Biverkningar av vacciner hos barn

Biverkningar av vacciner hos barn

Senaste uppdateringen: 12 december, 2018

Biverkningar av vacciner hos spädbarn har alltid gett upphov till diskussioner. Även om de flesta specialister starkt rekommenderar att man använder vacciner, finns det några som avvisar dem.

Att känna till vilka biverkningar av vacciner som kan uppstå är viktigt så att föräldrarna kan fatta beslut och planera för dem.

Vacciner är utformade för att förebygga sjukdomar. Kontroversen kring dem uppstår eftersom de flesta är skapade från det virus som orsakar sjukdomen själv.

Användningen av vacciner har dock lett till en drastisk nedgång av dödliga sjukdomar som en gång var vanliga.

Så snart en bebis är född, är det viktigt att skydda dess hälsa. Vacciner har en given plats i denna process för att förhindra sjukdomar som kan vara dödliga. Detta genom att förebygga infektioner från en tidig ålder.

Därför är det så viktigt att diskutera vacciner vid varje besök hos barnläkaren.

Vaccin-kontroll

En viktig del av ditt medicinska samråd med en barnläkare är att se till att din bebis är uppdaterad och har fått alla vacciner som den ska ha fått.

Schemat för vaccinationer beror på barnets ålder och utveckling. Vissa vacciner kräver mer än en dos för att vara effektiva och starka.

De grundläggande vaccinerna som alla barn för närvarande erbjuds i Sverige förebygger nio barnsjukdomar. De är som följer:

 1. Difteri
 2. Stelkramp
 3. Kikhosta
 4. Polio
 5. Haemophilus influenzae typ B
 6. Mässling
 7. Rubella (röda hund)
 8. Pneumokocker
 9. Påssjuka

För flickor ingår även, sedan 2010, vaccination mot HPV.

Programmet är frivilligt och sker mellan 3 månaders ålder och 16 års ålder vid sju tillfällen. Då ingår även förnyelsedoser i de fall som de behövs.

Vacciner måste ges under strikt övervakning av specialistläkare på barnavårdscentralen och inom skolhälsovården. De ser också till att de tillverkas av ett auktoriserat laboratorium.

Vilka är biverkningarna av vacciner hos spädbarn?

Vacciner ger inte alltid upphov till någon form av reaktion alls hos spädbarn. I många fall beror det helt på barnets immunförsvar och tolerans mot vacciner.

Effekterna kan klassificeras som milda, måttliga och komplexa.

Milda reaktioner

De vanligaste reaktionerna är feber, svullnad eller smärta där vaccinet gavs samt irritabilitet.

Vissa barn upplever också aptitlöshet. Dessa fall, som anses vara lätta biverkningar, behandlas med icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska medel, till exempel Alvedon.

Biverkningar av vacciner: läkare ger bebis spruta

Måttliga reaktioner

Måttliga reaktioner kan innefatta 40 graders feber eller mer.

De kan vara i mer än 5 dagar, med närvaro av kontinuerlig gråt i tre timmar eller mer.

Komplexa biverkningar av vacciner

Som en del av mer komplexa biverkningar av vacciner, kan det förekomma anfall eller att barnet förlorar medvetandet.

Hur man motverkar biverkningar av vacciner

Vid en eventuell oväntad reaktion efter ett vaccin är det lämpligt att rådgöra med din barnläkare.

Det finns emellertid vanliga behandlingar som kan hjälpa till att minimera de mildare effekterna.

 • Vid feber. Om det bara är obehag eller en mild feber kan barnet vårdas i hemmet. Badda pannan med en våt duk och bada barnet för att sänka hennes kroppstemperatur.

Om febern är hög bör du ge den behandling som indikeras av en läkare. För det mesta behandlas det med icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska medel, som Alvedon.

Vissa läkare rekommenderar att du ger en dos av detta läkemedel som en förebyggande behandling även om det inte finns någon feber.

Infektioner, smärta eller obehag

 • Vid svullnad eller infektion. Området där vaccinet gavs blir vanligtvis rött. I dessa fall kan en kall kompress appliceras för att minimera obehaget.

Om det finns en klump eller svullnad, ska den inte röras. Den kommer att försvinna på egen hand. Vid en varböld, kontakta läkare.

 • Vid smärta eller obehag. I allmänhet är armen eller benet där sprutan gavs lite öm, vilket orsakar irritation eller dåligt humör hos barnet. Det är tillrådligt att låta barnet vila och undvika att röra vid det smärtsamma området.
Nalle med spruta, plåster, gasbinda och medicin

När någon av de biverkningar av vacciner som anses vara måttliga eller komplexa uppstår, bör du omedelbart be om hjälp. Snabb medicinsk vård garanterar att barnet återhämtar sig så snabbt som möjligt.

Rekommendationer för vaccinationer

 • Lämna det till specialisterna. Vacciner måste tillhandahållas under strikt övervakning av en specialistläkare, som också ser till att de har tillverkats av ett auktoriserat laboratorium. På samma sätt måste man vara noggrann med hygienen och följa doseringsanvisningarna.
 • Medicinsk indikation. Barnläkare är de enda som kan indikera när det är dags att vaccinera en bebis. Vissa barn uppfyller inte alla villkor för att de ska få vaccineras, antingen på grund av deras egenskaper eller på grund av en övergående sjukdom.

Med all denna information om biverkningar av vacciner, kan du säkert fatta de bästa besluten på det här området.

Ju mer du vet, desto fler verktyg har du för att bestämma vad som är bäst för din bebis.

Dessutom är det naturligtvis alltid bra att få en professionell åsikt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.