknar en förkylning blir hostan mer ihållande, vilket leder till episoder av asfyxi, kräkningar etc.

Hos små barn och spädbarn kan sjukdomen ha allvarliga konsekvenser.

Hur skyddar du ditt barn mot kikhosta

För närvarande är den mest effektiva metoden för att skydda ditt barn mot kikhosta en enkel och säker vaccination.

Vacciner mot kikhosta administrerar man under tidig barndom, även om man kan göra det under graviditeten när barnet fortfarande är i moderns mage.

I det här fallet får modern vaccinationen. På så sätt får barnet ett visst skydd mot sjukdomen under de två första månaderna av hans eller hennes liv, då han eller hon kan få ytterligare en dos.

Vaccin mot kikhosta ingår sedan 1996 i det allmänna svenska vaccinationsprogrammet och man ger det vid tre och fem månaders ålder samt en första påfyllnadsdos vid tolv månaders ålder. Sedan 2007 rekommenderar man att barn födda 2002 och senare får en andra påfyllnadsdos vid 5–6 års ålder och ytterligare en påfyllnadsdos vid 14–16 års ålder.

Det är viktigt att veta att det är först efter andra vaccinationen man kan räkna med att vara skyddad. Något tillförlitligt skydd från moderns antikroppar via navelsträngsblodet eller vid amning kan man inte heller räkna med. Det innebär att de minsta barnen är oskyddade under just den åldersperiod när sjukdomen är som farligast.

Barn som redan haft kikhosta bör bli vaccinerade enligt ordinarie program. Det innebär ingen ökad risk för biverkningar, men ger ett starkare skydd.

“Jag kan inte tänka på något behov i barndomen lika starkt som behovet av en fars skydd.”

-Sigmund Freud

baby undersöks av doktor

Vilka är de potentiella effekterna av vaccin mot kikhosta?

Alla vacciner förbereder våra kroppar på att försvara sig mot en särskild patogen, och det är normalt att de kommer med några negativa symptom efter en vaccination.

En låg feber eller lite rodnad i injektionsområdet är båda mycket normala. Det kan också förekomma irritabilitet eller sömnlöshet några dagar efter vaccinationen.

Om febern överstiger 40ºC rekommenderar vi att du omedelbart söker upp en läkare. Mer allvarliga kontraindikationer, som ihållande gråtattacker och epileptiska episoder, är mycket ovanliga.

Om ditt barn är allergiskt mot ett av vaccinets komponenter ska han eller hon inte få vaccinet.

Är kikhosta fortfarande ett hot?

Modern medicin har ännu inte utrotat sjukdomen. Det finns cirka 195 000 fall runt om i världen varje år. I Sverige är antalet fall inte obetydliga och 2017 insjuknade 805 personer, varav 84 spädbarn. Trots att den höga vaccinationstäckningen har hållit den under relativ kontroll.

gravid kvinna får vaccin mot kikhosta-109

Under 2014 ökade antalet fall av kikhosta i Sverige något och har sedan dess hållit sig kvar på en högre nivå än tidigare. Anledningen till ökningen är inte helt utredd och det är viktigare än någonsin att följa vaccinationsråden för små barn.

Det är också tillrådligt för dem som har mer direkt kontakt med barn, som föräldrar, mor- och farföräldrar och vårdpersonal att se till att de har alla vaccinationer som de behöver.

Vaccinationer är bland det bästa som finns för att skydda ditt barns hälsa, så vi rekommenderar att du frågar din läkare om vaccin mot kikhosta, liksom andra vacciner som är planerade under graviditeten och den tidiga barndomen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Campins M, Moreno-Pérez D, Gil-de Miguel A, et al. Tos ferina en España. Situación epidemiológica y estrategias de prevención y control. Recomendaciones del Grupo de Trabajo de Tos ferina. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2013; 31 (4): 240-253. doi:10.1016/j.eimc.2012.12.011
  • Moreno D, Baquero F, Gonzalo R, Cilleruelo M. Tos ferina. Protocolos diagnóstico-terapéuticos de la AEP: Infectología pediátrica. [En línea].
  • VV.AA. Tos ferina (tos convulsiva o convulsa, o coqueluche). Manual MSD- Versión para profesionales. [En línea].

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.