När behöver man ta ut tonsillerna på barn?

Under vilka omständigheter skulle en läkare rekommendera att ta ut ett barns tonsiller? I den här artikeln tittar vi närmare på det.
När behöver man ta ut tonsillerna på barn?

Senaste uppdateringen: 05 november, 2019

Numera är kirurgi för att ta ut tonsillerna, eller halsmandlarna, inte lika vanligt som för några år sedan. Det finns två anledningar till att läkare väljer att ta ut tonsillerna: tonsillit (halsfluss) och sömnapné. Normalt bestämmer en specialist om man behöver ta bort dem eller inte.

Tonsillerna sitter i halsen, och de bildar antikroppar för andningsorganen. Framförallt hjälper de till att skydda mot virus, bakterier och svamp under tidig barndom.

Halsmandlarna är täckta av ett epitel. Epitelet är ett oförhornat flerskiktat plattepitel som har många invaginationer. Den lymfoida vävnaden består av många lymffolliklar och kan ha lymfocyter infiltrerade i sig.

När behöver man ta bort tonsillerna?

De två främsta orsakerna till att man tar ut halsmandlarna är tonsillit (halsfluss) och sömnapné. Halsfluss är en inflammation i tonsillerna, och är faktiskt en av de vanligaste barnsjukdomarna. Sömnapné sker när luftvägarna blockeras medan man sover.

I båda fallen fastställer en öron-, näsa- och halsspecialist huruvida man behöver ta bort tonsillerna genom kirurgi. När barn har återkommande halsinfektioner vill många specialister ta bort dem. Frågan är: hur ofta måste man ha tonsillit för att man ska rekommenderas att ta bort barnets tonsiller?

För barn upp till 12 år brukar man ta bort dem när det förekommer 6 eller fler infektioner per år, i minst 2 år i följd.

När det gäller sömnapné är det då barn har svårt att andas på natten medan de sover. Detta orsakar inte bara trötthet under dagen eftersom de inte får tillräckligt med sömn, utan ökar också risken för större problem.

läkare kontrollerar tonsillerna på barn

Är det möjligt att undvika en operation?

Numera är en operation oftast patientens sista utväg. Men fram tills väldigt nyligen brukade det vara mycket vanligt att ta ut halsmandlarna. Läkare tog bort dem vid minsta tecknet på inflammation.

Skillnaden är att nu är målet att låta barn naturligt utveckla sitt immunförsvar och sina antikroppar. Barn under 5 år med frekvent tonsillit är helt normala. Dessutom bygger de upp immunitet som hjälper dem för resten av livet.

En öron-, näsa- och halsspecialist kan dock besluta att kirurgi är nödvändigt om patienten har andningsbesvär, hörselproblem eller risk för andra allvarliga biverkningar.

Om ditt barn ofta får virus- eller bakterieinfektioner är det viktigt att följa din barnläkares rekommendationer steg för steg. Att följa rätt behandling och inte utsätta ditt barn för nya infektioner är ett sätt att ge immunsystemet tid att förhindra nya återfall.

För barn med sömnapné lägger man ofta märke till det genom att barnet snarkar. I allmänhet kan barn med en stor slemproduktion andas genom munnen när de sover. Men om de ständigt har svårt att andas och de snarkar för högt, tveka inte att kontakta en läkare.

Vilken typ av operation krävs för att ta ut halsmandlarna?

Operationen för att ta ut tonsillerna är enkel och relativt kort. Återhämtningsperioden tar emellertid omkring 10-20 dagar och då är det vila som gäller. Denna viloperiod är viktig eftersom blödningar kan uppstå upp till 10 dagar efter operationen. Det är viktigt att förhindra eventuella reaktioner från operationen.

mamma ger medicin till barn i säng
Kirurger utför operationen med kryobehandling och laser.

Både barn och vuxna behöver cirka två timmars återhämtning på sjukhuset. Sedan kan man gå hem.

Sammanfattningsvis rekommenderar man att man tar ut tonsillerna när barnets medicinska historia indikerar det. Operationen är relativt enkel, men du måste vara försiktig under återhämtningen. När de första tre eller fyra veckorna har passerat förbättras livet avsevärt.

Detta kanske intresserar dig
Fördelarna och farorna med att ge Ibuprofen till barn
Att vara mamma
Läs det Att vara mamma
Fördelarna och farorna med att ge Ibuprofen till barn

Vi använder det för att sänka feber samt lindra inflammation, huvudvärk och ledvärk bland annat. Men är det okej att ge Ibuprofen till barn?
Innehållet hos Att vara mamma är endast skrivet i utbildande och informativt syfte. Det kan under inga omständigheter ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.