Barn som snarkar: Orsaker och lösningar

16 november, 2018
Att ditt barn snarkar betyder inte att det är sjukt. Det är faktiskt mycket vanligt, i alla åldrar.

Barn som snarkar ofta och mycket kan göra sina föräldrar oroliga. I dessa fall konsulterar föräldrarna ofta en barnläkare.

Din läkare kan avgöra om ditt barns snarkningar är helt normala. Föräldrarna bör i alla fall vara medvetna om skillnaden mellan normala snarkningar och snarkningar som kan vara ett symtom på hälsoproblem.

Snarkningar är vanligare hos vuxna eftersom de kan orsakas av tillstånd som obstruktiv sömnapné eller fetma, rökning och alkoholkonsumtion. Dessa och andra omständigheter förekommer oftare hos vuxna.

Av denna anledning är många föräldrar oroliga när de upptäcker att deras barn snarkar.

Onormala snarkningar hos barn

Barn som snarkar gör det av många olika orsaker. I de flesta fall är snarkningarna helt ofarliga och tillfälliga.

Beroende på intensiteten och karaktären på deras snarkningar kan dessa också vara ett symtom på ett allvarligare problem, eller ett som har potential att bli allvarligt. De vanligaste biologiska orsakerna till snarkning hos barn är:

Sjukdom

Barn med termometer

 • Förkylningar. En vanlig förkylning leder till ökad slemproduktion. Detta kan blockera luftvägarna och få barn att snarka i sömnen. Självklart kommer inte alla barn som är förkylda att snarka, och alla barn som snarkar är inte förkylda. Det kan vara svårt att se sambandet mellan onormala snarkningar och förkylning. Denna typ av snarkning karaktäriseras generellt av att snarkningarna kommer med några minuters mellanrum.
 • Astma. Detta är ett kroniskt tillstånd, vars symtom innefattar andfåddhet vid fysisk ansträngning eller intensiv stress. Astma gör också luftvägarna mer hyperaktiva och känsliga för miljöförhållandena. Det innebär att situationer som en för sval temperatur i rummet där ett barn sover kan orsaka en liten obstruktion i dess luftvägar. Detta leder till att barnet snarkar.
 • Allergier. Kvalster, mjäll från husdjur, damm eller annat skräp kan stimulera musklerna i halsen och luftvägarna, vilket orsakar obstruktioner under natten och andningssvårigheter. Detta är en annan vanlig orsak till att barn snarkar.
 • Fetma. Övervikten påverkar nacken och halsen. Vissa barn snarkar på grund av att fettet trycker mot halsen, vilket utsätter denna del av kroppen för mer stress och kan därför orsaka snarkningar.
 • Sömnapné. Detta tillstånd gör att musklerna i övre delen av halsen slappnar av, hindrar luftens passage och orsakar snarkning hos barn och vuxna. Om sömnapnén är orsaken till ditt barns snarkning kan du märka att ditt barn börjar snarka plötsligt. Detta händer när de drabbade musklerna stänger av luftvägarna.

Andra orsaker till snarkning hos barn

 • Känslighet mot kylan. Även om barn inte har astma och inte lider av en förkylning, kan deras tonsiller vara känsliga för kall luft. När detta händer sväller tonsillerna upp och hindrar luftens passage. Det innebär att många barn snarkar i sömnen just på vintern.
 • Tobaksrök. När en eller båda av barnens föräldrar röker i hemmet kan detta påverka utvecklingen av barnens lungor. Detta är en ofta underskattad orsak till snarkningar hos barn. Att snarka är långt ifrån det värsta symtomet som orsakas av att inandas rök. Om du märker att ditt barn snarkar, ta steg för att bryta denna ovana och sluta röka. I alla fall inomhus. Detta kommer också att bidra till att undvika allvarligare sjukdomar, såsom astma.
Barn gäspar

Lösningar för barn som snarkar

Det finns en mängds husmorskurer som motverkar snarkningar hos barn. Det finns ett brett utbud av teer och infusioner, massage och rekommenderade sovställningar. Självklart bör du bara titta på dessa när orsaken till snarkningen inte är patologisk eller för att försöka ta reda på orsaken bakom den. Andra åtgärder som kan hjälpa till är:

 • Flytta barnet till ett annat sovrum.
 • Se till att rummet har en bra temperatur, genom att till exempel sänka luftkonditioneringen under sommaren.
 • Använda hypoallergena lakan och kuddar.
 • Ändra barnets sovställning när det snarkar.
 • Att besöka er läkare är alltid en bra idé om ditt barns snarkningar är beständiga och det inte finns någon uppenbar orsak.

När ska jag vara orolig för att mitt barn snarkar

Det är dags att oroa sig är när snarkningarna påverkar ditt barns dagliga liv. Om ditt barn får dåligt humör eller upplever långdraget obehag som muskelsmärta, huvudvärk och liknande. Tala då omedelbart med din läkare.

Dålig sömn och brist på sömn kan göra snarkningen värre. Samtidigt kan snarkningarna i sig själva få barn att sova mindre djupt och kan även medföra svettningar, skakningar och andra symtom.

Var uppmärksam på dessa tecken när du pratar med din barnläkare.