Så känner du igen astma hos barn

Så känner du igen astma hos barn

Senaste uppdateringen: 27 augusti, 2019

Astma är den vanligaste kroniska sjukdomen bland barn. Att veta hur du känner igen sjukdomen gör det lättare för dig att lindra symptomen och hjälpa ditt barn att leva ett normalt liv. För att kunna agera snabbt och undvika komplikationer är det viktigt att veta hur du känner igen symptomen på astma hos barn.

Det finns ingenting som gör föräldrar mer oroliga än att se sitt barn ha svårt att andas. Barndomsastma kan vara en av orsakerna. Den här kroniska sjukdomen gör att luftvägarna blir trånga och inflammerade, vilket gör det svårare för luften att komma in.

Enligt Världshälsoorganisationen är astma den vanligaste kroniska sjukdomen bland barn. Det finns inget botemedel, men symptomen kan lindras. Om barn med astma får bra behandling kan de leva ett normalt liv.

Även om man inte vet med säkerhet vad som orsakar sjukdomen finns det olika faktorer som triggar den. Bland annat kan kyla, allergener, tobaksrök eller vissa fysiska aktiviteter kan vara utlösande faktorer.

Symptomen på astma hos barn kan vara olika från ett barn till ett annat.

Det finns två typer av läkemedel för att behandla sjukdomen. Den ena verkar snabbt, för att lindra de akuta symptomen. Den andra verkar långsiktigt, och förebygger uppkomsten av andra problem.

En läkare pratar med ett barn.

Symptom på astma hos barn

1. Andningssvårigheter. Ett tecken på astma är svårigheter att andas. När barn får ett astmaanfall blir deras luftvägar trånga. Det blir då svårt för dem att andas in och ut. De får slut på luft, och börjar andas snabbare än normalt. Andningssvårigheterna kan också göra att de känner ångest och oro, vilket gör det ännu svårare att andas.

2. Väsande andning är ett annat vanligt symptom. När barnet andas, kan du höra ett visslande ljud. Det låter mer vid utandning. Ljudet börjar som en svag vissling, och ökar sedan när astmaanfallet förvärras. Det här är ett av de astmasymptom som är lättast att känna igen. Visslandet uppstår när luftvägarna smalnar av där luften försöker passera på väg ut.

3. Hosta. Ett annat symptom på astma hos barn är hosta. Ibland kan det vara det enda symptomet. Därför bör du vara uppmärksam på om ditt barn hostar utan att vara förkyld eller ha någon annan orsak till det. Detsamma gäller om hostan gör att barnet får sömnsvårigheter, väcker barnet på natten eller om hostan kommer efter fysisk aktivitet. Den kan vara torr eller våt.

4. Trötthet. Ett barn som uppvisar ständig trötthet utan orsak kan ha astma. Det beror på att den låga syresättningen, som orsakas av otillräcklig andning, gör att mindre syre når blodet och musklerna. Det här saktar ner kroppens funktioner, vilket får barnet att känna sig utmattad.

Andra tecken som indikerar astma hos barn

1. Tryck över bröstet. Känslan av tryck över bröstet är också ett av symptomen på astma hos barn. Om barnet klagar över smärta, tryckkänsla eller känner som att ett rep dras åt i bröstet kan det vara en indikation på astma.

2. Fladdrande näsborrar. Ett annat tecken på astma, särskilt hos små barn, är fladdrande näsborrar. Barnet öppnar och stänger sina näsborrar när det andas.

3. Suckar. En suck är när man andas in djupt och andas ut långsamt. Om barnet suckar väldigt ofta kan det också vara ett tecken på andningssvårigheter orsakade av astma.

4. Harklande. Att ständigt försöka harkla sig, för att man känner ett obehag i halsen, kan också vara ett av symptomen på astma hos barn.

5. Mörka ringar under ögonen kan också vara en indikation på astma.

Ett barn inhalerar astmamedicin.

Individuella olikheter

Astmasymptom hos barn kan vara väldigt olika från en individ till en annan. Ett barn kan ha flera symptom, alla eller bara ett.

Vissa barn lider ofta av symptomen, medan andra bara får dem när någonting triggar dem. Ibland kan symptomen förväxlas med en vanlig förkylning.

För att kunna ställa en diagnos behöver läkaren utföra olika tester på andningssystemet. Han eller hon undersöker också barnets symptom, samt familjens sjukdomshistoria. Det viktiga är att vara uppmärksam om något symptom visar sig, och ta reda på om det faktiskt är astma enligt specialistens bedömning.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.